IMG-LOGO
Şiir Defteri

Bize Rahmet Hak’tan Yağar

19 12 2021

Biz hesabı Hak’la gördük

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Biz nasibi Hak’la gördük

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

İnsan nesli neler yaşar

 

Nice engel dağlar aşar

 

Hak bilmezse yolda şaşar

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Hak, Adalet, İlim yolun

 

Aşk, Liyakat Salih[1] kulun

 

Terk eylenir sağın solun

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Dilimiz Bir Dinimiz Bir

 

Aramıza giremez kir

 

Tarihimiz yurdumuz Bir

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Yüce Divan kuruldukta

 

Hak kelamı soruldukta

 

Ten kafeste yoruldukta

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Yedi iklim Türk’le dolduk

 

Muhammed’e ümmet olduk

 

Dikenleri bir bir yolduk

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Rahmet iner sağnak sağnak

 

Türk’ün yurdu son sığınak

 

Gönül eri dost barınak

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Bu milleti bilmeyenler

 

Gözyaşları silmeyenler

 

Karanlığı delmeyenler

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Gasp edilen nice sözü

 

Görülecek gönül gözü

 

Yalanların kara yüzü

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Toprak dile gelmez sanma

 

Riyakâra sen aldanma

 

Acı suya tatlı kanma

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

özden Türk’e açık söyler

 

İnsanlığa ibret eyler

 

Yedi felek bir devreyler

 

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

 

 

Saygı ve dostlukla

 

 [1] Kur’an: Velekad ketebnâ fî-zzebûri min ba’di-żżikri enne-l-arda yeriśuhâ ‘ibâdiye-ssâlihûn(e) Yemin olsun, zikirden sonra Zebur'da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım (Salih kullarım) vâris olacaktır (Enbiya Suresi/105.Ayet).

 Eski Anadolu Türkçesi Kur’an meali “daħı bayıķ yazduķ inen kitāblar içinde lavha’l maḥfūz’dan śoñra bayıķ yir mįrāŝ ala anı śāliḥ ķullarum”(Enbiya Suresi/105.Ayet) .