IMG-LOGO
Güncel

Yeni Cumhurbaşkanlığı Forsu

31 01 2015

İnsanlar çocuklarının doktor veya mühendis olmasını isterler ama hayata anlam katan tarihtir. Hele hele insanlığın uzun öyküsünün merkezi sayılan bu coğrafyada yaşıyorsanız tarihin ikide bir de karşınıza çıkması normal bir durumdur. Başbakanlığı dönemindeki icraatlarıyla tarih bilgisini ve millî bilincini yetersiz bulduğumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılması ve açılması oldukça tartışmalı olan Ak-Saray'da yabancı devlet başkanlarına yönelik 16 Türk Devletini simgeleyen asker kıyafetleriyle tören hazırlatması çok dikkat çekiciydi.

Siz ister Haziran Seçimleri sonrası Başkanlık hesapları için milliyetçi tabana sıcak mesajlar sunma olarak değerlendirin, isterse kendisinden önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün belki biraz da İngilizlerden etkilenerek başlattığı lakin süvari bir millet için sempatiyle karşılanacağı muhakkak olan atlı karşılama birlikleriyle yabancı devlet adamlarını karşılama törenlerini aşma eğilimi olarak görün. Neticede 'sel gider, kum kalır' yani fertler değişir, gelenekler yaşar. Bence daha da önemli olanı; gelen yabancı konukların ve gelmeyen yabancıların neler hissettikleridir.

Sathî bile olsa bazı sembolik iş ve işlemler sosyo-kültürel davranış biçimlerini etkileyebilir. Bu bizim gibi çabuk gaza gelen veyahut ayranı kabardığında tarih yazma alışkanlığı olan bir millet için de, Türklerin dünya medeniyetinde şimdiki zamanla pek örtüşmeyen o muazzam yerini bilen başka milletler ve devletler için de geçerli. Madem herkes tarihin etki alanında, o zaman bazı bilgileri kaynağından düzeltelim: Türklerin tarih boyunca kurdukları devlet sayısı yüzlercedir; Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 Devlet ise imparatorluk tarzında "en büyük" olanlarıdır fakat o da eksiklidir.

Mesela; Safevî gibi 2,5 asırlık bir emperyal güç olarak forsta yer almaz. Yine ona yakın güçteki Akkoyunlular hakeza.. Altınordu forsta yer alır ama en az onun kadar güçlü ve dil ile edebiyatta tüm Ortaasya'yı etkileyen Çağataylılar yer almaz. Hazar İmparatorluğu vardır, Avar İmparatorluğu yoktur. Keza; Tabgaç ve Kuşhan gibi büyük devletler de.. Ve Türk tarihinin başlangıç sayfası sayılan İskit / Sakalar: Hükümdarları Alp Er Tunga olarak bizim edebiyatımızda, Afrasyab olarak da Fars kahramanlık metinlerinde geçer; bir tek büyük Türk devletlerinin geçtiği Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda geçmez.

Bizce bu özel ve anlamlı fors, belirgin bir şekilde eksikliği hissedilen dev devletlerle birlikte teşkilatçılığımızın sembol rakamı olan 24'e çıkarılmalıdır. 24 rakamı sadece Oğuzlardaki boy düzenini değil aynı zamanda gün ve saat düzenini, matematiksel sistem arayışını, sinema dilinden devlet disiplinine değin birçok meramı ifade etmektedir. Bizim sıralamamıza göre Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alması gereken devletler ve Yeni Fors'un amblemi/bayrağı aşağıdaki gibidir: (Yeni forsun çizimi konusundaki emeklerinden dolayı KOÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Turan'a hususen teşekkürlerimi sunarım)

 

1. Saka / İskit İmparatorluğu

2. Büyük Hun İmparatorluğu

3. Avrupa Hun İmparatorluğu

4. Akhun İmparatorluğu

5. Kuşhan İmparatorluğu

6. Tabgaç İmparatorluğu

7. Göktürk İmparatorluğu

8. Kutluk İmparatorluğu

9. Avar İmparatorluğu

10. Hazar İmparatorluğu

11. Uygur İmparatorluğu

12. Gazneli İmparatorluğu

13. Karahanlı İmparatorluğu

14. Selçuklu İmparatorluğu

15. Harzemşah İmparatorluğu

16. Altınordu İmparatorluğu

17. Çağatay İmparatorluğu

18. Timur İmparatorluğu

19. Akkoyunlu İmparatorluğu

20. Memluk İmparatorluğu

21. Safevi İmparatorluğu

22. Babür İmparatorluğu

23. Osmanlı İmparatorluğu

24. Türkiye Cumhuriyeti / Türk Federasyonu