IMG-LOGO
Güncel

‘Zamanın Kokusu’ Ve Mülhemât –3

30 06 2021

BYUNG-CHUL HAN der ki:

o   Yaşamın atomlaşmasına atomlaşmış kimlikler eşlik ediyor. Zaman krizi; zamanın atomlaşması.

o   Zamanın ölçüsü kaçıyor.

o   Hiçbir şey zamanı tutmuyor.

o   İnsanlar yaşlanmadan yaş alıyor.

o   Bugün ölmek çok zor.

o   Zaman insanı bütün gücüyle bedenine ufaltıyor.

o   Radikal bir kayba tâbiyiz; dünya yoksunluğu.

o   Ve yaşam yerleşik değil artık.

o   İnsanın elinde kendinden başka bir şey yok.

o   Koku tarihe gebedir âdeta.

o   Zamanın kokusu içkinliğin kokusudur.

o   Koku yeniden diriltme organıdır.

Biz ne diyor yada ne görüyoruz:

§  Ölmeyi bilmiyoruz.

§  Korona insanları buharlaştırıyor.

§  Gitgide ölmek değersizleşiyor, artık sadece sayılar sayılıyor.

§  Tek dünya yok; ölümünüzü ertelemeyin.

§  Var olan yok olmaz, yokluk zaten var değildir.

§  Sağlığı putlaştırmayın; hayatta kalmak (survivor) en önemli şey değildir, hayata anlam katmaktır aslolan. Maske–mesafe–hijyen fetişizmi yeni tapıngaçlar yahut tapındıraçlar..

§  Kurguyu anlayan, mânâyı kavrayan ölümsüzleşir; sürekli ölüm korkusuyla yaşayan hissizleşir.

§  İnsanı istatistiklere hapsediyorlar; her akşam (tablo), her gün (hes, tc) biz de az/çok diyerek ve rakam söyleyerek varlığımızı kemiriyoruz, kendi kendimizi yiyoruz.

§  Virüsle mi, kıtlıkla mı, kuraklıkla mı, açlıkla mı, susuzlukla mı, radyasyonla mı, ultraviyole ışınlarla mı, kırıma susamış/susatılmış kalabalıklarla mı, doğal görünümlü felâketlerle mi ölmeyi yeğlersiniz? Ölümlerimizden ölüm beğenininiz yoksa kendinizi beğenmişliğiniz dışında ‘like’niz yok mu?

§  Ölümümüzü cihazlara çaldıramayız.

§  Ve paylaşmaktır ölüm; cimrilik yapamayız.

§  Ölüm özgürlüğü istiyoruz; istediğimiz zamanda ve sevdiklerimiz arasında.

§  Köleler gibi ölmemeliyiz kardeşlerim; ölümü kendimize yakıştırmalıyız, o sarı ve sıcak hüznü takıp-takıştırmalıyız.

§  Zaman patlaması yaşıyoruz kardeşlerim; toparlanın, dağılmıyoruz.

§  Zaman koktu tuz yerine; insanlık da kazanımlarıyla birlikte çökertilmek üzere. Resetlenip/sıfırlanıp Homo-Deuslar tarafından yeniden yaratıma tabi tutulacağız.

¾    İSYANIMIZ bunadır. Dostlukla DİRENECEĞİZ.

§  Tanrı’yı taammüden öldürüyorlar ve biz öldürürüz (mümît), biz yaşatırız (muhyî) diyorlar.

§  İnsanlığı yörüngesinden çıkarıyorlar; bir eksen kayması yaşıyoruz türdeşlerim.

§  DEVRİM çünkü doğaya ve doğala dönmeliyiz. DOĞAL DEVRİM devrimin doğasıdır.

§  Eskatonîlere (Bezos, Gates, Musk, Zuckerberg, Ma…) karşı Karatanîler (İzonomistler, Sofistler, Dostlar…) varlık duasıdır.

Dipnot: 3 Şubat 2021