IMG-LOGO
Güncel

Kesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 3

16 05 2021

“Bir kitle hareketinin gücü şeytanının canlılığı ve elle tutulurluğuyla genellikle doğru orantılıdır. Yahudilerin imha edilmesi sorulduğunda Hitler şöyle cevap vermişti: ‘Hayır! İmha edersek onları icat etmemiz gerekecektir’.”

“Nefretler; yetersizliğimizin, değersizliğimizin, suçluluk duygumuzun ve benliğimizdeki diğer kusurların farkında olmayı ümitsizce bastırmaya çalışmamızın bir ifadesidir. Kendini aşağı görme duygusu başkalarından nefret etme kalıbına girer.”

“Her kitle hareketi belirlediği şeytanın suretinde şekillendirir kendisini.”

“Hüsran içindeki kişiler, talihli kişilerin düşüşünde ve dürüst kişilerin lekelenmesinde kendileri için derin bir güvence unsuru görürler.”

“Martin Luther şöyle demişti: ‘Öfkem ne kadar kızgın olursa dualarım da o kadar güçlü olur’.”

“Bireysel bağımsızlığımızı bir kitle hareketinin kapalılığında kaybettiğimizde yeni bir özgürlüğe kavuşuruz. Hiç utanmadan ve vicdan azabı çekmeden nefret etme, zorbalık etme, yalan söyleme, işkence yapma insan öldürme ve ihanet etme özgürlüğüdür bu. Bir kitle hareketinin çekiciliği kısmen burada yatar. Orda biz, ‘başkalarının namusunu lekeleme hakkı’ buluruz ki bunun Dostoyevski’ye göre büyüleyici bir cazibesi vardır.”

“İşkence odası anonim bir kurumdur.”

“Usta propagandacı, kendisini dinleyenlerin aklında zaten iyice ısınmış fikirleri ve ihtirasları kaynar hale getirir. Onların derinliklerindeki duyguları yansıtır.”

“Propaganda en çok hayal kırıklığına uğramış kişiler üzerinde başarılı olur.”

“Kutsal terör sınır tanımaz ve asla teslim bayrağını çekmez.”

“Başkalarını bir safa çekme çabası zaten sahip olduğumuz bir şeyi başkalarına da vermekten ziyade henüz bulamadığımız bir şeyi tutkuyla araştırma çabasıdır. Mutlak hakikatimizin gerçekten tek hakikat olduğunu kesin ve reddedilmez şekilde ispatlama arayışıdır bu.”

“Militan milliyetçilik ve militan devrimcilik aynı zamanda ortaya çıkmış gibidir.”

“Üstün zekâya, asil karaktere ve özgünlüğe sahip olmak ne zorunlu ne de arzu edilir görünür. Aranacak başlıca nitelikler şunlardır: Cüret ve meydan okumaktan zevk almak, çelik gibi bir irade, tek bir hakikate sahip olduğuna dair fanatik bir kanı, kaderine ve şansına inanç, şiddetli nefret etme yeteneği, şimdiki zamanı aşağı görmek, insan doğasına dair kurnazca bir değerlendirme, sembollerden (nümayişler ve törenler) hoşlanmak, tutarlılık ve hakkaniyete önem vermeyişte ifade bulan uçsuz bucaksız bir pişkinlik, bir takipçi kitlesinin en derin arzusunun birliktelik olduğunu ve bunda asla doyuma ulaşılamayacağını idrak etmek, mahir bir yardımcılar grubunun azamî bağlılığını kazanmak ve onu devam ettirecek kapasite olmak.”

“Kitle hareketi liderliğinde fikir niteliğinin büyük bir rol oynamadığı görülmektedir. Önemli olan kibirli hatta küstahça davranma, başkalarının fikirlerini tamamen önemsiz saymak ve dünyaya toptan meydan okumaktır.”

“Başarılı kitle hareketi liderinin en göze çarpan özelliklerinden birisi onların gerek dostu gerek düşmanı, gerek geçmişteki gerek şimdiki modelleri kolayca taklit edebilmeleridir.”

“Bir lidere teslimiyet bir amaca giden yol değil başlı başına bir icradır. Nereye yönlendirildikleri bu yüzden ikincil önemdedir.”

“Eylem birleştiricidir.” “İman, kişinin ruhunu eylem için düzenler.”

“Bu ülkeye çalışmak (para kazanmak) için gelenler, bazı yüksek ideallerini gerçekleştirmek için gelenlerden daha çabuk ve daha derin bir şekilde Amerikalılaşmışlardır. Bunlar sanki kardeşlik derneğine giriyormuş gibilerdi ve daha baştan anlamışlardı ki başarılı olmak için etrafındakilere karışmak, onlar gibi hareket etmek, onların dilini konuşmak ve oyunlarına katılmak zorundaydılar.”

“Düşünce insanlarının uyumlu bir şekilde beraber çalıştıkları nadir görülür; eylem insanları arasındaysa yoldaşlık genellikle kolayca kurulur.”

“Yürüyüş, düşünceyi öldürür. Yürüyüş, bireyselliğe son verir.”

Diyor Eric HOFFER, 70 yıl önce yazılmış “Kesin İnançlılar” kitabında..