IMG-LOGO
Güncel

Kafanıza Suriye Kadar Taş Düşer

04 09 2013

 

GİRİŞ

Makyavel'den Zırvalar da diyebileceğimiz Hükümdar adlı son 5 asrın en meşhur kitabında; "Akıllı hükümdar her zaman ve durumda halkını kendisine muhtaç bırakır. Bireyleri bağlayan ahlak, devlet başkanını bağlamaz. İyi bir hükümdar yalan da söyleyebilmelidir" der ve ekler: "Cumhuriyet emperyalist olmaktır."

-  Bakın bakalım bu tarife kim uyuyor?

GELİŞME

Musul Atabeyi İmadeddin Zengi (Hizbullah Lideri Nasrallah) Urfa Kontluğunu (Lübnan'ı) ele geçirince Kudüs Krallığı (İsrail) Avrupa'dan (Batı) yardım ister. Papa'nın (bazen BM, bazen Obama) çağrısı üzerine Fransa (tıpkısının aynısı) ile Almanya (siz deyin Amerika) hükümdarları Birleşik Haçlı Ordularıyla Şam'ı almak isterlerse de başaramazlar. Selçuklu Sultanı Mesut (Esat) II.Haçlı Seferini (ilki çeyrek asır evvel Irak'a yapılmıştı) belki günümüzde belki günümüzden 868 sene önce sonlandırır.

-  Bakın bakalım hangisi günümüze uymuyor?

SONUÇ

1-) "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" der Peygamber Efendimiz. Komşusu karışırken düşmanlık yapana 'bizim de düşmanımızdır' der miydi, demez miydi?

2-) Sünnet denilen kavram sakal bırakmakla misvak taşımak mıdır yoksa Muhammedî duruş mudur; her zaman zalimin karşısında bulunan ve tüm merhametiyle mazlumun yanında konuşlanan? Birinci şık kopya ile sınıf geçmeye benzemiyor mu?

3-) Hücurât (Sûre adı vermeyince doğru söze bile eğri diyenler, sözün Kur'an sözü olup olmadığını anlamıyor) 7: "Ey iman edenler! Eğer size bir fâsık bir haber getirirse onu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz."

Hücurât 9: "Eğer mü'minlerden iki zümre çatışırlarsa hemen aralarını bulun. Şayet biri diğerine tecavüz ederse Allah'ın emrine dönünceye kadar mütecavizle savaşın. Ve hep adaletle iş görün. Zira Allah adaletle iş görenleri sever."

Bakara 11 ve 12: "Onlara 'yeryüzünde bozgun çıkarmayın' dendiğinde 'tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz' demişlerdir. Dikkat edin, gerçekte onlar bozgun çıkaranların ta kendileridir de bunun farkında olmuyorlar."

Bakara 16: "İşte bunlar, doğruluk ve aydınlığı verip karanlığı satın aldılar da ticaretleri hiçbir kazanç sağlamadı. Bir yol-yordama girebilmiş de değillerdir."

Sonuçta; Kur'an niçin Müslümanların zihnini bağlamıyor?

Kur'an hükümleri muhalefette ayrı, iktidarda ayrı mı yorumlanıyor?

Müslüman görünümlü (doğan görünümlü şahin) medyaya, sendika ve sivil toplum teşekküllerine, hizip ve hükümet temsilcilerine savaş çığırtkanlığı yakışıyor mu?

Bu dünyada yatacak yeriniz var da öbür dünyada olacak mı?

Hıristiyan / Yahudi savaş lordlarının izinde Müslüman savaş manyakları.. Roma paralı asker lejyonları gibi derlenmiş muhalif (ÖSO) 'Allahu Ekber'ci paralı lejyonerler..

Menderes; Cezayir'e karşı Fransa'yı, Özal; Irak'a karşı ABD'yi tutmuştu. Bence kendinizi onlarla 3'leyeceğinize bari Erbakan'la 2'leyin de bir işe yarayın. Ve sakın Piyer Lermit rolüne soyunmayın.

-  Bakın; köprüden önce son çıkıştır ve gişelerde cehennemî sıra var.