IMG-LOGO
Şiir Defteri

Bir bahardım şimdi güzüm,
Gaflet gecem ve gündüzüm,
Neden hiç kızarmaz yüzüm.
Kibrim fazla yok vakarım?
Ar duymayan bir sakarım.

Nefis çok toy sarpa yollar,
Şeytan sinmiş fırsat kollar,
Günah her gün ecri sollar.
Hala gafletle bakarım,
Bir şaşkınım çok sakarım.

Hep konuştu dilim boşa,
Amellerim gitmez hoşa,
Sona geldim koşa koşa.
Bu dünyaya mıh çakarım,
İş bilmeyen bir sakarım.

Haz alamam hularımdan,
Şerler tutmuş fularımdan,
Kimse içmez sularımdan.
Boz bulanık bir akarım,
Boynu bükük bir sakarım.

Ömür bitti düştüm derde,
Kapanırken bu son perde,
Işık lazım lamba nerde?
Yol karanlık ne yakarım?
Hem amayım hem sakarım.

Utanıyorum kendimden,
Yaş taşıyor göz bendimden,
Habibullah efendimden.
Müjde uman günahkarım,
Kalbim kırık ve sakarım.