IMG-LOGO
Güncel

‘Kanatsız Uçmak’

04 12 2014

'Kanatsız Uçmak' bir subayımızın Türk ordusundaki yükselişi ve hizmetlerinin hikâyesi

Kanatsız uçmak hatıra kitabı okumayı sevenler için güzel bir eserin adıdır. Orgeneral Edip Başer Beyefendi  'ÜLKEYE HİZMETTEN EMEKLİ OLUNMAZ' diyerek hayat hikâyesi üzerinden bizlere ve gelecek nesillere ülkemizin hangi şartlardan bu günlere geldiği üzerine yerinde tespitlerini okuyucusuyla paylaşmaktadır. Kendisi, Sivas ilimizin Gürün ilçesinde doğmuş, anne babasını küçük yaşlarda kaybettiği için yakınlarının ilgisiyle büyüyen birisidir. Anadolu'muzun küçük bir kasabasında doğup çok da imkânlı olmayan şartlara rağmen Türk devletinin imkânları, gayret, bilgi ve becerisi sayesinde okuyup yükselmesini ve çalışma hayatını bizlerle paylaşmaktadır. Bu kitaptan; yönetimin tarafsızlığı, ehliyet, bilgi ve beceri tercihlerinin doğru kullanıldığında vatandaşımız için adalet ve hizmetin ne kadar daha iyi ortamlar oluşturduğunu anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kuralların doğru uygulandığında vatandaşı için etnik ve inanç farklılığına bakılmaksızın her türlü imkânı, fırsatı verdiğini ve vatandaşlık bağlamında her türlü ön açıklığının olduğunu anlıyorsunuz.

1950'li yılların eğitime de yansıyan tahta bavul çantalar, saman sarısı defterler, ağabey veya abladan kalan kitap-kırtasiyelerinden faydalanma mecburiyetleri, giyim-kuşamdaki yoksulluklara rağmen gerek öğretmenin gerekse öğrencinin samimi  kabullenişi  sayesinde daha iyi eğitim alma-verme arayışlarını gösteren bilgiler, o dönemleri bilenler için,duygulu hatıralardır. Dünün bu gerçeklerini anlatan bu bilgiler, bu günün kıymetini daha iyi anlamak için çocuklarımızla, torunlarımızla paylaşmamız gereken hususlardır.

Kamu imkânlarının günümüzdeki dağıtılışını ve kullanılışını bu hatıra kitapları ışığında yeniden değerlendirmemiz ve iyileştirmemiz gerekir. Tercihlerimizde akıl, bilgi ve insani değerlerimizin emrettiği adalet, liyakat ve hizmet önceliklerine ne kadar uyduğumuzu sorgulayıp sistemimizdeki eksikleri gidermemiz gerekir. Günümüzün en iyi yönetim şeklinin, çoklu aklı  yönetime taşıyan demokrasiyi, iyi ve gelişmiş eğitimli vatandaşlarımızla ileriye taşıyabileceğimizi unutmamamız önceliğimiz olmalıdır. Demokrasinin en önemli ayağı olan siyasetin eğitime,kışlaya,camiye,adalete girmemesinin önemine işaret edilmektedir. Eğitimini iyi almış, mesleğin de yeterli ve işini iyi yapan fertlerin oluşturduğu toplumların sosyal sorumluluk dahil, faydalılık derecesi yüksek olup bizlerinde bu noktalarda eksiklerimizi gidermemiz gerektiğine işaret edilmektedir. Bilinçli toplumu bilinçli fertler oluşturur. Bu da tarihimizi, dinimizi, kendi özel hayatımızı  daha iyi tanımlamamızı; eksik ve yanlışlarımızın azalmasını, iyilik ve güzelliklerimizi artmasını sağlayacaktır. Birlik ve dirliğimizi sürdürmemizin yolu her şahıs ve kurumun kendi alanında iyi ve başarılı olmasından geçer. Şahıs ve kurumların kendi görevlerini yapmak yanında toplumları için katma değeri olan yararlı işler yapması lazımdır.  Edip Başer Paşa iki önemli projesinden bahseder. Bunlardan biri orduya gelen erlere meslek kazandırma amaçlı, halk eğitimle müşterek eğitimler vererek insanımızın sivil hayatta daha yeterli olmalarını sağlayan eğitim çalışmasıdır. Uygulanmış ve yararlı bulunmuştur.Diğeri de insanlarımızın dini bilgi yönünden doğru bilgilendirme eğitim çalışmasıdır. Çünkü 'dinsel cehalet toplumlar için çok tehlikeli olup hurafe dediğimiz din dışı olgulara inananların çokluğu o toplumların ileri gitmesi için çok engelleyicidir. Dolayısıyla dinin doğru öğrenilmesi önemlidir.'

Kanatsız Uçmak akıcı ve duru bir Türkçe ile yazılmıştır. Zevkle okuduğum ve istifade ettiğim bir eserdir. Ordumuzdaki disiplin, kural-terfilerin nasıl işlediği ile ilgili bilgiler yanında subaylarımızın çalışma şartları ile ilgili de çarpıcı bilgilerde öğreniyorsunuz. Edip Başer Paşa ayrıca güneydoğumuzdaki PKK terörü ve çözüm yolları ile ilgili de çarpıcı bilgiler vermektedir.  Türk-ABD-Irak terörle mücadele koordinasyon kurulunda Türkiye temsilciliği gibi bir görevi ifa eden bir yetkilinin konu hakkındaki görüş ve kanaatleri önemli olup bu kitabın ilgi çekiciliğini arttırmaktadır.

Kurumlarımızı daha iyi tanımak, sorunlarımızı daha iyi bilmek ve bunlarla ilgili çalışmalara ışık tutmak bakımından bu tür hatıra eserlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yazar ın, bunun bir tür hizmet olduğu düşüncesine aynen katılıyorum. Bu eserlerin insanlarımız ın yetişmesinde ve daha ileri görüşlü olmasında önemli katkısı olduğuna inanıyor ve bu eserleri okumayı seviyorum. Okunacak bir kitap ve bununla ilgili bu yazımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu bildirir  sağlıklı günler dilerim.