IMG-LOGO
Güncel

Hamdolsun, Amerika da Bizim Dönemimizde Keşfedildi

19 11 2014

'Sürüyü kurt çaldı' diyen yalancı çobanının hazin hikâyesini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın Amerika Kıtasının keşfiyle alakalı söylediği şeyler sürü çalınsa da, çalınmasa da aynı muameleyi görüyor anlaşılan. Oysa bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir.

Erdoğan'ın "Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır" demesi içte ve dışta 'yine her konuda şahlanıyor aman' makamında karşılansa da bir tarihçi olarak üstüme alındım.

Her ne kadar "Amerika'yı Temel'le İdris Keşfetti!" yazısında Mustafa Küpçü oradaki coğrafî adların ne şekilde konduğuyla birlikte fıkra güzelliğinde betimlese de biz "Kolomb'un hiç mi suçu yok?" limanında Ada Vapuru'na bilet kesmek azmindeyiz.

Evet, Kristof Kolomb 1484'te Osmanlı'ya gelerek Sultan II. Beyazıt'tan sponsorluk desteği istedi. Evet, Kolomb Hindistan'a ulaşmak isterken Antiller ve Kuzey Amerika'ya tosladı; nitekim Kızılderililere de 'İndian' denilmesi ve 'İndiana' gibi eyaletler İngilazca 'İndia' denilen Hindistan sözcüğünden türetme kelimelerdir.

Evet, önemli tarihçilerimizden Prof. Fuat Sezgin, Endülüs'lü Müslüman gemicilerin Kolomb'dan 3 asır önce kıtaya ulaştıklarını "İslam Uygarlığı'nda Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik" kitabında tafsilatlandırıyor; muhtemelen de Cumhurbaşkanı'na konuşma hazırlayanlar buradan yararlanmışlardır.

Dahası, 889'da Kurtuba'lı (Cordoba) denizci Said bin Esved'in Amerika'ya ulaştığını ve ünlü coğrafyacı Mesudî'nin 10.yy'daki kitabında bu bölgeleri haritalandırdığını; 999'da Gırnata'lı (Granada) denizci İbni Faruk Gando'nun Atlas Okyanusu'nun batısındaki adalara vardığını; 12.yy'da Kuzey Afrikalı bir gurp denizcinin Amerika taraflarına 20 günlük seyahat yapışının yine ünlü coğrafyacı İdrisî tarafından (ö. 1155) aktarıldığını; 1310'da Mali İmparatoru Abu Bakar'ın Meksika Körfezi'ne çıktığını; 1421'de Kubilay Hanlığı'nın devamı olarak kurulan Ming Hanedanı'na bağlı Müslüman denizcilerden Çango'nun (Chang O / Cıng Hı) 2 yıllık serüvenini konu alan kitap yazıldığını isteyenler araştırabilir.

Ülkemizdeki ve neredeyse yeryüzündeki tüm kötülükleri CHP'ye, bütün iyilikleri de AKP'ye bağlayan Tayyip Erdoğan'ın "Hamdolsun, Amerika da bizim dönemimizde keşfedildi" demediğine şükredin siz. Bana kalsa keşif meşif de yok; oralardaki And, Maya, İnka, Aztek, Mapuçe, Zapotek, Nazca gibi zaten MÖ'den beri var olan kültürleri / medeniyetleri niye zorla keşfediyoruz ki!

Ve bence Erdoğan'ın sözlerinde keşiflik bir mevzu da yok. Ama konuşma yaptığı platform benim için Amerika'nın keşfi hikâyesinden daha önemlidir: 1.Latin Amerika Müslüman Dinî Liderler Zirvesi. Ve benim Said b. Esved'lerim, Gando'larım, Ebu Bekir'lerim, Çango'larım, Kolomblarım; Küba Temsilcisi Yahya Pedro, Haiti Temsilci İmam Hanif, Brezilya Temsilcisi Haled el-Sayed, K.Amerika Temsilcisi Naem M. Baig'ler..

Amerika'yı tekrar keşfetmeye hem gerek yok hem var.