IMG-LOGO
Güncel

Öğretmen Yetiştirme Üzerine

28 12 2014

Öğretmenlik,önemi bakımından, mesleklerin mesleğidir elbette. Zira diğer mesleklerin inceliklerinin öğretilmesi sürecinde rol oynamaktadır.

İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla ilk öğretmen okulu "Darülmuallimin-i Sıbyan"adıyla1868'de açılmıştır. Darülmuallimat denilen Kız Öğretmen Okulu ise1870'te kurulmuştur.