IMG-LOGO
Sağlık

Şehrimizin Çınarlarından Bir Muayenehane Hekimi Dr. Rıdvan Atay

17 01 2014

Dr. Rıdvan Atay İzmit'imizin sevilen, sayılan, mesleğinde aranılan bir Çocuk Hekimidir. Kendisini 07.01.2014 tarihinde ebedi hayata uğurladık. Cenazesine iştirakin yoğunluğu hem İzmitlilerin hem de meslektaşlarımızın ona olan sevgi ve saygısını gösterecek çoğunluktaydı. Allah'tan rahmet ve mekan cennetliği, yakınlarına sabırlar ve hayırlı ömürler dilerim.

Dr. Rıdvan Bey İzmit'e 1963 yılında gelmiştir. İzmit Lisesi mezunu olup Tıp Fakültesi eğitiminden sonra İstanbul Zeynep Kamil Eğitim Hastanesinde çocuk hastalığı uzmanlığını tamamlamış ve İzmit'e yerleşmiştir. Mesleğini herhangi bir hastane görevi yapmadan tam gün muayenehanesinde sürdürmüştür. Bu şekilde 50 yıla yakın çocuk hekimi olarak sağlık hizmeti vermiştir. Verdiği hekimlik hizmetiyle ailelerin hem çocuklarının sağlık sorunlarına çare olmaya çalışmış hem de anne ve babaların çocuk yetiştirmelerin de dikkat etmeleri gereken her hususta kendi birikimi ile bir eğiticilik hizmeti görmüştür. Tatlı sert tavrı ile insanların çocuk yetiştirme sorumluluğunda ciddi destekleri unutulamaz. Belirli bir süre sonra kendisine başvuran hastaları için o şehrimizin bir Dr. Rıdvan amcasıdır.

Benim ilgililerin ve halkımızın dikkatini çekmek istediğim husus bu tür tam gün muayenehane hekimliğidir. Butik sağlık hizmeti verilen bu yerler ve bu şekilde hizmet veren meslektaşlarımız neredeyse bitmek üzeredir. Halbuki buralar yok edilmemeli ve yaşatılmalıdır. Kamu görevi ile beraber yapıldığı şekli ile zamanla çeşitli yanlış uygulamaların yaşanıldığı muayenehane hekimliği tam gün yasası ile kaldırılmıştır. Kamu görevi yanında muayenehane çalıştırılmasının savunucusu değilim. Ama yalnız bürosunda, serbest hekimlik şeklindeki muayenehane hekimliğinin hekimlik mesleği ve sağlık hizmeti sunumu yönünden bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum.

Çocuk hastalığı, dahiliye, KBB, göz, kadın doğum, üroloji, cildiye, görüntüleme branşları, tahlil laboratuvarları gibi bazı branşlardaki muayenehaneler vatandaşların daha rahat, kolay ve tatmin edici sağlık hizmeti alabileceği yerler olarak yaşatılmalıdır. Bu şekilde hizmet vermek isteyen hekimlerimiz bölgelerinin Dr. abileri, Dr. amcaları, Dr. ablaları, Dr. teyzeleri olarak çalışabilmelidirler. Dr. Rıdvan Bey de şehrimizin bu şekilde hizmet vermiş olan bir Dr. amcası idi. O mesleğini uygulama şekli ile bir eğitimci, bir danışman, her an kendisine ulaşılabilir bir hekim olarak aranılmış, sevilmiş ve sayılmıştır.

Sağlık sisteminde Ak Parti iktidarı döneminde önemli yapısal değişimler olmuştur. Bu durumun halkımızın sağlık hizmetlerinden daha fazla, daha kolay ve daha kaliteli hizmet almasına katkıları olduğu aşikârdır. Bu değişimin süreceği ve sağlık sistemimizin 2002 yılı öncesinden farklı bir hal aldığı malumdur. Bu yeni sisteminde bazı eksik ve yanlış yönleri olacaktır. Zaman içinde daha iyi, halkın daha fazla yararlanabildiği, sürdürülebilir bir hale gelmesini dilerim.

Benim bu yazı ile dikkate alınmasını sağlamak istediğim MUAYENEHANE'lerin (Büro hekimliği)  bu sistemde nasıl yer alacağı hususu ise halen belirsizdir. 40 yıllık hekimliğinin son 25 yılını bağımsız olmak kaydı ile muayenehanesinde hizmet vermiş olan bir hekim olarak konunun bu yönünün eksik bırakıldığını düşünüyorum.

Muayenehaneler gerek mesai şekli ile gerekse mesleki uygulama tarzı ile yaşatılmalıdır. Bu şekilde şeklinde hizmet vermek isteyen hekimlerimiz göz ardı edilmemelidir. Buralar hekimlerin yalnız para kazanma yerleri olarak görülmesi yanlıştır. Muayenehaneler mesleğimizin saygınlığını, seçkinliğini, özgürlüğünü arttıran alternatif çalışma şekli olarak görülmelidir.

Büro hekimliği de özel hastaneler ve tıp merkezleri gibi Genel Sağlık Sigortası sistemine alınmalıdır. Bu durum böyle çalışmak isteyen hekimlerimizin sisteme daha fazla katkı vermesini sağlayacaktır. Bağımsız küçük işletmeler olarak kabul edilmesi gereken muayenehane ve teşhis birimleri (laboratuvarlar-endoskopi-görüntüleme merkezleri-diş doktoru muayenehaneleri) rekabet halkasına girmeli, hem de hizmetlerini artırarak sürdürmelidirler.

Sağlıkta önemli bir hizmet kapısı olan muayenehanelerin bir ihtiyaca cevap veren hizmet alanları olduğu unutulmamalıdır. Hekimler için alternatif bir mesleki tatmin, sosyal tatmin ve ekonomik tatmin yerleri olan muayenehane hekimliğinin GSS bünyesinde önünü açacak düzenlemeler yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Almanya ve İran'da isteyen hekimler muayenehanelerinde çalışıyor ve buralardan hastane hizmetlerine de katılabiliyorlar. Yapılacak yeni düzenlemeler ile buna benzer gelişlerin sağlanacağı ve sonuçta muayenehane hekimliğinin de Türk sağlık sisteminde kendi çizgisinde daha kaliteli ve gelişmiş şekliyle yer alacağı inancıyla...

Saygılarımla.