IMG-LOGO
Tarih

Başiskele’de Millî Mücadele – 21

10 06 2016

 

v             8 Nisan           1921Harekâtı

Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı Bölgesi: Bu bölgede Kuva-yı Milliye ile

Bahçecik ve çevresindeki Yunan askerleri ve Rum, Ermeni çetecileri arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur. Yunanlılar Başiskele'ye bir top çıkarmışlar ve 2 Yunan torpidosunu sahile yanaştırarak ateşleriyle harekâtı desteklemelerine rağmen Yeniköy'de 20 ölü vermişlerdir. Böylece Yunanlılar, 2 gün süren muharebeler sonunda 100 ölü ve 150 kadar yaralı vermişlerdir.

 

v             9 Nisan           1921 Harekâtı

 

Yuvacık, Yeniköy ve Döngel köylerindeki Yunanlılar tard edilerek (kovularak) bu

köyler müfrezeler tarafından kurtarılmıştır. Bahçecik Nahiyesi kuşatılmış, Yunan askerleri ve çeteler arasında başlayan müsademe (çatışma) devam etmektedir.

Bu çatışmada Bahçecik maşatlığı mevkiinden atılan topla bir kişi ölmüş, Koronca Yahya Dayı (Kandemir) da Bahçecik'in üstünde yaralanmıştır.

 

v            10 Nisan        192 Harekâtı

 

Bahçecik ve civarındaki çatışmalar bugün de devam etmiş ve Milli müfrezeler 1

şehit 2 yaralı, Yunanlıları destekleyen çeteler ise 50 kadar ölü vermişlerdir.

İzmit Körfezi doğusunda bulunan Karaçalı mevkiindeki Yunan

siperleri ile Bahçecik'in 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Yuvacık Köyü, Milli müfrezelerce ele geçirildi. Bu girişime ertesi gün Yunanlılar, Bahçecik bölgesinde bulunan Milli müfrezeleri 1 zırhlı ve 1 torpido ile topa tutarak karşılık verdi. Bunun yanısıra Yunanlılar, İzmit Körfezi güneyinde bulunan ve daha önce Milli müfrezelerce ele geçirilmiş olan Yeniköy civarındaki mevzilere taarruzda bulundularsa da bu taarruz Milli müfrezelerce geri atıldı.

 

v            11 Nisan        1921 Harekâtı

 

Döşeme tarafındaki milislerin yardımıyla Bahçecik kuşatması devam etmiş ve

Yunanlılar, Yeniköy'den püskürtülmüş ise de Bahçecik'i kuşatmış olan ve Yeniköy'deki müfrezelere karşı Seymen önlerinde bulunan Kılkış Zırhlısı'nın şiddetli ateş açması üzerine Bahçecik, Milli kuvvetlerce alınamamıştır.

 

v            5 Mayıs          1921 Harekâtı

 

Başiskele - Seymen bölgesine baskın yapan bir Milli Müfreze, atlı bir çete ile

çarpışmış ve 2 ölü verdirerek bir miktar kablo ele geçirilmiştir.

 

v            13 Mayıs        1921 Harekâtı

Yunanlılar, Bahçecik ile çevresindeki Rumları toparlayarak koruma altında İzmit'e

gönderdiler. Bunlar buradan da 2 gemiye bindirilerek bilinmeyen bir yere doğru hareket ettirildiler.

 

v            21 Mayıs        1921 Harekâtı

 

Mürettep Fırka Bölgesi'nde durum şöyledir:

Akçay'dan Mahmudiye'ye kadar 2 tabur piyade, 1 kudretli cebel (dağ) topu, Bahçecik'in 2 km. batı ve güneyinde 1 tabur piyade ve 400 kadar Milli Müfreze eri, İznik Gölü kuzeyinde Çengiler sırtlarında 150, Boyalıca'da 40 kişilik Milli müfreze vardır. Geyve'dekilerle birlikte Fırka'nın (Tümenin) toplam mevcudu 1750 kişi kadardır.

Yunan kuvvetlerinin durumu: Arifiye - Hacımercan - Koragal hattında 2 tabur ve

2 top vardır. Sapanca - İzmit yolunun güneyinde bulunan Kırkpınar, Maşukiye, Büyükderbent, Hocaköy'e (Servetiye) parçalar halinde küçük müfrezeler yerleştirilmiştir. Bahçecik - İzmit - Akmeşe bölgesinde de 1 tabur ve 1000 civarında çetesi ve 2 top vardır.

 

v            1 Haziran       1921 Harekâtı

 

Değirmendere'den çıkarılan keşif kolu Bahçecik - Seymen şosesinde pusu

kurarak bir Yunan keşif kolunu pusuya düşürerek telefat (kayıplar) verdirmiş ve yol boyunca telefon kablolarını toplamışlardır. Çatışma sırasında sahildeki torpido çatışmaya katılmışsa da tesirli olamamıştır.

 

v            5 Haziran       1921 Harekâtı

 

Mekteb-i Bahriye (Denizcilik Okulu) sınıf subayı Mülâzım-ı Sâni (Üsteğmen)

Abdurrahman (Benlioğlu) 480 mavzer, 160 tabanca, 500 kasatura, 600 sandık mermiyi Anadolu'ya aktarılmak üzere Yarımcalı Muharrem Kaptan'ın 'Selâmet' adlı motoruna yükler. 'Felâh' adlı örgütün temin ettiği, Fransız askerlerine patates götürdüğü şeklinde düzenlenmiş izin kâğıdı ile yükünü Karamürsel'e getirir. Buradan Yalova'ya geçer ve kara yoluyla gelmiş silahları yükler ve Seymen İskelesi'ne boşaltır.

 

 


ÇAM, Dr. Yusuf, Milli Mücadele'de İzmit Sancağı, Sayfa 139, İzmit Rotary Kulübü Yayınları, İstanbul, 1993 (ATASE Arş., Kls. 774, Ds. 8, Fhr.72/4)

A.g.e. Sayfa 139 (ATASE Arş., Kls. 824, Ds. 8, Fhr.72)

ÜZMEZ, Ali, Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi, Sayfa 143, KBB Kültür Yayınları, 3.Baskı, İzmit, 2008.

ÇAM, Dr. Yusuf, Milli Mücadele'de İzmit Sancağı, Sayfa 140, İzmit Rotary Kulübü Yayınları, İstanbul, 1993 (ATASE Arş., Kls. 824, Ds. 8, Fhr. 77).

SOFUOĞLU, Doç. Dr. Adnan, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, Sayfa 168, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006 (Türk İstiklal Harbi'nden).

ÜZMEZ, Ali, Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi, Sayfa 144, KBB Kültür Yayınları, 3.Baskı, İzmit, 2008 (Türk İstiklal Harbi'nden).

ÇAM, Dr. Yusuf, Milli Mücadele'de İzmit Sancağı, Sayfa 143, İzmit Rotary Kulübü Yayınları, İstanbul, 1993 (ATASE Arş., Kls. 1163, Ds. 1, Fhr. 4).

SOFUOĞLU, Doç. Dr. Adnan, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, Sayfa 172, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006 (Türk İstiklal Harbi'nden).

ÇAM, Dr. Yusuf, Milli Mücadele'de İzmit Sancağı, Sayfa 145, İzmit Rotary Kulübü Yayınları, İstanbul, 1993 (ATASE Arş., Kls. 1163, Ds. 2, Fhr. 1/1).

A.g.e. Sayfa 146 (ATASE Arş., Kls. 1166, Ds. 11, Fhr. 8/1)

ULUGÜN, F. Yavuz, Kocaeli Tarihi - Osmanlı ve Ulusal Kurtuluş Döneminde Kocaeli, Sayfa 208 - 209, KYÖD Yayınları, İzmit, 2002.