IMG-LOGO
Kültür - Sanat

 

Tanınan ve bilinen bir çevrede, bir yerden başka bir yere gitmek, yabancı olduğunuzyerden daha kolay ve zahmetsizdir.

Bilmek ve tanımak, yeterlilikleri ve eksiklikleri gözlemleyebilmek, amaç ve hedeflere ulaşma aşamasının olmazsa olmaz kuralıdır.

Kişinin kendisini olabildiğince iyi tanıması, var olan kapasitesinin, gizil güçlerinin farkında olması, kendisiyle ilgili alacağı kararların başarılı olmasında temel unsurdur.

Kişi kendisini gerçekçi biçimde tanıyabilirse, yapmak istediklerini doğrubir biçimde organize edebilir.

Nasıl ki bardakların alabilecekleri su miktarları şekil ve büyüklüklerine bağlıysa, konacak su miktarı bu ölçülere göre belirleniyorsa, insan da kendi ölçüleri dâhilindeki sorumlulukları ve hedefleri başarabilir.

Bunun için, mümkün olduğunca kişinin kendisini tanıyabilmesi, üstün ve güçsüz yanlarını belirlemesi gerekir.

Kişi üstün yanlarını belirleyebilirse, bu özelliklerini daha fazla geliştirebilir ve beklentilerini daha üst düzeyde elde edebilir.

Eğer birey eksik yanlarını görebilirse, bunların getireceği olumsuzluklardansakınabilir ve eksikliklerini gidererek, bu olumsuz özelliklerini de daha olumluya çevirebilir.

İşte bütün bu çabaların sonuca ulaşabilmesi, kişinin kendisini olabildiğince iyi tanımasıyla mümkündür.

Kendini tanımak; neyi sevip sevmediğini bilmek, güçlü ve zayıf yönlerini görebilmek, kendi sınırlılıklarını ve yapabileceklerini bilmek, rolünün ve sorumluluklarının farkında olabilmektir.

İnsanı, en iyi kendisi tanıyabilir. Gelişim, belirli bir duruma doğru gerçekleşen değişim sürecidir.

Kendinigeliştirmekse; insanın olmak istediği ve belirlediği bir hedefe ulaşabilmek için gerçekleştirdiği değişim sürecidir. Olmak istenilen yere varma çabasıdır.

Kişisel gelişim için,"önce olmak istemek ve olunmak istenilen yeri belirlemek" gerekmektedir.

Kişinin ne istediğini belirlemesi çok önemli ve aynı zamanda güç bir iştir. Bu nedenle kişi hedefini belirlerken, hedefe ulaştığında elde edeceği sonuçları da tüm detaylarıyla incelemelidir.

Eğer hedef doğru olarak belirlenmezse, büyük ihtimalle zaman içerisinde

O hedeften vazgeçilecek ya da hedefe ulaşıldığında istenilen mutluluk yakalanamayacaktır.

Heriki durum da ciddi kayıp demektir.

İnsan hayatında, hedef belirleme çabasının önemi çok iyi anlaşılmalıdır. Hedef olmadan ne bir yere varılabilir, ne de bir sonuç elde edilebilir. Bu da çok değerli olan insan ömrü için göze alınabilecek bir durum değildir. Gelişim, hedefsiz imkânsızdır. Çünkü, "amaçlanandan daha yükseğe varamazsınız."

O nedenle, öncelikle kendini iyi tanımak, yapabileceği gücünün farkında olmak ve istemektir.

Kendini anlayabilme ve gelişme arzusu ile başlanan süreç içerisinde hedef belirlerken, pozitif olunmalıdır.Yani hayata ve kendinize olumlu yönlerinizden bakmalı, hedef için oluşturulacak cümle yada düşünce olumlu kurulmalıdır.

Negatif cümlelerle hedef belirlenemez. Kişi olumsuz cümlelerle harekete geçemez. "Başarısız olmak istemiyorum."İfadesi hedef belirlemede kişiye yardımcı olamaz.

"Başarılı olmak istiyorum."Şeklinde olumlu kurulacak cümleler zihni hareketegeçirebilir ve düşünce üretebilir.

"Kendinizi nasıl düşünüyorsanız öylesinizdir. Önce düşüncelerinizi değiştirmelisiniz."

Hedef belirlerken pozitif olmak yeterli değildir. Bu başlangıç aşamasıdır." Bu hedefin benim için anlamı ne?Ben bunu gerçektenistiyor muyum? Bu hedef gerçekleşirse ne olur?" gibi soruların da sorulması gerekir.

Hedef, tüm detaylarıyla net olarak ortaya konmalıdır."Başarılı olmayı istemek" yeterli ve net bir cümle değildir. Nerede, hangi alanda başarı istenildiği de açıkça ifade edilmelidir.

Hedefin ölçülebilir bir düzeyi de olmalıdır. "Ne kadar başarılı olmak" istendiği ortaya konmalıdır. Bu, hedefe "ölçülebilirlik" kazandırır.

Ölçülemeyecek nitelikteki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı anlaşılamaz. Yani hedef, ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılamayacak hedef gerçekçi değildir. O yüzden hedef gerçekçi olmalıdır.

Bu basamaklara uyularak kurulmuş bir hedef cümlesi, kişiyi sonuca ulaştırabilir, değişimi sağlayabilir. Fakat belirlenen hedefin zaman ve koşullar açısından da değerlendirilmesi gerekir. Hedef için doğru zaman olup olmadığı, yeterli kaynakların varolup olmadığı gözden geçirilmelidir.

Hedefe ulaşıldığı anın zihinde canlandırılması, hayal edilmesi de önemlidir. Hedefe ulaşıldığında hissedilecek duygu ve düşünceler yeterince hissedilebilmelidir ki gerçekten hedefe ulaşıldığında bir hayal kırıklığı oluşmasın.

Hedefin belirlenmesi, gelişim sürecini zaten başlatmış olacaktır. Bu aşamadan sonrası,düşünceleri eyleme geçirmekle olacaktır.

Hedefler küçük ya da büyük olabilir. Önemli olan sizi, varmak istediğiniz noktaya taşıyabilmesi ve mutlu etmesidir.

Sevgiyle kalın.