IMG-LOGO
Güncel

‘Zamanın Kokusu’ndan Mülhem Aforizmalar -2

23 06 2021

§  Anlamsızlık arttıkça aramızdaki şiddet de artmaktadır.

§  Varlığımızı garantileme adına zaman, mekân ve anlam yitimine imza atmadayız.

§  Aşırı enformasyon biz datalaştırır ve yüksek hız bizi kablo hükmüne indirger.

§  Küresel ısınma ile paralel bir anlam soğuması yaşamaktayız.

§  Meta ve data yoğunluğu, teknolojinin şiddetli yükselişi ruhumuzu darbetmekte..

§  Modernitenin zihnimize kattıkları ömrümüzü eksiltiyor.

§  Her şeyin dışımızda tamamen hazır hale getirilmesi hayatımızı yarımlaştırıyor.

§  Hız bir uyuşturucudur.

            Eğlence bir kumardır.

            Tatil depresyondur.

§  Kendi sinemasını çeken ama kendi yaşamına seyirci kalan insan..

§  Metaların kısa ömür döngüsü insan hayatının kısalma çan eğrisidir.

§  Şimdi’ye demir atan insan vahiy öncesi insandır, anlamadan var olandır; varlığından haberdar olmayandır.

§  Varlık bir sarkaçtır.

§  Yol bir imkândır, yürümek ise bir hilkat ve hakikat duasıdır.

§  Zaman bir sözleşmedir.

§  Sanal/Sosyal medya bir mekânsızlıktır. Ve mekânsızlık göçebeliktir.

İnternet ağları bağlamdan kopuştur; linklerle birlikte bulut oluruz.

§  Teknoloji bizi buharlaştırmaktadır. Kütle, yer ve anlam çekimini daraltıp kendini din ve peygamber olarak dayatmaktadır.

§  Alış-veriş yeni dinin kutsal mübadelesidir.

-          BU DİNDE:

Aforoz parasızlıktır.

Aza kanaat imansızlıktır. 

-          VE DAHİ:

Para totemdir, sihirdir.

Kredi kartları pos pos zikirdir.  

-          KEZÂ:

Ruhbanımız firmalardandır.

Mübareklerimiz markalardandır.

§  Asıl hacılar hanımlardır, her daim mağazaları tavaf ederler.

§  Zamanlarımız birbirine çarpıp duran an atomlar gibi; ‘Bir barbar tabure üstünde, paramparça’..

§  Biz gene şerefe içelim sağlığa değil.

§  Emek emicidir; Osmanlı’daki kapıkullarından bugünkü bordro makûmlarına..

§  ‘Emek’ değil ‘Anlam’ en yüce değerdir. Eğercesi:

-          Uğruna bilinçli akıl kullanmak,

-          Davranışlarının sorumluluğunu almak

-          Ve varlığı tümden kavramak.

Yavaşla ki yoksa varamazsın

Yoldan çıkmadıysan göremezsin

Askıda zaman, askıda insan

Ve entübe hayatlara isyan