IMG-LOGO
Güncel

Etnik Cehennem’e Doğru

04 08 2010

Türkler tarih boyunca hiç ırkçı olmadılar, hep başka din ve milletlerle bir arada yaşadılar. Türklerde hiç sınıf ayrımı da olmadı, kölelik de.. 

Türkiye Cumhuriyeti de aynı genomun aynen devamıdır. Bir zamanlar Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı adları da verilen bu imparatorluk mirasçısı halkın son yüzyıldaki ortak adı; Türk Milleti

Bunun içinde Türkmen, Kürt, Lâz, Çerkez, Gürcü, Muhacir, Zaza, Abaza, Manav, Tatar, Yörük, Boşnak, Çeçen, Arnavut, Arap, Roman, Adige, Kumuk, Kırgız, Pomak, Terekeme, Azeri, Ubıh, Kazak, Uygur, Karapapak, Mesket, Nogay, Torbeş var. Rum, Ermeni ve Yahudi yok. Lozan'da azınlıklar da din esasına göredir, mübadele de.. 

Türk Milliyetçiliği dinî ve bütüncül bir milliyetçiliktir ki Türk Kültür ve Medeniyeti esasına göredir. Müspet milliyetçiliği bile 'ırkçılık' görüp tekfir edenler lâf arasında "Elhamdülillah Gürcüyüm, Elhamdülillah Kürdüm" demekte ise beis görmediler. Oysa Peygamber'in Veda Hutbesi'nde ayaklarımın altında dediği kavmiyet asabiyesi kabilecilik daha doğrusu etnikçiliktir. 

PKK'lılarla zamanında dağ-taş gönüllü asker olarak bir dönem uğraştık. Ama İslâmcı kisvesiyle Kürtçülük, Çerkezcilik yapanlarla uğraşmak zor. Muaviye'nin ordusu gibi.. Mızraklarında Kur'an sayfaları, dişlerinin arasında ise etnik şehvet. 

'Açılım' denen şey başından beri milletin arasını açmaktı. Ortaasya'da Ruslar; Kırgız'ı, Özbek'i, Kazak'ı, Türkmen'i, Tacik'i ayrı milletler haline getirebildiler yarım yüzyılda. Bizde de ABD sponsorluğunda 36 etnisiteyi canlandırma, Ulus Devlet'e son verme antrenmanları yapılıyor. 

Ben Silvan kadar bereketli, Sinop kadar fakir yer görmedim. Bir Diyarbakırlıyı alın getirin Artvin'e, Artvinliyi de Diyarbakır'a. Bakalım hangisi kârlı çıkacak? 

Adı, kültürü, töresi ve her şeyiyle Türk Kültüründen olan Kürtleri ayrı bir millet, ayrı bir dil ve ayrı bir tip yaptı bu açılım. A.Ö. (Açılımdan Önce) kimsenin merak etmediği etnik menşe şimdi ilk tanışma cümlesinde sorulur oldu. 

100 yıl önce 1000 yıllık beraberliğimiz olan - dinler hariç - ortak ve iç içe geçmiş bir yaşam sergilediğimiz Ermenilerin akılları çelindi, Türklerin üzerine gelindi ve nihayetinde azanlar bu coğrafyadan silindi. 

Aha diyorum: Plân; Kürt'ün kafasını Türk'e kırdırma plânıdır, Ermeniler gibi Kürtleri de coğrafya inşaatında yol mıcırı olarak kullanmaktır. Ermenilerin çoğu uyanamadı, bakalım Kürt kökenli vatandaşlarımızın çoğu aymış mı, uyanmış mı? 

Etnik lezzet, şehvanî ve hayvanî bir histir. Coştu mu göz gözü görmez. Dış parmaklı maşa hareketlerini bile kendi gücünün yansıması sanır. Açılım, af, ortaklık, özerklik, federasyon; bunların hepsini bileğinin hakkı zanneder. Cayırtı da bundan sonra kopar.

Bu coğrafyada affedilmeyecek tek hata stratejik körlüktür. El ile gelen, el ile gider. Dostluk ve kardeşlik tek taraflı kaldırılabilir ama yerine tek taraflı olarak tekrar konulamaz. 

Benim gözüm ok ve yayda, kulağım kirişte. İçi boşsa siz doldurun demiştiniz ya Sayın Başbakan dolmuyor işte. 

Fazla açılmayın, boğulursunuz.