IMG-LOGO
Kültür - Sanat

Hoca Ahmet Yesevi ve Şehrimizdeki Kültür Etkinliği

07 03 2017

Şehrimizin önemli etkinliklerinin adresi Yahya Kaptan Mahallemizdeki Süleyman Demirel Kültür Merkezidir. 3 Mart 2017 Cuma akşamı için adımıza gelen davetiye, kâğıdı, dizaynı, zarfı ve üstündeki desenleri ile özenle hazırlanmış ve dikkat çekici idi. Fazla gösterişli hali ile tenkit de edilebilecek bu davetiye taşıdığı maksat göz alındığında yerindeliği anlaşılıyordu. UNESCO 2016 yılını Hoca Ahmet YESEVİ yılı ilan etmiş ve bu etkinlik de bu Müslüman Türk büyüğü hatırasına hazırlanmıştı. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Sn İbrahim Karaosmanoğlu'nun himayesinde yapılan ve hazırlanan  'Sevda'yı Muhammed'  adı verilen albümün tanıtım konseri idi.

Hoca Ahmet Yesevi, Türklerin Müslümanlık anlayışının oluşmasında çok etkili olmuş bir zattır. XI y.y. da Horasan'da yaşayan ve bu bölgeden başlayarak tüm Türklerin yaşadığı coğrafyada etkisi olan biridir. Bunda öğretisini Türkçe yapmasının yanında yetiştirdiği öğrencileri bu bölgelere gönderip görevlendirmesinin rolü çoktur. Horasan erenleri denilen öğrencileri Anadolu'muzun muhtelif yerlerine gelip yerleşerek bu öğretiyi yaymışlar ve Müslümanlığın doğru anlaşılıp yaşanmasını sağlamışlardır. Bunlardan birisi de muhtemelen memleketim Gerede Esentepe'de  medfun bulunan Ramazan Dededir. Pir-i Türkistan namı da olan bu büyük zat, ders ve eğitimden arta kalan zamanında kaşık-kepçe yapıp satarak geçimini sağlar.  Öğretilerini Divan-ı Hikmet adında toplanan eserinden alabiliriz. Bunlardan birisini burada yazmak istiyorum;

'Dünya için gam yeme, haktan özgeni deme

Kişi malını yeme, sırat üzre tutar a

Ata ana karındaş, kayan kitti fikir kıl

Tört ayaklı tahta at bir sana yeter a'

Kul hakkının önemini ve ölümün kaçınılmazlığını ne güzel anlatmış...

Konser, Divan-ı Hikmet 'ten alınan nasihatlerin tasavvuf musikisi ile sunulması idi. Fonda Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin olduğu eserlerden alınan bazı minyatürler ile anıt mezarının duvarlarında bulunan ma'kili tarzda yazılmış hat süslemeleri vardı. Sn Murat Özer'in hazırladığı bu programı özel kıyafetleri ile Emin Olcay genel anlatımını, Cemalettin Tül bey de sunumunu gerçekleştirdi. İrfan Gürdal bey sazı ve sesi ile, İbrahim Suat Erbey o güzel sesi ile söylediği Yesevi hikmetleri ile bizleri mest etti. Diğer saz sanatkârlarının usta uymu bu konseri güzelleştiren diğer bir zenginlikti. Ahmet Uzunoğlu ve Mahmut İslam beylerin konser başlangıcı ve bitişinde saba makamında okudukları ikili ezan ve sela ilgili din görevlilerimizin örnek alacağı kadar güzeldi.

Girişte elimize verilen programın akışını ve okunacak eserleri takip etmemiz ve anlamamızı kolaylaştıran kitapçıktan çok yararlandım. Bu program TRT AVAZ da naklen yayınlandı. TRT repertuarına girdiğinden tekrar kullanılacaktır. Şehrimizde icra edildiği için Kocaeli'mizin bilinmişliğine katkı verecek böyle bir etkinliğin şahidi olmanın mutluluğu anlatılamaz. Bu sebep ile aşağıdaki teşekkürümü paylaşmak istedim.

Sn. İbrahim Karaosmanoğlu; Sevda-yı Muhammed Yesevi  İlahileri programını büyük bir memnuniyetle izleyenlerdendim. Türk-İslam Tarihinin bir zirve ismi olan Ahmet Yesevi üstadın hatırlanmasında, bilinmesinde, tanınmasında,  çok önemli  yer tutacak olan bu hizmeti şehrimizde yapmış olmamız bir iftihar vesilesi olsa gerektir.

Başkanlığınız döneminde yapılmış ve yapılmakta olan çok önemli sosyal, çevre ve şehircilik hizmetleri yanında böyle  önemli bir kültür projesinin  gerçekleştirilmesine vesile olan başta şahsınız  ve sonra bu çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür etmeyi ve tebrik etmeyi bir   Kocaelili olarak vazife bilirim. Piri-Türkistan olarak da bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin  HİKMETLER  isimli eserinide bizlere  ulaştıran bir çalışmayıda beklediğimizi beyan ederek saygılar sunarım.