IMG-LOGO
Güncel

Bu Güzel Şehrimiz Kocaeli Susuz Kalacak mı?

05 05 2014

2013 yılının çok kurak geçmesi ve 2014 yılında da bunun devam etmesi ile ilgili gazete ve televizyonlardaki haberler  'su sorunu yaşayacağımız' endişesini artırmaktadır. Bu endişeleri gidermek ancak konu hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmakla mümkündür. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı ve İSU yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile bu konuda toplumun doğru bilgilendirilmesi gerekliliği  ilgililerle paylaşılarak İSU Genel Müdürlüğünce bir eğitim çalışması başlatılmıştır.

İSU Genel Müdürlüğümüz   40-45 kişilik gruplar halinde gelen misafirlerimize İzmit Sular İdaresinin(İSU) Kocaeli 'nin su yönetimini ve son durumla  ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermektedir. İSU Genel Müdürümüz Sn.İlhan Bayramdan aldığımız bu bilgilere göre 2014 yılında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sayesinde şehrimiz su sıkıntısı yaşamayacak ve su kesintisi uygulanmayacaktır.Yuvacık barajımız dolmamıştır.Baraj suyumuz, 2013 e göre yarısı miktarında olduğu için, şehrimizin su ihtiyacı Sapanca Gölü suyu destekli olarak temin edilmekte ve bu sayede barajdaki su miktarı arttırılmıştır. Bu su şehrimizin yaz ihtiyacı için kullanılacaktır.

SAPANCA gölümüz gerek yağışların yetersizliği gerekse kendisinden su alındığı için daha fazla geri çekilmiştir. Ama bu göl  bölgemizin ihtiyacı olan kullanılabilir su bakımından hala yeterli  bir temiz su kaynağıdır. Gölün geri çekilmesinde gölden su alınması kadar  kuraklık sebebi ile gölün yeterli miktarda su alamaması da etkilidir. Gölün geri çekilmesinde yalnız  Kocaeli' yi suçlu imiş gibi göstermek doğru değildir. Bu suyun kullanılmasında Sakarya ilimiz yöneticilerinin de daha titiz ve koruyucu olmak sorumluluğu vardır. Gölü besleyen su hatları üzerindeki  içme suyu dolum tesislerinin tamamı  Sakarya ruhsatlı ve bu komşu ilimizin sınırları içindedir. Şehrimize bu gölden tahsis edilen su miktarını da şimdiye kadar hiç aşmadığımızı bu bilgilendirmelerde  öğrenmiş olduk.

Yeni yapılan ve 2013 de su tutmaya başlayan Namazgah Barajı Kandıra bölgemizin su ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca bu barajın suyu Derince ve Körfez ilçelerimizin kuzeyindeki köylerimizin de su ihtiyacını karşılayacaktır. Son gelişmeler üzerine bu suyumuzdan İlimtepe hattıyla Körfez ilçemizin de istifade etmesini sağlayacak bir çalışma haziran 2014 de tamamlanacaktır.

İSU ayrıca su temini ve imkanları çoğaltmak bakımından GRİSU yatırımlarını da hızlandırmıştır. Gebze atık su arıtma tesisi,Kandıra ve Cebeci atık su arıtma tesislerinde yapılan ileri arıtma tesisleri sayesinde, bu tesislerden elde edilen suların bir kısmı çevre sulamada  kullanılabilmektedir. Ayrıca yeni yapılacak çalışmalarla Plaj yolu atık su arıtma suyunun  bir kısmı da çevre sulamada kullanılabilecek hale getirilecektir. Kullar ve kırkikievler  arıtma tesislerine yapılan ek yatırımlarla buradan çıkan atık sularımızın bir kısmının da ileri arıtılması sağlanıp bazı sanayi kuruluşlarımızın  su ihtiyacı karşılanacaktır. Körfez ilçemizdeki atık su tesisinin çıkış suyu da bölgedeki sanayi kuruluşlarımız tarafından değerlendirilmesi planlanmıştır. Bütün bu çalışmalar  Yuvacık ve Sapanca gölü su kaynağımızın sularının daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Kent Konseyi çevre komisyonumuzda evsel gri su üzerinde  benzeri bir çalışmayı  sürdürmektedir. Kocaeli Kent Konutla yapılan bu ortak çalışma ile evlerdeki su verimliliği arttırılacaktır. Yapılan bu çalışma ile yerel yöneticilerimiz bilgilendirilecek ve konutlarda ki gri su ve yağmur suyundan istifade yollarına gidilmeye çalışılacaktır .

Başvurulacak diğer bir su kaynağı da derin yer altı sularımızdır. Derince ve Gölcük teki eski kuyuların bakımı yapılmış ve yeniden kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Suadiye-Arslanbey ve Maşukiye bölgelerinde açılan ve açılacak olan su kuyularımızdan elde edilecek sular önemli miktarda su teminini  karşılayacaktır. Buralardan elde edilecek sular arıtma tesislerimizden geçirilerek şehrin ihtiyacına sunulacaktır. Bunların yanında Gölcük, Kartepe, Gebze ilçelerimiz başta olmak üzere debisi uygun diğer yüzeysel su kaynaklarımızda da gerekli çalışmalar yapılarak su ihtiyacımızda bir aksamaya meydan verilmeyecektir.

Bu bilgilere göre gerek yer altı sularımıza gerek diğer su kaynaklarımıza,  gerekse atık su arıtma tesislerine yapılan ek yatırımlarla şehrimizin ihtiyacı olan suyun  karşılanacağı ve bu sene içinde herhangi bir su sıkıntısı yaşanılmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu eğitimlerde ayrıca suyun tasarruflu kullanılması noktasında da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca İSU Genel  Müdürlüğümüz suyun doğru kullanılması alışkanlığını geliştirmek amacıyla okullar üzerinden çocuklarımıza da görsel destekli eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Yöneticilerimizin bu çalışmaları sayesinde susuz kalmayacağımız görülmektedir. Ama imkanların doğru kullanılması, israf edilmemesi, bizden istenen koruyucu tedbirlerin uygulanması yaşadığımız şehre karşı bir vatandaşlık borcumuzdur. Doğal imkanlarımızın sınırsız harcanması ve israf edilmesi yaşama şartlarımızı bozacak ve yaşanılan yerleri yaşanmaz hale getirebilecektir. Bugünlerde yaşadığımız şartlar bize imkanlarımızın ve coğrafyamızın doğru ve yerinde kullanma alışkanlığını geliştirmek mecburiyetinde olduğumuzu bir daha göstermektedir.

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sebebi ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve İSU Genel Müdürü İlhan Bayram ve çalışma arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ederim. Allah dan şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı Doğal Afetlerden koruması, bizlere de bilgili ve bilinçli olma imkanı vermesi dua ve temennilerimle saygılar sunarım.

 

 

;">  İSU-Kandıra Akçaova-Körfez Elmacık hattı

 

İSU-Kandıra Akçaova-Körfez Elmacık hattı

 Kandıra Dudutepe Babadağ arası

Kandıra Dudutepe Babadağ arası

 Kandıra Dudutepe Babadağ arası

Kandıra Dudutepe Babadağ arası

 Kandıra Dudutepe Babadağ arası

Kandıra Dudutepe Babadağ arası

 Kandıra Dudutepe Babadağ arası

Kandıra Dudutepe Babadağ arası

 Namazgah Barajı

Namazgah Barajı

 Namazgah Barajı

Namazgah Barajı

 Körfez Kalburcu Köyü içi 400 mm hat

Körfez Kalburcu Köyü içi 400 mm hat

">  Sapanca Gölü

 

Sapanca Gölü

 Sapanca Gölü-Yuvacık Hattı

Sapanca Gölü-Yuvacık Hattı

 Yuvacık Barajı

Yuvacık Barajı

 Yuvacık Barajı

Yuvacık Barajı