IMG-LOGO
Güncel

Bilmem Anlatabiliyormuyum

06 04 2021

Yıllardır hep yazdığım, ifade ettiğim ve Asil TÜRK Milletinin bilgisine sunduğum gibi çevremizde, ülkemizde ve de dünyada her hangi bir olay, gelişme meydana geldiğinde anılan olayın failleri elbette ki önemlidir.


Ancak; bahse konu olayın gündeme taşınmasında aslında perde arkasında kimler var..? veya bu olayın çok kurnazca, sinsice ve de adeta bir halı gibi dokuyarak sahneye konmasında, azmettirmesinde kimlerin parmağının olduğu, kimlerin nemalandığı, kimlerin değirmenine su taşındığı, kim ve kimlere mağdur elbisesi giydirilerek hizmet edildiği çok iyi düşünülmelidir.


Bakınız bir amiral rütbesiyle hiç çekinmeden bir tarikat veya cemaat evine giderek adeta T.C. Devletine, kanunlarına meydan okuyabilmekte, bir cami imamı açıkça Cumhuriyete başkaldırmakta,   birçok siyasi yine T.C. Devletini hiçe sayarak bitmiş, yok olmuş, İngilizler başta olmak üzere; bir çok küresel ve emperyal ülkelerin işgaline uğramış Osmanlıcılık oynayarak ülke insanımızın milli hislerine, milli reflekslerine karşı taarruz edebilmekte.


Bir asker, bir amiral veya general ibadeti için camiye gidebilir, hatta zorunlu ise elbise değiştirme zamanı yoksa üniformayla da camiye giderek ibadetini yapabilir; buna hiç kimsenin itirazı olmamalı, olamaz da.


(RİYAYA yol açmamak, gösterişte bulunmaya sebebiyet vermemek için sivil olarak camilere gitmesinde bence hiç bir kısıtlayıcı sebep olmaz, olamaz. Ancak bir amiral veya general hele hele rütbeyle bir cemaat ve tarikat evine asla ve asla gidemeeeeez. Bu ülkenin ilgili gerçek Cumhuriyet Savcıları bakalım ne yapacak, veya ilgili askeri kurumların anılan bu amiral hakkında çok ivedi harekete geçerek görevden el çektirmeleri ve bununla irtibatta olan hangi subaylar, astsubaylar mevcut ise çok acil araştırmaları ve gerekli, zorunlu katmerli ceza-i müeyyide yaptırımlarını uygulamaları gerekmez mi?)


Ülkemiz içte ve dışta birçok olumsuzluklar yaşarken, özellikle ekonomik, iktisadi alanda Cumhuriyet tarihinin en kötü verileri mevcutken, karşılaşmışken v.b. daha pek çok siyasi sahada tıkanıklıklar ile karşı-karşıya kalmışken,


YARGININ aşırı derecede siyasallaştığı şüphe ve endişeleri her geçen gün hızla artış gösterirken; acaba bahse konu bu amiralleri çok kurnazca birileri tuzağa düşürerek anılan bu kamuoyu açıklamasını gündeme taşımalarını sağlamış ve bahse konu tüm olumsuzlukların üstünü örtmek için bu olayı kamuflaj malzemesi yapmalarının önünü açmış olamazlar mı..?


Peki bahse konu bu amirallerin iyi niyet ve aşırı vatan sevgisi kapsamında hazırlayarak kamuoyuna açıkladıkları bildiri kime yaramıştır..?


Mevkisi, makamı her ne olursa olsun her kes aklını başına almalıdır. Attığı taşın nerelere hangi camları kıracağını çok iyi hesap etmelidir.


Yukarıda çerçevesini çizdiğim konu kapsamında; bendeniz odalardaki anahtarlarla asla uğraşmam; benim alanım daima ana sigortalardır, ana trafolardır ve de ana şebekelerdir.


Yazın paltoyla, kabanla gezilir mi..? kışında kısa kollu gömlek giyilir mi..? eğer dikkat etmezseniz ZATÜRRE olursunuz. ZATÜRRENİN sonucu da genellikle TAHTALI KÖYDÜR.


Doktor Mühendisin işine; Mühendisinde Doktorun işine burnunu sokmamalı ve karışmamalıdır.


Bilmem anlatabiliyor muyum...?

Hala anlamadınız mı yoksa..?