IMG-LOGO
Güncel

Su, Sağlıklı Su, Hayattır

10 04 2017

Şehrimiz, ülkemizde ve dünyada, suyun musluktan içilebildiği yerlerden biridir. MERKEZ SU LABORATUVARI'mızın hizmete girmesi ile bu durum daha güvenli hale gelmiştir. Kesintisiz ve kalitesinin sürekli kontrol edilebilir bir temiz su sistemine sahip olmak, Kocaeli halkına daha yaşanabilir bir şehirde yaşama imkânını sağlamaktadır. 4.4.2017 tarihinde tanıtımı yapılan bu laboratuar, mekan ve teknolojik imkanları ile, şehrimiz için övünülecek bir adres olacaktır.

İzmit'imiz, 1930'lara kadar doğal güzellikleri pek çok, çevre sorunları olmayan, havası-suyu-toprağı temiz bir şehirdir. Sanayileşme, bunun sebep olduğu hızlı göç ve nüfus artışı 1960'lardan itibaren ve 90'lara girerken; koku ve kirlilik sebebiyle nefesin zor alındığı bir hava, yetersiz ve güvenilemeyen suyu ve derinleşen çevre sorunları ile boğuşan bir şehir haline gelmişti.

Doğalgazın gelmesi ve 1995'lerden itibaren yaygınlaşarak kullanılmaya başlanması ile hava kirliliği önemli oranda azalmıştır. Ayrıca daha çok 2004'den sonra yapılıp hizmete sokulan atık su arıtma tesislerimiz sayesinde, evsel atıklarımızın %99 oranında arıtılır hale gelmesi ile denizimiz, tatlı su kaynaklarımız ve topraklarımız kirlenmekten kurtulmuş ve zaman içinde temizlenmiştir. Şu anda denizimiz artık balıkların, deniz canlılarının yaşayabildiği bir temizliğe kavuşmuş, sahilimiz deniz kokusunun alındığı, plajlarında yüzülebilen sahiller haline gelmiştir.

Bu yazımda su hizmetlerini paylaşmak istiyorum.

İzmit'imizde ilk su şebekesi hizmeti, 1933'de, o günün Belediye Başkanı Kemal Öz tarafından 1230 abone ve 120 meydan çeşmesi ile yapılmıştır. Böylece, Romalılar zamanında getirilen ve Osmanlılar zamanında da İzmit halkının su ihtiyacını büyük oranda karşılayan Paşa suyu, şehir halkının daha kolay ve rahat istifade edebileceği bir duruma getirilmişti. 1943'de Sapanca gölünden çekilen bir su hattı, Seka Kâğıt Fabrikasının ihtiyacı ile birlikte, şehrimizin bazı alanlardaki su ihtiyacı için kullanılmıştır. Daha sonra Erol Köse Bey'in Belediye Başkanlığı döneminde Yuvacık Karakaya Suyu İzmitlilerin temiz su ihtiyacını karşılamak üzere getirilmiştir. Su ihtiyacının karşılanmasına yönelik en önemli adım ise Sn. Sefa Sirmen'in Belediye Başkanlığı döneminde atılmıştır. Bu, 1999 yılında hizmete sokulan Yuvacık barajı ve temiz su arıtma tesislerinin yapılması, buradan temin edilen temiz suyun şehir halkına verilmesidir.

2004'den sonra, Sn. İbrahim Karaosmanoğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sn. İlhan Bayram'ın İSU Genel Müdürü olduğu dönemler su hizmetlerinin altın çağıdır. Yuvacık Barajı'na ek olarak,  Kocaeli'mizin temiz su ihtiyacına karşılamak için, Sapanca-Yuvacık temiz su arıtma tesisi bağlantısı yapılarak,  Sapanca Gölü sisteme eklenmiş ve göl suyu yedek bir baraj olarak kullanılır hale getirilmiştir. 2014'de hizmete alınan Kandıra Namazgâh Barajı suyu, Dudu tepe Temiz Su arıtma tesisinden geçirilerek, bu bölge halkımızın temiz su ihtiyacının kesintisiz ve güvenilir şekilde karşılayacak hale getirilmiştir.  Ayrıca bu su, Körfez ve Derince ilçelerimizin köylerine ve İlimtepe'ye kadar ulaştırılan bir su şebekesi ile bu bölgelerimizin temiz içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı kullanılmaktadır. İSU ayrıca,  bazı kırsal bölgelerimizde, küçük su kaynaklarını, temiz su paket arıtma sistemleri kurarak, buralarda yaşayanların su ihtiyacının güvenli şekilde temin edilmesini sağlayan çalışmaları tamamlayarak Kocaeli'mizin kırsal kesimlerinde dahi kaliteli ve sürekli temiz su ihtiyacının karşılanmasını sağlamıştır.

İşte bu temiz su sistemimizin sürekli ve güvenilir şekilde kontrol ve takibi gerekmektedir. Bu konuda hizmet veren İSU'nun birimleri olmakla beraber daha iyi, yeterli ve teknolojik imkânları genişletilmiş bir laboratuar ihtiyacına binaen açılan bu laboratuvarımız, Kocaeli'mizin bir marka kurumu olabilecek özelliklere sahiptir. Akredite edilmiş, ağır metaller dâhil 245 parametrede analizler yapabilme gücü olan laboratuarımız sayesinde, içme sularımız kaynağından itibaren musluğumuza gelinceye kadar belirli aralıklarla çok daha kolayca kontrol ve takip edilecek, bu takip sayesinde de içilebilirlik noktasından çok daha güvenilir olacaktır. Laboratuvarımız atık su arıtma tesisleri çıkış numunelerini de, daha çok, daha kolay ve güvenilir şekilde takip ederek, çevreye zarar verebilecek çıkışları önleyecektir. Bu laboratuarımız ayrıca, bölge insanımızın özelde yaptırmak isteyeceği (havuz suyu, kuyu suyu, gölet suyu, atık suyu v.s.) her türlü su numunelerini de analiz edip değerlendirecek şekilde de hizmet verecektir.

Şehrimizin prestijli bir kuruluşu olacak olan İSU Genel Müdürlüğü'nün Merkez Laboratuvarı'nın yapılışına imkan ve karar veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. İbrahim Karaosmanoğlu ile İSU Genel Müdürümüz Sn. İlhan Bayram'ı kutlarken bu hizmetin oluşmasında yönetim kurulu üyesi olarak katkılarımızın olması da şahsım için onur vesilesidir.

Kocaeli'miz in daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda önemli katkıları olan bu ve benzeri hizmetlerin sürdürülmesi ve artarak devam ettirilmesi dilek ve temennilerimle.