IMG-LOGO
Kültür - Sanat

Adı Devlet Olsun / Devletli Yıllar

29 06 2022

Türk Milliyetçiliği Târihinde Haftalık Bir Gazetenin On Yıllık Hayat Hikâyesi (1969-1979)

 

(İkinci Bölüm)

 

Devlet Gazetesi’ne Hizmet Edenler

Kitabın bu bölümünde haftalık olarak 435 sayı çıkan Devlet Gazetesi’nin bu hayat hikâyesinin içinde hizmeti geçen ve vefat etmiş olan üç isimden kısaca bahsetme gereği duyuyorum.

İbrâhim Metin

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal

Hamallık ki sonunda, ne rütbe var ne de mal

1939 yılı Nisan'ında Konya'da doğdu, ilkokul ikinci sınıfında iken ailecek Ankara'ya göç ettiler. Kalaba İlkokulunu bitiren İbrâhim Metin Ankara Ticâret Meslek Lisesi’nin orta kısmına kaydoldu. Burada okurken edindiği iki arkadaşı ile (Halil Özyıldız ve Sâdi Somuncuoğlu) ömür boyu birlikteliklerini ve ülküdaşlıklarım devam ettirdi.

Ortaokul sıralarında millî şâirlerimizle ilgili okuldaki toplantıların düzenleyicisi konumunda yer aldı. Liseye başladığında meslek liseleri arasında düzenlenen kültür yarışmalarında okul temsilcisi olarak katıldı. Lise son sınıfa geldiğinde de Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Öğrenci Kültür Birliği'nin Genel Başkanı oldu.

1958 yılında Dr. Sadettin Bilgiç tarafından yeniden oluşturulan Türk Ocakları Gençlik Kollarının kuruluşunda okulunda ve Ankara Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Öğrenci Kültür Birliği'ndeki arkadaşları ile birlikte bulundu. Buralarda da edindiği arkadaşları ile bir ömür ülküdaşlığını devam ettirdi.

Türk Ocağı Gençlik Kollarında iken tanıştığı Galip Erdem'in yanında Türk Yurdu Dergisinin ‘büro işleri’ sorumlusu olarak görev aldı. ‘Burada tashih yaparak okuma alışkanlığını kazandım’ diyen İbrâhim Metin; 27 Mayıs 1960 İhtilali ve 13 Kasım iç darbesi sonrası İhtilal Konseyi tarafından Türk Ocaklarına ayar verilmesi sonrası oluşan yönetimce arkadaşları ile birlikte Türk Ocaklarından ihraç edildiler.

İbrâhim Metin ve arkadaşları 1961 yılında Üniversiteliler Kültür Kulübü adında bir dernek kurarak bu çatı altında toplandılar. Ankara'da günlük olarak yayınlanan Ankara Ticaret Postası Gazetesi ve merkezi İstanbul'da olan Havadis Gazetesinin Ankara Bürosu'nda çalıştı, muhabirlik yaptı. Yine bu yıllarda babasına ait takside çalışarak aile bütçesine ve dernek faaliyetlerine katkıda bulundu.

1958-1959 öğretim yılında kaydolduğu Ankara İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi'nden 1964 yılında mezun oldu. Ticaret Lisesi yıllarında tanışmış olduğu Aysel Coşkun ile de 1964 yılında evlendi. İbrâhim Metin arkadaşları içinde ilk evlenen kişi olması dolayısıyla Aysel Metin bütün arkadaşlarının yengesi oldu.

Aysel ve İbrâhim Metin çiftinin Ankara'daki evleri 15 yıl boyunca karnı acıkanların aşevi, evsiz kalmışların barınağı idi. Aysel ve İbrâhim Metin çiftinin dört çocuğunun (Çolpan, Elif, İlbige ve İlteriş) hepsi de bütün MHP-Üİkücü kuruluşlarının düzenlediği gecelerinde millî kıyafetleri içinde şiirler okuyan gözde çocuklardı. Aysel Metin'in MHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak 15 Nisan 1978 Ankara mitinginde yüz binlerce ülkücüye hitâben yaptığı konuşma Türkeş'ten sonra en çok ilgi çeken miting konuşması olmuştur.

Yedek subay olarak yapmış olduğu askerlik sonrası CKMP Gençlik Kollarında faaliyetlerde bulundu. 1967-1969 yılları arasında GİMA AŞ' de Toplu Satışlar Müdürlüğü ve 1969 yılından itibaren de babasına ait Mercan Tuz'da işletmecilik yaptı. İbrâhim Metin 9 Şubat 1969'da Adana'da yapılan MHP Kurultayı'nda Genel İdare Kuruluna girdi. Başkanlık Divanı'nda muhasip yardımcısı olarak görev alan Metin, bu görevini 2 yıl devam ettirdi.

1969 yılı milletvekilliği genel seçimlerinde MHP İzmir adayı (2. sıra), 1973'te Niğde (3. sıra), 1977 Konya (3. sıra) milletvekili adayı oldu. 1977 Konya adaylığı sırasında arabasına yapılan silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul'dan MHP'den aday adayı oldu. Listelere giremedi.

1969 yılında başladığı MHP Genel İdare Kurulu üyeliğini de 1979 yılına kadar aralıksız devam ettirdi.

1969 Nisan ayından, 1978 Nisan ayına kadar dokuz yıl Devlet Gazetesi’nin yayınında bizzat işin başında idi. Töre-Devlet Yayınları Bozkurt Dergisi, Yeni Işık Matbaası, ANDA gibi yayın ve basım kuruluşlarının da teşkilâtlanmasında ve devamında yönetimlerinde bulunan İbrâhim Metin 1978 yılı sonunda sâhibi olduğu Yeni Işık Matbaası'nın bombalanması sonunda İstanbul'a taşınmak mecbûriyetinde kaldı.

1979 yılından itibaren İstanbul'da kendisini ve ailesini (eş vc en büyüğü 14, en küçüğü 7 yaşında dört çocuk) geçindirebilmek için çeşitli ticârî teşebbüslerde bulundu. İkinci el otomobil alım satımı, kaportacılık, korsan dolmuş şoförlüğünden kamyonetle bakkallara süt-yoğurt dağıtıcılığına, bir ticârî firmada muhasebe yardımcılığına varıncaya kadar 20 yıl boyunca hayat mücadelesi verdi.

1990 yılı sonrasında kurulan hükümetlerde bakanlık yapan Şükrü Yürür (GİMA TAŞ Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliği) ve Muştafa Taşar tarafından (Gemlik Gübre Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliği) görevlerine getirildi. 1999 yılında yol arkadaşı Devlet Bakanı Sâdi Somuncııoğlu tarafından Emlak Konut AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Emlak Pazarlama Proje Yönetim ve Servis AŞ Genel Müdürlüğü görevlerine getirildi. Ne yazık ki İbrâhim Metin bir yıl sonra yine bir MHP'li bakan tarafından bu görevinden alındı.

İbrâhim Metin 2001 yılından soma (emekli maaşına kavuşunca) kendisini Devlet'in basılı sayılarını dijital ortama taşımaya hasretti. Hepimizin ellerindeki Devlet, Bozkurt, Töre sayılarını topladı. Bunları tarayıcılarda tarayarak hizmete sunmak istedi. Elindeki o günün teknik imkânları bunlara yetmedi. Tam sayfa tarama yapamadığı gibi, sayfaları Word düzeneğine getirirken de tam verim alınamadı. Galip Erdem'in Devlet ve Bozkurt'ta yazılmış yazılarından ‘Türk Kimdir?’ adında bir kitap hazırladı. Töre-Devlet Yaymevi'ni yeniden kurdu, elinde avucundaki üç beş kuruşu da oralarda harcadı. Dündar Taşer ağabeyin 27 Mayıs öncesi ve sonrasına ait bâzı bilgi belge ve mektuplarından derledikleri ile ‘İhtilalciler Hesaplaşıyor’ adı altında bir kitap yazdı. 2011 yılından itibaren Töre Dergisi’ni ve 2017 yılında da Millî Devlet Gazetesi’ni çıkartan arkadaşların önlerinde, elinde makbuz abone kampanyasına koştu. İstanbul'da bulunan Türk Ocakları şubelerinde, Türk Dünyâsı Araştırmaları Vakfı ve Millî Düşünce Merkezi şubelerinde yapılmakta olan seminer, konferans ve diğer etkinliklere ve Türkiye'nin neresinden çağırılırsa oralara kendi imkânlarıyla konuşmacı olarak katıldı. 1979 yılından 2018 yılına kadar Ankara'da veya başka illerde evlenenlerin düğününe, vefat eden bütün dost ve arkadaşlarının cenâzesine ve anma toplantılarına iştirak eden İbrâhim Metin; 7 Kasım 2020 günü 81 yaşında İstanbul'da vefat etti. Korona salgını dolayısıyla uygulanan tedbirler gereği cenâze törenine Ankara'dan maalesef katılanımız olmadı. Allah rahmet eyleye, mekânı Cennet ola. Yüzlerce kitap basan, yıllarca gazete ve dergiler çıkartan ve yine binlere yakın kişinin yazılarını düzelten İbrâhim Metin'in Devlet-Töre ve Bozkurt dergilerinde yazılmış ve yayınlanmış bir makalesi bulunmamaktadır. MHP istişare toplantılarında, mitinglerde, eline geçirdiği bir kâğıt parçasına Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının söylediklerini kısa kısa notlar alırdı. Bu notların içleri daha sonra Mahir ve benim tarafımdan doldurularak haber hâline getirilirdi.

Ceket veya gömleğinin cebinde mutlaka bir kurşun kalem bulunur, bununla da eline geçirdiği herhangi bir kâğıt parçasına not hâlinde yazar, bizlere bırakırdı. 1997 yılında Galip Erdem ve Türkeş'in vefatından sonra Türk Yurdu dergisinde yazmaya başladığı bazı hatıra yazılarından da gördük ki İbrâhim Metin'in güçlü bir kalemi varmış.

Nasılsın?’ şeklindeki sorulara, en dertli ve en kötü şartlar içerisinde bulunduğu günlerde bile; ‘Allah bu günlerimizi aratmasın’ diyerek tevekkülle cevap verirdi. O biliyordu: Şikâyetler mihneti, şükürler nimeti artırır.

İstanbul’da İlâhiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenâze namazına salgın hastalık sebebiyle; Ankara’dan, Bursa’dan, Eskişehir’den, Konya ve Kayseri’den gelemeyen ülküdaşları, telefonla aradı, cenâzede olup almadığını örendikten sonra, eşi Aysel Hanım’la ve oğlu İlteriş ile irtibatlanıp başsağlığı dilemek ve duâ etmek suretiyle son vazifelerini hakkıyla îfa ettiler.

Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ve eller üzerinde değil, parmaklar üzerinde taşındı.  

Mekânı cennet olsun, kabri nurlarla dolsun!

Halil Özyıldız

Devlet gazetesinin kuruluşunda bir yıla yakın bir zaman Sâhip ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nü üstlenen Halil Özyıldız 1936 yılında Konya Ereğli'de dünya geldi. 6 kardeşten üçüncüsüdür. İlk tahsilini burada yaptıktan sonra, Ankara'ya geldi.

Ankara'da ağabeyi Terzi Şerafettin Özyıldız’ın yanında kalan Halil Özyıldız, öğrenimine, Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisâdî Ticârî İlimler Akademisi'nde devam etti. Hafta sonları ve tatillerde ağabeyinin yanında terzi çıraklığı ve kalfalığı yaptı. 1962 yılında mezuniyetinin ardından yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Askerlik dönüşü bir ara Güneş Matbaacılık AŞ'de (Devlet’in ilk yıllarında uzun bir süre basıldığı matbaa) müessese müdürlüğü yaptı. 1966'da Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğünde uzman olarak memuriyete başladı. 1975'te MEB Tâlim Terbiye Başkanlığı Müşâviri, 1977-1980 arasında ise bakanlık izniyle Toprak ve Tarım Reformu İstanbul Bölge Başkanı olarak görevlendirildi. 1980 yılında memuriyetten istifa ederek ANDA teşebbüsünü gerçekleştirenler tarafından kurulan KADEM Kırtasiye Ticâret AŞ'de genel müdür, 1987 yılı başından itibâren de Fatih Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'nda müdür olarak çalıştı. Devlet gazetesinin sâhip ve yazı işleri müdürü iken 1969 milletvekili genel seçimlerinde MHP'nin Giresun Milletvekili adayı olan Özyıldız'ın daha sonraki yıllarda siyasette adı geçmemektedir. 1983'te, yine kendisi gibi Türk milliyetçiliğine hizmeti görev bilen eğitimcilerimizden Merih Haser Hanım ile evlendi. 1986'da oğlu Yavuz Selim, 1989'da kızı Gökşin dünyaya gelmiştir. İki çocuk babasıdır. 16 Eylül 1991'de 55 yaşında aramızdan ayrıldı. İstanbul Karacaahmet kabristanında metfundur.

Meriç Coşkun

1950 yılında polis memuru Salih Zeki ile Ayşe Coşkun'un oğlu olarak Balıkesir'de doğdu. Babasının görevi gereği yurdun muhtelif illerinde dolaştı. Balıkesir, Bolu ve Malatya'da devam ettirdiği ilkokulu Ankara'da tamamladı. Ankara-Mamak Ortaokulu’nu ve Aydınlıkevler Ticâret Lisesini bitirdi. 1970 yılında AİTİA Banka ve Sigortacılık Yüksek Okuluna kayıt yaptırdı ve buradan 1975-76 öğretim yılında mezun oldu.

Ortaokul öğrencisi iken 1963 yılından itibâren eniştesi İbrâhim Metin'in yanında milliyetçi kuruluşlara gitmeye ve orada bulunanlarla tanışmaya başladı. Biz arkadaş grubunun içinde milliyetçi kuruluş ve şahıslarla tanışan ilk kişidir.

1970 yılı Nisan ayından Ağustos ayına kadar altı ay süreyle Devlet Gazetesi’nin ilan ve abone sorumluluğunu üstlendi. Eylül 1970 ile 1973 yılları arasında Orman Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaya başladı, memur olarak çalıştığı bu üç yıl içinde Devlet Gazetesi ile münasebetlerini devam ettirdi. Meriç Coşkun; 1973 yılı Ekim ayında memuriyetten istifa ederek Töre Dergisi İdare Müdürlüğü görevini üstlendi ve 1977 Şubat ayma kadar bu görevini, Kasım 1977'ye kadar da yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1973-1977 yılları arasında, Töre-Devlet ve Bozkurt dergileri, Töre-Devlet Yayınevi ve Yeni Işık Matbaası çalışmalarında kesintisiz dört yıl boyunca hizmet etti.

1977 yılı Temmuz ayından itibâren tekrar memuriyete dönen Coşkun 1978 yılı Nisan ayında aylık olarak çıkartılan Devlet Dergisi’nin kuruluş çalışmalarında da bulundu. 1978 Ağustos ayında askerlik görevine başladı, askerlik dönüşü Sümerbank'a bağlı Yapağı Tiftik AŞ'nde müfettiş olarak çalışmaya devam etti.

MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Dâvâsı'nın savunuculuğunu üstlenen avukat bürosunda tanıştığı ülküdaşı Çiğdem Gülmüş hanımla 1982'de evlenen Meriç Coşkun'un, Cihan ve Hakan adında iki oğlu bulunmaktadır. 2003 yılında Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından başmüfettiş olarak emekli olan Coşkun bu târihten itibâren Türk Ocakları Genel Merkez ve Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. ‘Eskimeyen Dostlar: Aksakallı Bozkurtlar Meclislinde’, ‘Ergenekon'dan Çıkış’ ve ‘Üç Mayıs Türkçüler Günü’ gibi çeşitli etkinliklerinin organizasyonunda bulundu, gençlerin okumasında fayda gördüğü millî marş ve şiirleri kitaplaştırdı. Çeşitli rahatsızlıklar geçiren Meriç Coşkun arkadaşımız 9 Ekim 2019 tarihinde vefat etmiştir. Ankara Gölbaşı mezarlığına defnedilen Meriç Coşkun'a da Allah'tan rahmet dilerim.

***

Devlet, Töre, Bozkurt dergilerinde çalışanlardan sadece Osman Oktay ve Burhanettin Özbilici profesyonel olarak bu mesleğe devam etmişlerdir. 1986 yılında TRT'ye geçen Osman Oktay, TRT Ankara Radyosu'nda programcı ve denetçi olarak yayıncılık yapmış, Eğitim ve Kültür Yayınları Müdürlüğü de yapan Oktay 2016 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Sürekli basın kartı sâhibi olup, çeşitli dergilerde ve bir internet sitesinde yazılarına devam etmektedir.

Burhanettin Özbilici ise; 1977 yılında Bozkurt Dergisi’nden ayrıldıktan sonra bir müddet günlük yayın yapan Hergün Gazetesi’nde muhabirlik yapmış, sonra tekrar Devlet Gazetesi’nin yayın yönetimi görevini üstlenmiştir. 1978 yılından itibâren çeşitli ajanslarda foto muhabirliği yapan Özbilici, uzun bir süredir Associated Press (A.P.) haber ajansında foto muhabiri olarak çalışmaktadır. 13.02.2017 günü Ankara'da Rus Büyükelçi suikastını görüntüleyen Burhan Özbilici, milletlerarası öneme sâhip World Press Photo Vakfı'nın verdiği Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü aldı.

 

SON SÖZ:

‘Elbet Bir Gün Târih Sizi Alkışlar’

1969-1979 yılları arasında on yıl boyunca Türk milliyetçiliği hareketinin bayraktarlığını yapan bu gazetenin mutfağından yüzlerce insan, sayfalarından ise binlerce kişi geçmiştir. Binlerce kişi gazete sayfalarından ve satırlarından aldıkları ülkü ateşini, Anadolu'nun en ücra köşesine götürmüşler, binler milyonlara erişmiş, her birisi destan yazan isimsiz birer kahraman olmuşlardır.

Gazeteyi çıkartanlara gelince onlara da Atsız'ın şu mısrası ile seslenelim ‘Elbet bir gün târih sizi alkışlar.’

Kalanlara, sağlık ve selâmet; ölenlerimize, Allah'tan rahmet dileği ile. Tanrı, Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

Osman Çakır, bu güzel ve kıymetli eseri hazırlamakla, asil ve necip Türk milletine yakışır vefa ve kadirşinaslık örneği olmuştur. Sevgiyle ve saygıyla anılacaktır.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A. Ş.

 İstiklal Caddesi, Ankara Han Nu: 63/3 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: 0.212- 251 03 50

Belgegeçer: 0.212-251 00 12 e-Posta: otuken@otuken.com.tr  www.otuken.com.tr 

 

OSMAN ÇAKIR:

1951 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Bayındır Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise ve yüksekokul öğrenimini 1976 yılında, Ankara İktisâdi Ticârî İlimler Akademisi'nde tamamladı. Ankara'da ve Toprak Reformu Müsteşarlığı ve TRT Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1981 yılı Temmuz ayında, TRT Trabzon Radyosu'ndaki prodüktörlük görevinden ayrılarak serbest çalışma hayatına atıldı. 1981-1996 yılları arasında, Ankara Siteler'de orman ürünleri satıcılığı ve mobilyacılık yaptı. 1996 yılından 2006 yılına kadar da erkek hazır giyim sektöründe çalıştı. 2006 yılında iş hayatına son vererek kendi ifâdesi ile emekli oldu.

1967 yılında, Türk Ocakları gençlik kollarında başladığı milliyetçilik çalışmalarına Genç Ülkücüler Teşkilatı'nda devam etti. 1972-1973 yılları arasında Türk Ülkücüler Teşkilatı'nın Ankara şubesi başkanlığını yaptı.

1970-1979 yılları arasında haftalık yayımlanmakta olan Devlet Gazetesi’nin idari işler müdürlüğü görevlerinde bulundu ve yine bu dönem içerisinde Töre-Devlet-Bozkurt dergilerinde yazıları yayımlandı. Bu dergilerin yayın hayatına devamında gayretleri oldu. Töre-Devlet Yayınevi'nin kitap neşriyatı çalışmalarına katıldı.

Ülkücü Memurlar Derneği Eğitim Sekreterliği faaliyetlerine ve Ülküm Gazetesi’nin de yayınına katkıda bulundu. Burada da yazıları yayımlandı.

1986'dan sonra yeniden faaliyete geçen Türk Ocakları Ankara şubesinde ilk dönem görev aldı. Türk Ocakları yayın organı Türk Yurdu Dergisi’nin Ankara'da yeniden yayına geçişinde (1989), derginin kuruluş organizasyonunu ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bu görevin aralıklarla 10 yıl devam etti.

Yayınlanmış eserleri:

Nevzat Kösoğlu ile Söyleşi-Hâtıralar yahut Bir Vatan Kurtarma Hikâyesi. (Ötüken Neşriyat.)

İdris Yamantürk-Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikâyesi-Türk Milletine Borcumuz Var. (Ötüken Neşriyat.)

Emin Erdoğan-Yaşadıklarımın bir kısmı BİLİNSİN İSTEDİM, (Turkuvaz Yayınevi.)

Yazar evli ve üç çocuk babasıdır.