IMG-LOGO
Güncel

Nevzat YALÇINTAŞ Vefa Gecesi Konuşması

12 04 2010

Toplumların-milletlerin gelişmişliğinde-medeniyet kurmasında en önemli unsur "İNSAN" dır. Aydınlar Ocaklarımızın önemli misyonlarından biri de ERDEMLİ İNSAN sayısını arttırmak, erdemli insanların yetki ve sorumluluk sahibi olmaları yönünde gayret ortaya koymaktır.

Kocaeli Aydınlar Ocağımız da bu çerçevede hizmet üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Prof. Dr.Nevzat Yalçıntaş hocamız bizlere yalnız tenkit etmeyi değil, ele alınan konuların çözüm yollarını da gösteren bir tarzda çalışmalar yapmamızı; sosyal meseleler dahil her problemin insanların vereceği müspet katkılarla ve çalışmalarla azalacağını öğütlemiş ve bizlerde böyle çalışmışızdır.

1995 yılındaki Aydınlar Ocağı Dernekleri 10. Şurası Kocaeli Aydınlar Ocağı ev sahipliğinde, başkanlığım döneminde icra edilmişti. O zaman kendilerinden 1.lik payesi almıştık. Değerli hocam ve misafirlerimiz Ocağımız Bir "inci "olma sorumluluk ve bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Başkan, yönetici ve üyelerine tebrik ve teşekkür ederken, çalışmalarımıza ilgi ve alaka gösteren Kocaeli'nin değerli yönetici ve halkına da şükranlarımızı arz ederiz.

Hocamın Türk ve İslam dünyasındaki yöneticilerin üzerindeki sevgi ve saygıya dayanarak kendilerinden iki hususta ilgilenilmesi talebini paylaşmak isterim. 1.cisi Hicaz demiryolunun hizmete sokulmasının hızlanması ve bu hatta Urfa-Mardin-Musul-Kerkük-Bağdat bağlantılarının eklenmesi; 2.cisi özellikle hicaz bölgesindeki Emevi-Abbasi-Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerin muhafazası ve buraların güncelleşmiş fonksiyonlarla hacılarımızın İslam tarihi bilinci kazandırılmasında vazife ifa eder hale getirilmesidir. Özellikle Mekke şehrindeki yeni imar faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi hususu da önemli bir konudur.

Bunlar, hac mevsiminde daha önceden çoğunlukla ziyan olan, hacıların kurban etlerinin değerlendirilmesi projesi gibi (ki bu projede hocamın emeği çoktur) önemli hususlardır. Bu konularda da kendilerinden zaman ayırmasını istirham ediyorum.

Kendilerine hayırlı ömürler, sağlık ve afiyetler diler, saygılar sunarım.