IMG-LOGO
Güncel

Ebu Süfyan Muhafazakârlığı Değil Muhammedî Devrim

14 03 2012

Başbakan'ın Anadolu tribünlerine dönüp "Dindar gençlik; oley, oley, oley!" çektirmesi dikkatimi cımbızlamadı. Ama mevlid münasebetiyle yayınlanan 'Çağrı' filmi dikkate şayandı. Gündeme sazanlama dalmayalım, soğusun da motorun âhını almayalım deyu takvime vurduk.

Biraz okur'um. 80'lerin sonlarında Risale ve Necip Fazıl külliyatını, 90'larda da şiir dergilerini ve yakın tarih kitaplarını hatmettim. Sonrası karla karışık yağmur; es geçiyorum. Bitiremediğim tek kitap Kur'andır. 93'ten beri yevmiye 1 sayfa metin ve meal kıraat ettiğim halde..

Okuduğum kitapların içindeki kalem izleri ve notlar, okunduklarının görgü şahitleridir. Evvel ahirde başucumda şiir ajandaları vardı, sonrasındaysa ajanda-i kalbî. Oradan bir kısmını sadeleştirerek paylaşma medenî cesaretinde bulunayım:

 • Müslümanın birinci vazifesi zulmü durdurmaktır.
 • Peygamberi koruma kanunu yok ama Hükümeti var.
 • Kur'an niçin nüzul / indiriliş sırasına göre okunmaz?
 • Bakara (Sığır), Âl-i İmran (İmran Ailesi), Nisâ (Kadın), Mâide (Sofra) sûreleri mi
 • yoksa Alâk, Kalem, Müzzemmil, Müddessir sûreleri mi ilk okuyanı daha çok etkiler?
 • Bakara Sûresi Medine âyetlerinden müteşekkil olduğu halde 281. âyet niye
 • Mekkî ayet?
 • Hz. Ebubekir zamanında Hz. Ömer'in talebiyle tertip edilen tek 'Mushaf' ile Hz.
 • Osman zamanında 6 nüsha çoğaltılan Kur'anlar aynı tertip sırasında mıydı?
 • İtikaden Maturidî olduğumuz söyleniyor; Allah için aklını kullanan kaç kişi var?
 • Hepimiz aşağı yukarı Hanefîyiz de İmam-ı Âzam'ın yap dediğinden öte yaptığını
 • yapan kaç kişi var?
 • Ebu Süfyan'ın sakalı toplanmış, sarığı beyaz, cüppesi tertemiz. Bunlar sünnet
 • mi?
 • Yezid'in dedesi Ebu Süfyan, ninesi Hint. Yaşasın kabilecilik!
 • Haricî skolastizmini ve geleneksel Emevî muhafazakârlığını günümüzde kim,
 • kimler temsil ediyor?
 • Biz sahabeyle yarışmayacaksak kimle yarışacağız?
 • Gençliğe Hitabe âyet değil de falan Şeyh hazretlerinin, filan Efendi babanın
 • dedikleri ne?
 • Ritmik hareketlerin matematiksel tekrarıyla Cennet imtiyazı kazanacağınızı mı
 • zannediyorsunuz?
 • İslâm'ın çıkış sebebi; yoksulun ezilmemesi, kadının - çoluk çocuğun köpek
 • muamelesi görmemesi, kodamanların Karunlaşmaması ve tüm bunların putlar adına kutsayıcı bir dinsellikle yapılmaması değil midir (Bkz: Necaşî'ye giden heyet sahnesi)
 • Zekât veriliyor ama ne yoksulluk ne gelir dağılımdaki uçurum değişiyor. Zekât
 • verdiğinizden emin misiniz?
 • Camilerin içinde İslâm'ın, sokaklarda ve piyasada kapitalizmin mi ümmetiyiz?
 • Namazda ayak parmaklarının aralığını santimle hesaplayan ticarette tartarken,
 • sokakta volta atarken, işini yürütmek için rüşvetle yalayıp yutarken niye tâdil-i erkân aramaz?
 • Kaç umre bir şehit sevabı yapıyordu; yoksa bir umre eşittir 20 öğrenciye burs:
 • ilim sevabı mıydı?
 • Milyar dolarlık servetlerde 35 Türkün hiç değilse yarısı mevcut İktidar
 • üzerinden günahlarını dökülse her birerleriyle senede kaç ili kurtarabiliriz?
 • Siyasal İslâm'ın oy yüzdesi Âlem-i İslâm'da o kadar artıyor da niye ümmetin
 • burnu Amerikan bokundan kurtulmuyor?