IMG-LOGO
Güncel

Okullar Açılırken

19 09 2016

Öğrencilerimiz, ikinci yuvaları olan okullarına, özledikleri öğretmenlerine, arkadaşlarına merhaba diyecekler.

Çocuklarımız, okulları açıldığı için acaba mutlu mudurlar? Bu soruya "evet" diyebilmemiz için, gittikleri okul ortamlarının; "çocukların beklentilerine cevap verebilecek, eğitim öğretimi olumlu yönde destekleyecek" uygunlukta olması gerekmektedir.

Fiziki imkânların mükemmel olması yetmemektedir. Okul ikliminin de çağdaş eğitimin özlediği standartlarda olması gerekmektedir. Bunlar; "sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, af etme, empati, demokratik anlayış, dayanışma, ekip ruhu, bilimsel tavır, değer verme, yaşama sevinci" vb. gibi değerlerdir.

İçinde sevgi olmayan okullara, öğrenciler isteksiz ve zoraki gitmektedirler.

Eğitimin vitamini sevgidir. Sevgiye dayalı eğitim veren okullarda, öğrenciler asla o ortamı terk etmek istemezler. Sevgiden yoksun öğrenciler ise, kafesteki kuş gibidir. Kulağı çıkış zilindedir.

Sevginin egemen olduğu ortamlarda, "neşeli, esprili, canlı, güven veren"; daha kolay, daha etkili öğrenmeler gerçekleşmektedir.

"Eğitim ve Sevgi", bir araya getirilmesi gereken en uygun iki sözcüktür. Çağımıza damgasını vuran bütün modern eğitim kuramlarında sevgi hep ön plandadır.

Çocuğun yetişmesinde üç ana öğe vardır: sevgi, eğitim ve özgürlük. Eğitim, sevgi ile birleştiği zaman çocuğun yetenekleri en iyi biçimde işlenir, güven duygusu kazanır, topluma uyumlu bir birey olur.

Özgürlüğe yer vermeyen eğitim, kişiyi bağımlı kılar, ilişkilerini sınırlar, topluma açılmasını engeller. Özgürlüğün olmadığı yerde sevgi de, eğitim de güdük kalır.

Sevgiye dayalı bir eğitim ortamının öğrencide saklı olan güçleri, duyarlılığı ve üretici potansiyeli ortaya çıkardığı bir gerçektir. O yüzden okulları sevgi yuvası haline dönüştürmek gerekmektedir.

Eğiticiler öğrencilerini sevgi dünyasında gezdirerek eğitmelidirler. Gönül kapılarını onlara açmalıdırlar.

Çocuklar, öğretmenlerinin sevgi bahçelerinden istedikleri bilgi çiçeklerini dererek öğrenirler.

"Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz." Johann Heinrich Pestalozzi

Sevgiyle kalın...