IMG-LOGO
Güncel

‘Zamanın Kokusu’ndan Mülhem Aforizmalar -1

16 06 2021

§  Yaratım ve sınav varsa yolu anlamaktan geçer.

§  Yarışmada değiliz, anlama derdindeyiz.

§  Beni diğer insanlar yaratmadı ki kendimi onlara ispat zorunluluğu hissedeyim.

§  Kronik ve kronolojik bir huzursuzluktur zaman; imkân koşuşturması..

§  Hızlandırılmış zaman hiçliğimizi arttırır.

§  “Dur yolcu!” Durmak, dura dura yol almak ve Büyük Durma (Uluğ Kün) gelmeden durumunu doğrula(t)makla yükümlüsün sen.   

§  Hız, bir vicdan sızısıdır.

§  Özgürlük, gerçekten nefes alıp vermektir.

§  Her devrim bir fıtrata dönüş hamlesidir.

§  Enformasyon, insanın cehaletinin kamuflajıdır.

§  Veri çöplerini karıştırarak bilgi açlığımızı gideriyoruz ama anlam bulabileceğimiz bir su kaynağı yok.

§  Veri duru değildir, kupkuru ‘şey’dir.

§  Can sıkıntısı bir anlam kıtlığıdır. Can sıkıntısından patlama suretinde ölüm riski yüksektir; anlam ölümü..

§  Vahiy, insanın anlamla buluşmasıdır.

§  Varlığımız bir anlam ifade ettikçe varız ve fakat gitgide anlamsızlığa, zamansızlığa, mekânsızlığa kaymaktayız yani buharlaşmaktayız. 

§  Anlamla buluşan boşluktan kurtulur.

§  Yarar yarışından çıkıp varlığın kokusunu alan ebedîleşir ve o ölçüde sükûnete erişir.

§  Sükûnet ruhun söküklerini diker.

§  İyilik, ruhu teselli eylemektir.

§  AŞK; cinsler arası bir dostluk denemesidir.

DOSTLUK; anlamlar arası bir ortaklık imecesidir.

ANLAM; insanın varlığının, varoluşun yegâne ifadesidir.

Tanrım bizi koru herkesleşmekten

Sürülerle sürülmekten, güdülerle güdülmekten

Ve alış-veriş meralarında eğleşmekten

Meramımız yerine yaramıza gömülmekten

Ömrümüz sisler bulvarında sekizinci kulvar

Canlar çıkar, insan bıkar, insanlık bıkmaz

Game over / Oyun tekrar

Tek tık, tanrındır artık; teknolojiye yalvar

Ey mekanik kullar, ey fiber dikişliler

Vardiya ashâbı yahut sekiz-beş’liler

Aradığınız kişilik, kimlik şu anda meşguldür

Aradığınız bilince, öze hâlâ ulaşılamıyor