IMG-LOGO
Şiir Defteri

Töre Türk’ün

08 07 2021

Türk’e nefes biziz damla

Anılmasın mazi gamla

Bakılmasın gönle camla

Börk Başlara Töre Türk’ün

 

Zulüm çarkı kırılacak

Gök gül[1] gibi yarılacak

Yol sonuna varılacak

Bark Mazluma Töre Türk’ün

 

Hukuk ahlâk hak gelecek

Adalete bak gelecek

İlim irfan pak gelecek

Erk Devlete Töre Türk’ün

 

Kurultaylar kurulacak

Akıl yürek karılacak

Kuzu kurda sarılacak

Berk Vatana Töre Türk’ün

 

Rüzgârlarda tayfun olduk

Damla damla nehre dolduk

Yedi iklim yedi kolduk

Ark Toprağa Töre Türk’ün

 

Özden Türk’e gurban gayrı

İki cihan değil ayrı

Hemi sağ[2]ı hemi sayrı[3]

Kürk Bozkurt’a Töre Türk’ün

 

 [1] Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman(Rahman Suresi/37.Ayet)

2 Sağlıklı

3 Hasta

[1] Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman(Rahman Suresi/37.Ayet)

[2] Sağlıklı

[3] Hasta