IMG-LOGO
Şiir Defteri

El-gafur, Er-rahim birsin amenna
Bağlandık Habibin Muhammedine

Vahyoldu sinende ol yüce Furkan
Duanın mabudu Hay hürmetine

Lafzını sahabe senden işitti
Sıdk ile inandık her ayetine

Şefaat duadır, mahşer ümidi
Nusret et Ya Resul say ümmetine.