IMG-LOGO
Güncel

Sağlıkta Dönüşüm Hekimlik ve Muayenehane Hekimliği

31 10 2011

Sağlık hizmetinde hekim ve hekimlik uygulamaları BAŞAT etkenlerdir. Bu HASTA-HEKİM ilişkisi sisteminin iki ana unsurudur. Bu ilişki insanlık tarihi ile başlayıp günümüze ve bizden de kıyamete kadar sürecek ve varlığını devam ettirecektir.

Yönetimler bu sebeple sağlık hizmetini önemsemişler ve toplumlarının sağlık ihtiyacına yönelik hizmetlerde hep daha iyiyi ve memnuniyet verici yollar aramışlardır.

Hekimlik mesleği:   Koruyucu hekimlik,
Teşhis koyucu hekimlik,
Tedavi edici hekimlik,
Kontrol ve takip edici hekimlik şeklinde uygulanan BİLGİ yanında SANAT özelliği de olan bir meslektir.

Hasta- hekim ilişkisinde işin bu yönü önemli olduğundan mesleğin uygulanmasında bazı farklılıklar ve bu farklılığın getirdiği tercih sebebi olma gibi unsurlar taşır.

Bu sebeple mesleğin uygulanması özgürlük ve özgünlük ister. Bunun sağlanması oranında da hekimlikte rekabetin getirdiği DAHA İYİ HEKİM olma iddia ve yarışı gelişir.

Hekimin mesleğini ortaya koymasında serbest çalışabilme imkanını bilmesi ve böyle bir kapının varlığı önemli bir teşvik unsurudur. Bilgi ve Birikimini günü geldiğinde bağımsız bir şekilde uygulayabilme imkanı, mesleğimiz için hep özel bir farklılık sağlamıştır. Bu durum bize mesleğimizde özgür ve özgün olma gücü verir. Ayrıca muayenehaneler bazı hekimler için   mesleğinde daha saygın, daha itibarlı ve refah şartları  daha iyi olan bir hayat umudu olur.

Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşümün bir çok yenilikler getirdiği göz ardı edilemez. Bu iyilikler olurken bazı hekimlerimizin yanlışları sebebi ile halkın nezdinde  hekimler hakkında özellikle de  muayenehaneler üzerinden ciddi olumsuz kanaatler oluşturulmuştur. Ama bir sistemin bütün olumsuzluklarını da muayenehanelere ve buralarda hizmet veren hekimlere yüklemenin DAHA BÜYÜK bir yanlış olduğuna inanıyorum.

Muayenehane hekimliğini yalnız çok kazanç kapısı olarak görmek yanlıştır. Buralar sağlık hizmetinde BUTİK HİZMET şekliyle daha spesifik hizmet alma-verme, hasta-hekim ilişkilerinde daha uygun şartların oluşmasıyla daha doyurucu hizmet verilebilme yerleri olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu özellikleriyle muayenehaneler teşhis hekimliğinde hastalıkların daha kolay ve çabuk teşhis edildiği, takip hekimliğinde ise daha az hatalı  ve daha kolay ulaşılabilir bir hekimlik imkanı, sağlık ekonomisine de  daha az yük getiren  hizmet yerleri olarak düşünüyorum. Hekimlik mesleği için ise hekimin bilgi ve sanatını  daha özgür ve özgün hizmet verdiği yerler  olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum. Böylece hekim yalnız devlet memuru olarak kamu hastanelerinde veya sözleşmeli işçi olarak özel merkezlerde çalışmak mecburiyetinde kalmayacağını bilecektir. Bu imkan hekime ve hekimlik mesleğine ilgi ve itibar getiren bir husus olarak sürdürülmelidir.    

Muayenehanelerin bu ve benzeri özellikleri sebebiyle yeni sistemde de özel hastaneler, sağlık merkezleri, yan dal merkezleri gibi SGK ile anlaşmalar yapma imkanı getirilerek desteklenmesi ve bir hizmet ve rekabet unsuru olarak bu özel sağlık kurumlarının da yaşamaları sağlanmalıdır.

Saygılarımla,