IMG-LOGO
Güncel

Milliyetçilik ama Ya Liiyakat?

07 04 2021

Aşağıdaki kısıtlı başlıkta da ifade ettiğim gibi özellikle orta doğu başta olmak üzere; dünyanın birçok yerinde meydana getirilen küresel ve emperyal projelerin asıl amacı öncelikle ülkemizin bulunduğu coğrafik konumunun hassasiyeti ile önemini bilen küresel ve emperyal bazı güçlerin dünyayı tek kutuplu bir ülke yönetimine sokma hazırlık safhasında İsrail’e yandaş, paydaş bir KÜRT devletinin kurulmasını sağlamak,


Karadeniz’de ise; yeniden PONTUS devleti inşasını oluşturmak için ülkemizi bölmek, parçalamak, ülke insanımızı ayrıştırarak bir birlerine düşman ederek iç savaş çıkarma peşinde olduklarını ne zaman fark edeceksiniz?


İşte bu kapsamda; İstanbul Kanal projesinin yapılması hangi ülkeye yarayacak? MÖNTRÖ boğazlar anlaşmasını ve LOZANI tartışmaya açmak kimlerin ekmeğine yağ sürecek? Hangi ülkeler bunlardan aşırı ölçüde nemalanacak? İşte anılan bu perde arkası, sinsi ve kurnaz proje ile planları çok iyi okumamız gerekmez mi?


Eğer siz Lozan’ı tartışmaya açarsanız işte o zaman 2004 yılından beri Yunanistan’ın LOZAN' a rağmen 19 adamızı işgal etmesine, yerleşime açmasına, silahlandırmasına sesinizi çıkaramazsınız. Adeta GIKINIZ dahi çıkmaz.


ÇARE: ileri teknoloji, iyi yetişmiş insan gücü birlikteliğinde, çağdaş ve üretken bir toplum oluşumunu sağlamak için ezberci bir eğitim sisteminden, yaz-boz tahtasına çevrilen milli eğitimden çok İVEDİ vazgeçilerek üretim toplumunun ülkemize hâkim olması için okuyan, araştıran insan bireylerinin topluma hâkimiyeti kapsamında yerli ve milli eğitim sistemimizi uygulamaya sokmalıyız.


İşte bu çerçevede; endüstriyel anlamda gelişmiş ülkelerin teknolojik üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmamak için hemen, hemen her saha ve alanda ithalata dayalı tedarik sisteminden çok acil uzaklaşmalıyız.


İthale dayanan tedarik sistemini benimsemiş ülkeler geri kalmaya mahkûmdur. Ülke olarak üretim, üretim, üretim çakma değil; gerçek anlamda yerli ve milli olmaktan geçer.


İçinde bulunduğumuz dönemde gerçek güç; ileri teknoloji ile donanımlı vurucu gücü yüksek, disiplinli bir ordu ile sağlanır.


Bazı küresel ve emperyal güçlerin kontrol ile güdümünde olduğu bilinen bazı tarikat ve cemaatlerin emrine girmiş amiral ve ya generallerle anılan bu gücü elde etmemiz asla ve asla mümkün görünmemektedir.

Sonuç olarak; ARGE çalışmalarına yüksek disiplin ile istihbarı mahremiyet katarak önem verip; ilime, bilime, akla ve mantığa öncelik vererek dizaynı bize ait marka değeri yüksek teknoloji içerikli ürün imali için bahse konu bu projelerimizi çok İVEDİ oluşturup sanayicilerimizle buluşturarak gerekli alt yapı hizmetlerini hazırlayarak ülke genelinde top yekûn bir seferberlik ruhu ile ürettiğimizde o zaman nasıl kalkındığımızı her ülke sever sevinçle ve özlemle izleme imkânı bulacaktır.

Çeşitli dolambaçlı yollarla siyasi etik dışı, siyasi ahlak dışı, gerçek demokrasi ile asla bağdaşmayan, mevcut kanunların arkalarından dolanılarak masa başı delegelerle ömür boyu oturulan koltukları muhafaza etmek için Milliyetçiliği tekellerinde görenler nasıl Milliyetçi olabilirler acaba..?


Milliyetçilik: Vatanını, milletini, devletini sevmek; vatanını ve milletini iktisadi, sosyal, siyasal alanlarda çağın gerektirdiği en üst seviyeye çıkarma mefhumudur. Kuru, kuruya altı boş, kof söz ve söylemlerle milliyetçilik olmaaaaaz.


Fikri zenginlikten yoksun, kendi öz değerlerinden bihaber ve dar kalıplara mahkûm edilmiş, mevcut haliyle vizyonsuz, sığ bir milliyetçilik anlayışı gerçek anlamda bizim öğrendiğimiz milliyetçilik asla olamaz.


Milliyetçilik aynı zamanda mertlik, dürüstlük içerir. Daha dün söylenilen söz ve söylemleri inkâr ederek ani tornistan yapmak, kıvırmak, fırıldak olmayı asla kabul edemez.


Milliyetçilik; haksız olan güçlüye karşı zayıf olanların hakkını korumak, muhtaçlara sahip çıkmak, onları ezdirmemek, milletin dertleriyle meşgul olup; sorunlarına çare arama gibi TÜRKLÜK değerlerimizden asla ve asla uzaklaşmamaktır.


Milliyetçilik ideolojisi; ülkemizin muasır medeniyet seviyesine erişmek için bilim, teknoloji, gerçek anlamda kaliteli eğitim, gerçek demokrasi, adil, tarafsız ve yansız bir Yargı gibi evrensel insani değerlerle harmanlanarak uygulamaya sokabilmek için çalışmaktır.


Dışarıdan savunma sistemi almak zorunda kalmayan, acil ihtiyacı gereği savunma sistemi alıyor diye başka bir devletin yaptırımlarına muhatap bırakılmayan ve dünya siyasetinde gerçekten caydırıcılığı olan söz sahibi bir ülke haline gelmemiz için canla, başla çalışmaktır Milliyetçilik.


Yukarıda açıklamaya çalıştığım milli his ve duygularımızın gereği olarak diyorum ki; iktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum kuruluşları ile (STK) içimizdeki çürük elmaları ayıklamalıyız.


Yüce MEVLAM' ın yarattığı ve insanlık âlemine bahşettiği yeryüzü nimetlerinden toprağın altındaki ölüler değil; üstündeki dirilerin istifade edeceği gerçeğini asla ve asla unutmamalıyız diyorum.


Asil ve Yüce TÜRK Milleti; Ya siz ne diyorsunuz?