IMG-LOGO
Şiir Defteri

Var mıdır ki bu fani alemde ölmeyip de kazık çakan

Muhakkak verecektir hesabı zulüm yapıp canlar yakan

Ne mutlu ki düzgün yaşayıp ta iz bırakarak ölene

Lanetler olsun ki bu milleti parçalayıp ta bölene

 

Ecdadım vermeseydi canını kalmazdı bana bu vatan

O kadar mukaddestir ki inan bu toprakta şehit yatan

Kutsal görevini ihmal etme ömrü tüketme boşuna

Yaptığın her yanlış hareketin gider düşmanın hoşuna

 

Ne mutlu Türküm diyene sözü ne kadar doğru söylenmiştir

Bunu söyleyen Mustafa Kemal düşmanını öğrenmiştir

Bu ülkede ırki bölücülük bir kaç kere denenmiştir

Nazi zulmünü kınayan Mişon Hitler e hep özenmiştir.

 

Çok badireleri atlatmışız zarar vermeden geçmiştir

Verdikleri tüm uğraşa rağmen emeller geri tepmiştir

Daima senaryo üreterek çökmemizi beklediler

Kardeşi kardeşine vurdurup bitmemizi istediler

 

Kürtlere özgürlük isterlermiş bunların hepsini geçin

Halbuki Türklerdir asıl mağdur yapılan yaygara niçin

Zalimin seçenekleri belli siz ne seçerseniz seçin

Şaşırtmak istiyorlar milleti geriye götürmek için

 

Özüne dönmelidir bu millet başka alternatif yoktur

Herkesin gözü üzerimizde bizim düşmanımız çoktur

Toplamazsak  bir an önce eğer aklımızı başımıza

Bugün bizim acıdıklarımız çıkacaklar karşımıza

 

İleri gitmek benim felsefem dönüp de bakmam peşime

Her zaman öğretiyorum bunu çocuklarıma, eşime

Yoluma engel koyanı asla karıştırmadım işime

Anında parçalarım onu ben yeter ki değsin dişime

 

Yapılması gereken ne ise daima yapmalı insan

Önce kendi uymalı kurala sonra beklemeli ihsan

Bitmiştir "Yurtta sulh cihanda sulh"  artık yayılma zamanı

Düşman göbekten bağlıyor bizi kuruyor hep kurt kapanı

 

Aldanma Avrupa Birliğine gavurlar bizi sevmezler

Türklerin içeri girmesine hiç müsaade etmezler

Cumhuriyeti yaşatmak azmi sönmemeli içimizde

Türkün şanlı tarihi durmalı kitap gibi gönlümüzde

 

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur bunu böyle bilirim ben

Bu millet Dünya'ya hakim olur görevini yaparsan sen

Fırtınalar esiyor içimde bitmez söyleyeceklerim

İlerde coşarsa tekrar gönlüm bu satırlara eklerim.