IMG-LOGO
Şiir Defteri

“Kapıyı fiilî dualar açar”

23 10 2021

İnsan İçin Ancak Çalışmasının Karşılığı Vardır” (Necm/29.Ayet)

Bu şiir dostum İSMAİL GÜL Beyin

“Kapılar duasız açılmaz oğul”

Şiirinden esinlenerek kaleme alınmıştır

Teşekkürlerimle

Kapıyı fiilî[1] dualar açar

Tembeller el açıp boş göğe bakar

Arif ol kendine özün[2]den dile

Zamanın ateşi her ömrü yakar

 

Âlemi arşları[3] boş mu sandılar

Sadece hileye nefse kandılar

Nesiller boyudur konuşan dile

Baksınlar yıldızlar[4] neyi andılar

 

İnsana arınmak[5] kurtuluş olur

İlimi irfanı yakinen bulur

Nice nasipleri gelirmiş ele

Binlerce rüzgârı bir nefes solur

  

Özden uyan gayri sabah olacak

Binlerce Salih kul arza dolacak[6]

Cümle lisanları dökseydik bile

Bir damla[7] misali hepsi solacak

 [1] İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.(Necm/29.Ayet)

[2] Biz insanı yarattık; nefsinin ona ne fısıldadığını da biliriz. Çünkü Biz ona şahdamarından daha yakınız.(Kaf/16.Ayet)

[3] Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır. (İsrâ /44.Ayet)

[4] Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da O'nun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün bunlarda, aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır.(Nahl/12.Ayet)

[5] Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.(Şems/9.Ayet)

[6] Yemin olsun, zikirden sonra Zebur'da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım vâris olacaktır.(Enbiya/105.Ayet)

[7] Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Lokman/27.Ayet)