IMG-LOGO
Güncel

Siz Dışarıdan Biz İçeriden Yıllardır Uğraştık Bölemedik

14 November 2016

Sultan Abdülaziz'in meşhur Paris gezisine katılan Hariciye NazırıKeçecizade Fuat Paşa(1814-1868)'ya Fransa İmparatoru III. Napolyon, Osmanlı devletinin razı olmayacağını bildiği halde diyor ki:

"Süveyş Kanalı açılmalı, Girit, Osmanlılardan alınıp Yunanistan'a verilmeli, Kudüs'teki kutsal yerlerden Katoliklere ait olanların yönetimi Fransızlarda olmalı"...

Buna karşılık Fuat Paşa gülümseyerek şu cevabı veriyor: "Biz hâlâ çok güçlüyüz Haşmetmeap. Tehditlere boyun eğmeyiz."

İmparator bir kahkaha atarak: "Yapmayın, devletinizin ne kadar güçsüz olduğunu herkes biliyor" diyor.

Bu tehdide karşı Fuat Paşa şu tarihi cevabı veriyor:

"Haşmetmeap, üç yüz senedir, siz dışarıdan, biz içeriden yıkmaya çalıştık, ama bir türlü Osmanlı'yı yıkamadık! Bana bu kadar tahribe direnebilen başka bir devlet gösterebilir misiniz?"

Türkiye Cumhuriyeti devletini de, kurulduğundan beri Cumhuriyet düşmanları, 1984'ten bu yana Kürt kardeşlerimizi bize karşı kışkırtan Batılı düşmanlarımız ve onların maşası PKK, Türkiye'yi 36 etnik gruptan oluşan kozmopolit bir topluluk olarak gördüğünü her fırsatta tekrarlayan Türklüğünden şüpheliler, Türk milliyetçilerine ve Türk ordusuna düşman olan liboş enteller, aşırı sağdan ve aşırı soldan gafil ve hainler bölmeye çalışıyorlar, ama bölemiyorlar.

Çünkü bu milletin hamurunun mayası, bin yıldır Anadolu yaylasında dinleniyor. Bu mayanın içerisinde; Türklük, İslamiyet, vatan birliği, Türkçe, bayrak, milli kültür, töre, örf ve âdet, kader ve ülkü birliği ve Cumhuriyet'le birlikte ilkeleri ve düşünceleri ile Atatürk sevgisi vardır. Bu mayayı iyi tahlil eden Atatürk, bu millete uygun devlet biçimi olarak "üniter yapıda millî devleti" ve yönetim biçimi olarak "parlamenter sistemi" esas alan Cumhuriyet'i hayata geçirmiştir. Türk milleti hem budevlet biçimini, hem de buyönetim biçimini benimsemiş, içselleştirmiştir.

Türk milletinin bu mayası bozulmadıkça ve Atatürk sevgisi, saygısı ve bağlılığı devam ettikçe,  Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek ve başka bir yapıya dönüştürmek mümkün değildir. Bu böyle biline!