IMG-LOGO
Şiir Defteri

Kalk Ayağa Kalk

21 January 2013

 

-Mazimizi red, istikbalimizi tehdit eden gelişmeler karşısında kılı kıpırdamayan asil milletime-

Bu vatan bizlere ata mirası                                  
Bedeli ödendi kan ile canla                 
Hiçbir değer ile olmaz kıyası                       
Bayrağın al rengi boyandı kanla

Düşmanı İzmir'de getirdik dize  
Hürriyet istiklâl emanet bize          
Canından esirge gelmesin göze                                 
Yücelt vatanını yarış cihanla

Ama sen ne yaptın sahip çıkmadın  
Emanete gözün gibi bakmadın          
Bu bayrağı yükseklerde tutmadın                  
Uğraşmadın bir gün ilim irfanla

Sevr paçavrasını yırtıp atanlar   
Vatan toprağında şehit yatanlar            
Bayrağı göklerde şanla tutanlar          
Yaşadılar her an ezan Kur'anla

Türküz Müslümanız dedik oturduk     
Mirası har vurduk harman savurduk             
Sattık değerleri hayaller kurduk     
Bitirdik her şeyi yağma talanla

Satmadığın bir tek vatanın kaldı                
Onu da sen değil ecdâdın aldı       
Bir onurun vardı şimdi ne oldu                
Bir yatağa girdin akrep yılanla

Uşak olduk kabadayı güçlere   
Vatanı yem yaptık gözü açlara     
Hilâli eş tuttuk (yıldız) haçlara            
Değerler karıştı sapla samanla

Millî devlet güçlü ordu ne oldu                 
Önce birlik beraberlik kayboldu            
Tek millettik bir hain el hep böldü         
Kavgalıyız bugün dostla düşmanla

Peşmerge reisi meydan okuyor 
Gelene gidene diskur çekiyor
Barış da huzur da ona bakıyor        
Milletim ne hale geldin zamanla

Türkün tarihinde yok böyle zillet    
Onursuz yaşamak onulmaz illet           
Öldü de el etek öpmedi millet         
Haysiyet korunmaz feryat figanla

Ey asil milletim, kalk ayağa kalk           
Suskunluğu bırak dön mazine bak           
Ya şu bendini yık ya kendini yak               
Yaşa adam gibi şerefle şanla

Not: 7. Kıtadaki (yıldız) kelimesi ile Musevilerin Davut'un  altı köşeli yıldızı kastedilmiştir. Bu mısrada vurgulanan nevzuhur "Dinlerarası diyalog" safsatasıdır.