IMG-LOGO
Güncel

Emekli Memurların Gasp Edilen Alın Terleri

05 05 2015

Bilindiği üzere, Anayasaya Mahkemesi, 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan; 25.12.2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; "emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına" ilişkin hükmünü oy çokluğuyla iptal etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, "devletin şefkat tebessümünü yansıtacağına, eski somurtkan yüzünü hatırlatarak" ilgili kararın; "07.01.2015 tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başladığını, Anayasa'nın 153.maddesi uyarınca iptal kararlarının geriye yürümeyeceğini, ilgili kararın 07.01.2015 tarihinden önce olan emekliler ile dul ve yetimleri kapsamayacağını" ifade etmektedir.

Bu ifadeye göre 07. 01. 2015 tarihinden sonra emekli olan memurlar, 30 yıl sınırlamasına takılmadan, çalıştıkları sürenin tamamının ikramiyesini alacaklardır.

Ancak görünen o ki, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Anayasaya Mahkemesi'nin ilgili kararına rağmen, "Anayasa'nın 153.maddesi uyarınca iptal kararlarının geriye yürümeyeceği" gerekçesini "memnuniyetle" dayanak göstererek, 07. 01. 2015 tarihinden önce emekli olanlara 30 yıldan fazla çalışma sürelerinin ikramiyesini ödemeyecektir.

Bu durum, eşitlik ilkesine ve hukuk normlarına tamamen ters bir durumdur.

Oysa" "sosyal devlet", vatandaşlarının haklarının tesliminde, herhangi bir sürtüşmeye fırsat vermeden, eşitsizlikleri ve haksızlıkları çözümlemeli, mahkeme kararlarını mağdurların lehine yorumlamalı ve uygulamalıdır. "Devlet baba" anlamına ve algısına layık olmalıdır.

Anayasaya Mahkemesi,  zaten verdiği ilgili kararla, davacının 07.01.2015 tarihinden önce çalıştığı 30 yıldan fazla sürenin ödenmesini isteyerek, davacı lehine "geriye yürümezlik" prensibini ortadan kaldırmıştır.

Bu karar sınırlama getirilmeden mağdur olan her emekli vatandaşa uygulanmalıdır.

Yıllarca haksız ve hukuksuz bir uygulamalarla, memurun alın teri olan 30 yıldan fazla çalışma sürelerinin ikramiyesi, emeklerinin karşılığı olduğu halde memurlara ödenmemiştir. Bu uygulama, sosyal devlet ölçütlerine uymayan, kul hakkı gaspının ta kendisidir.

07.01.2015 tarihinden önce 30 yıldan fazla çalışarak emekli olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan ödenmeyen sürenin ikramiyesini talep etmeye başlamışlardır.

Fakat kendilerine para yerine "ret" yazısı gelmektedir. Bu cevabı alanlar "idare mahkemesine" dava açmaya başlamışlardır.

Nitekim Ankara 10. İdare Mahkemesi, ESAS NO: 2013/296 KARAR NO: 2015/65 kararı; Anayasa Mahkemesinin ilgili kararı dayanak gösterilerek, 07.01.2014 tarihinden önce emekli olan memurun 30 yıldan fazla olan çalışma sürelerinin ikramiyesini alacağı yolundadır.

Mağdur olan on binlerce memur mahkemelere başvurdukça, Ankara İdare Mahkemeleri'nin benzer kararları çoğalacaktır. Fakat idarenin temyiz hakkını kullanması ile uyuşmazlığın ve huzursuzluğun kısa sürede çözümlenmeyeceği anlaşılmaktadır.

Daha fazla zaman, kırtasiye, emek israfına meydan verilmeden, hükumet tarafından sorunun çözülerek, emeklilerin mağduriyetlerinin ve kırgınlıklarının telafisi, gönüllerinin alınması fevkalade isabetli ve seçimden önce bir jest olacaktır.

"İşçinin köylünün, memurun alın teri kurumdan hakkının ödenmesi gerektiği" hususunda hassasiyetinin olduğunu her fırsatta vurgulayan hükumetin, insana ve emeğe olan saygısını kanıtlamasının zamanıdır.

En büyük alın teri mağdurları olan emeklilerin geriye dönük 30 yılı aşan sürelerinin ikramiye tutarlarının ödenmesi hususunda, gereğinin yapılmasını kamuoyu görmek istiyor.

Muhalefetin vaatlerini uçuk, mesnetsiz ve dayanaksız bulan hükumetin, gerekli ve gerçek bir sorunu çözmesi için bu büyük bir fırsattır.

Kendilerini izlemeye devam edeceğiz, merakımızın sevince dönüşmesini umuyoruz.

Sevgiyle kalın.