IMG-LOGO
Güncel

Bir İslâmi Terör Devleti Kurmak

18 08 2021

¾    İslâmi terör olur mu usta?

¾    Yok, yoktur çekirge; Budist terör bile olur, dükkân/portföy geniş.. Sen Kuran’dan bir kavram bul, biz sana silâh bulur, örgüt de kurdururuz.

¾    Tâlibân ne demek usta?

¾     Talebeler demek çekirge, medrese talebeleri; Diyobend ekolünden..

¾    Afganistan acayip bir yer, di mi usta?

¾    Afganistan dâhil Kıta-yı Hind tümden bir acayiptir. Müslümanlar kıtayı fethetti, Hint tarikatları da Müslümanları fethetti.

¾    Nası yani usta?

¾    Pakistan, Keşmir, Bangladeş hatta Hindistan’ın büyük kısmı demiryollarından çok medreseler ağıyla sarılmıştır. Ve fakat arka planda feodal güçler, büyük sülâleler vardır.

¾    Bizim Doğu ve Güneydoğu gibi mi usta?

¾    Aynen öyle çekirge; feodalizm şahane, İslam bahane. Tıpkı Ortadoğu ülkeleri gibi, “Ortadoğululuk” gibi..

¾    DAİŞ’i mi kastettin usta?

¾    IŞİD deneysel bir sonuçtur çekirge; asıl mevzu, sebebin Ortadoğu zihniyeti olmasıdır. Yani zihnimiz öyle bir bataklık ki her türlü haşerat ve virüs üretebiliyor.

¾    Nasıl kurtuluruz be usta?

¾    Zihninin çalışma şeklini, algılamanı ve bakış açını değiştirerek. Yani aklederek, okuyarak - düşünerek ve değer üreterek.

¾    Atatürk’ün dediği gibi mi?

¾    Aslında Kuran’ın dediği gibi ve Batı Medeniyetinin son yüzyıllarda geldiği evrensel çizgi gibi. Ama Atatürk’ün hakikî mürşit olarak ilmi ve hakikî tarikat olarak da medeniyeti görmesini/göstermesini kastediyorsan doğrusun/haklısın.

¾    Bu arada IŞİD ne oldu usta?

¾    Ne diyordu Arif Nihat Asya: “Ebu Leheb ölmedi yâ Muhammed / Ebu Cehil kıtalar dolaşıyorIrak-Şam İslam Devleti üzerinden kısa ömürlü oldu, Tâlibân İslam Devleti üzerinden belki daha uzun ömürlü olur; ne vereyim abime, Terör Devleti mi?!

¾    İşin içinde Amerika var, di mi?

¾    O zaten fabrikanın sahibi; imalât ekibinde Pakistan ve Suudî Arabistan var.

¾    Ama Pakistan Çin’e yakın duruyor?

¾    O da bizim gibi ikili oynuyor. Yarın ihtiyaç hâsıl olursa Pakistan’ı karıştırmak Afganistan’ı karıştırmaktan daha kolay.

¾    Tâlibân 3 ayda alacağı yeri 3 günde aldı ama, kimse direnemedi?

¾    Amerika artık ihtiyarladı; poker oynarken elini açık ediyor. Afganlılar bile anladı; Merkezî Hükümet ve ‘savaş ağaları’ denilen bölgesel güç odakları direnmedi, yeni kurguya göre vaziyetlenmeye çalıştılar.

¾    Çin Tâlibân’a yakın galiba?

¾    Çin çıkarına yakın. Doğu Türkistan’da namaza ve oruca terör muamelesi yapan Çin, Şeriat Devleti’yle anlaşma yapmak için en önde koşuyor; elçiliğini bile kapatmadı.

¾    O zaman Afganistan patron mu değiştiriyor?

¾    Ekonomik olarak öyle ama istikrarsızlığın yarım asırdır istikrar olduğu bir coğrafyada bunlar cicim ayları sayılabilir. Kısa ve orta vadede yeni bir Keşmir doğacaktır; Rusya, Çin, İran ve Pakistan için..

¾    ABD uçaklarına üşüşen ve tekerlerinden düşen adamlara ne diyorsun usta?

¾    Adam demiyorum çekirge. Soruna soruyla karşılık vereyim: Batı’nın en büyük keşfi nedir sence?

¾    Cep telefonu mu usta?

¾    Yok evlât, İslam Dünyasındaki karakter zaafiyetidir. Müslümanı Müslümana boğdurmak sigortasız işçiyle ucuz üretim yapmak gibidir. Artı, en muhterislerini de ustabaşı yaparsın. Çarkları dolarla yağladığın sürece sistem tıkır tıkır işler.