IMG-LOGO
Güncel

Kudüs'teki Vatan

11 05 2021

Ömer[1] yürür zulüm kurur

Kudüs diye Kudüs diye

Hak’la yürür adil durur

Kudüs diye Kudüs diye

Haçlı[2] yıllar yılı gelir

Müslim erir yürek erir

Çoluk çocuk yaşlı esir

Kudüs diye Kudüs diye

Şol Mescid-i Aksa ağlar

Yürek dağlar kara bağlar

Yaşar iken ölür sağlar

Kudüs diye Kudüs diye

Selahaddin Eyyubî gel[3]

Yıkar kanı çöllere sel

Tutunacak yiğit bir el

Kudüs diye Kudüs diye

Garip özden tutar dili

Hak’ka sözü ilk gün “beli[4]”

Ebabiller[5] gelir veli[6]

Kudüs diye Kudüs diye[7]

Saygılarımla

 [1] Hz. Ömer (RA)

[2] Papa Urbanus başlattı. VIII Haçlı seferinin biri İstanbul’da Katolik istilası şeklindedir.

Diğerleri Kudüs’e yöneliktir.(XI.-XIII:yy)

[3] Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin Sultanı ve Eyyübî hanedanının ilk

hükümdarıdır. Kudüs’ü Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187) kentte 88 yıl süren Frank işgaline

son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni de etkisiz hale

getirmiştir. Selâhaddin’in abisi TURANŞAH 569/1173) Yemen’i feth etti sonra ülkenin

yönetimini üstlenmiştir (569- 577/1173-1181). Ondan sonra Yemen’de diğer kardeşi

Seyfül İslam TUĞTEKİN yerine geçti (577-593/1181-1196). Bir diğer kardeşi BÖRİ’dir.

Dayısı Şıhabettin Mahmut bin TÜKÜŞ’dür. Enişteleri Unaroglu Sadedin Mesut, diğeri

ise Muzaferüddin GÖKBÖRÜ’dür. Devrin şairlerinden İbni Senaul-mülk’ün Halep’in

Selahattin tarafından alınmasından sonra yazdığı methiyede: “Arap milleti; Türklerin

devletiyle yüceldi. Ehli Salip (Haçlı) davası Eyyüb’ün oğlu tarafından perişan edildi”

denilmektedir.

[4] Evet

[5] Cenab-ı Hak Ka’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordusunu yok edici Ebabiller göndermişti:

“ ”(Fil suresi. 3. Ayet).

[6] Dost

[7] Gelir günü gelir günü. Allah Teala buyuruyor ki: “İsrail oğullarına kitapta: “Doğrusu

yeryüzünde iki defa fesat çıkaracak ve böbürleneceksiniz” diye bildirdik. Bu ikisinden

birincisinin vakti gelince...” (İsra, 4) Ayette gecen “İzâ” Arapça’da zarf edatı olarak kullanılır.

Olayın gelecekte gerçekleşeceğine delalet eder. Yüce Allah buyuruyor ki: “Bu ikisinden

birincisinin vakti gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik de onlar bütün

diyarlarınızı aradılar. Bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaat idi.” (İsra, 5)

İsrail’in ikinci böbürlenmelerine son verme zamanı gelince TÜRKLER Mescid-i Aksa’ya Hz.

Ömer (R.A) ve Selahaddin Eyyubi et-Turki’nin seferindeki gibi evlad-ı fatihan olarak

gireceklerdir. Sonra Siyonist İsrail’in maddi ve manevi fesatlarına son vereceklerdir. “Olur ki

Allah bir fetih verir veya katından bir emir getirir...” (Maide, 52) “İnsanlar ‘Sizinle

beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah’a yemin edenler bunlar mıdır?’ derler.

Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybeden kimseler olmuşlardır” (Maide, 53) “Yahudiler;

“Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Dediklerinden ötürü elleri bağlansın! Hayır, O’nun iki eli

de açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen sözler

onların çoğunun azgınlık ve inkârını artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar

sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler, Allah onu

söndürür244 .” (Maide, 64) “Allah kendi dinine yardım edene yardım eder. Kuşkusuz O

güçlüdür, izzet sahibidir.” (Hacc, 40) ‘”Bu ne zaman olacak?’ derler. ‘Yakında olması

mümkündür’ de!” (İsra, 51)

Şu anda TÜRKİYE CUMHURİYETİ; İsrail, ABD, AB, Çin, Rusya vd.

emperyalistlerin DAEŞ, PYD, PKK vd. gibi taşeronlarıyla savaşmak zorunda bırakılmıştır.

Muhtemeldir ki İsrail bu azgın devletler ve taşeronları eliyle gerçekleştirmeye çalıştıkları tahrif

edilmiş Tevrat sözlerini kutsamak için ülkemize açık açık da saldırmaktan da

çekinmeyeceklerdir. O zaman İnşaAllah; Oğuz Han’ın ve Kıpçak Han’ın evlatları olarak

yeryüzü Türkleri; delalet ve insanlık düşmanlarının karşısına tek yürek ve tek bilek olarak

çıkacaktır. Allah’a ve Şanlı Peygamberine laik bir millet isek ABD, İsrail’e ve yandaşları

emperyalistlere tatmadıkları yenilgiyi tattırırız. Tabii bunun için teknolojik ve bilimsel

geriliklerimizi bir an evvel telafi etmeliyiz. Kudüs Fatihleri Hz. Ömer(RA)’in, Şanlı

Selahaddin Eyyubi et-Turki’nin ruhları şad, bebelerin, kadınların ve tüm masumların

kanları ve gözyaşları da cennetteki Kevser havuzundan müminlere duacı olsunlar.