IMG-LOGO
Röportaj

Gençlerle Röportajlar

06 02 2021

 Üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş yaklaşık 50 gence, aşağıdaki sorular gönderildi. Başlangıçta hepsi, heyecanla; ‘mutlaka cevapları yazıp göndereceklerini’ beyan etmelerine rağmen ancak 8 kişiden cevap geldi. Kimsenin moralini bozmaya hakkım olmadığını düşünerek 2 tânesini yayınlamak mümkün olmayacak.

 

Maksadım; gelen cevapları, sosyologlara ve eğitimcilere incelettirip, düşüncelerini yayınlamak suretiyle bir durum tespiti yapmaktı.

 

Bu satırları okuyanlar arasında üniversite öğrencisi veya yeni mezun olanlar;  konu ile ilgilenecek torunu, oğlu, yeğeni, kardeşi bulunanlar da araştırmaya katkı sağlamak maksadıyla cevapları, ocetinoglu1@gmail.com  adresine gönderebilirler.

 

Gelen cevaplardan birini sonraki bölümde okuyabilirsiniz.

 

Aşağıdaki iki grup sorunun her birinden, seçeceğiniz en az 10 soruyu cevaplandırır mısınız?

 

En sonda ve mutlaka cevaplandırılması gereken soru:

 

-Bu röportajın sorularını siz hazırlasaydınız, son soru olarak ne sorardınız? Soruyu ve cevabını yazınız.

 

Cevaplarınızla birlikte, hayat hikâyenizi göndermeyi ihmal etmeyiniz. 

 

Hayat hikâyenizde şu bilgiler bulunmalı:

-Doğum yeri ve târihi

-Okuduğunuz okullar: ilk, orta lise ve hâlen öğrencisi olduğunuz üniversite, fakülte ve bölüm.

-Öğrenci olmayıp bir işte çalışıyorsanız yaptığınız iş

-Fiilen ilgilendiğiniz sanat ve spor dalları

-Bildiğiniz yabancı dil ve derecesi

-Şiir, hikâye, deneme, resim gibi yazı sanatlarına ilginiz ve tamamladığınız eserlerinizden bir örneğini cevabınıza ekleyiniz.  

 

BİRİNCİ GRUP SORULAR:

 

1-Vazgeçemeyeceğiniz değerler nelerdir?

2-'Kâmil insan' olabilmek için hangi vasıflara sâhip olmak gerekir?

3-Amerika veya bir Avrupa ülkesinde; alabildiğine lüks ve müreffeh bir hayat yaşamayı mı tercih edersiniz, kendi ülkenizde ülke şartlarının elverdiği imkânlarla yaşamayı mı?

4-Anahtar, para gibi maddî şeyler olmamak üzere, sâhibi olduğunuz değerlerden neleri kaybetmek sizin için büyük üzüntü kaynağı olur?

5-Bir kibrit çöpü olsaydınız, kendinizi hangi ideal uğruna yakıp yok etmeyi göze alabilirsiniz?

6-‘İdeal’ ve ‘hayâl’ kavramlarının târifini yapar mısınız? 

7-İdealinizde neler var? 

8-Ya hayâlinizde...

 

(6. soruya cevap vermeyenler 7. ve 8. soruları cevaplandırmamalı)

 9-Ülkemizde nelerin daha çok, nelerin daha az olmasını istiyorsunuz? (10’ar maddede özetleyiniz.) 10- Mahşerin dört atlısı’ kavramı, çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Genel kabul görmüş târife göre; ‘Bir insanın, bir ülkenin, bir toplumun veya bir milletin, hattâ bütün insanlığın mahvolmasına sebep olacak felâketlerin ilk dört tanesi’dir. 1-Şahsınız, 2- Türkiye, 3-Türk dünyası, 4-İslam âlemi ve 5-Bütün insanlık için mahşerin dört atlısı nelerdir? Herbiri için cevaplarınızı ayrı ayrı belirtiniz.

 11-Gençlerin büyük bir bölümü iyi bir tahsil yapmak ister. Siz, hangi sebeplerle iyi bir tahsil yapmak istiyorsunuz?

 12-Beynelmilel geçerliliği olan bir yabanca dili, (aha iyi maddî imkânlara kavuşmak düşüncesi hâriç) hangi maksada ulaşmak için öğrenmek istersiniz?

13-Yaşadığınız topluma ve insanlara, insanlığa neler vermek istersiniz?

14-‘Türkçe’ sizin için ne ifâde ediyor?

15-Bilgi günden güne eskiyen bir şey. 4-5 sene boyunca üniversitede edinilen bilgilerin ömür boyu başarı için yeterli olabileceğini düşünür müsünüz?  ‘Yetmez’ diyorsanız, bilgi açığınızı nereden, nasıl karşılayacağınız hususunda programınız var mı?

 16-Bilgi-bilinç (şuur) arasındaki tercihinizi nasıl yaparsınız, neden?

 17-Sizce câhil kime denir?

18-Câhillikle fakirlik ilişkisini irdeler misiniz?

19-Diyelim ki bir ülkenin yönetimini size verdiler. Her konuda tam yetkilisiniz. Baktınız ki her şey bozuk. Doğru yapılan hiçbir iş, doğru çalışan hiçbir kurum yok. İşe nereden başlarsınız, Niçin?

20-İnsanoğlunun en büyük savaşı kime veya neye karşı olmalı?

İKİNCİ GRUP SORULAR:

1-‘İnsana yatırım’ kavramını nasıl yorumluyorsunuz?

 2-Bir de ‘Kendine yatırım’ kavramı var… Onu da yorumlar mısınız?

 3-Kendinize yatırım konusunda nasıl bir programınız var?

 4-Aşk nedir?

 5-Aşk insana neler kazandırır, neler kaybettirir?

 6-Hiç âşık olmamış ve sık sık âşık olan iki insanı değerlendirir misiniz?

 7-Kim gibi olmak isterdiniz?

 8-Gençlik-internet ilişkisini nasıl buluyorsunuz?

 9-Teknolojinin tabîi hayatı zedelediğine dâir yaygın bir kanaat var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 10-Düşünceniz olumsuz ise, teknolojinin zararlarını en aza indirmek için nasıl bir strateji tavsiye edersiniz?

 11-Gençlerin büyük bir bölümü, bir fikrin veya bir şahsın karşısında veya yanında yer alma kolaylığını tercih ediyorlar. Sebeplerini ve sonuçlarını değerlendirir misiniz?

 12-Devrimci olmadan yenilikçi ve tekâmülcü, fanatik olmadan vatansever, bağnaz olmadan iyi bir Müslüman, tabuları olmadan muhafazakâr, küresel kültür bağımlısı olmadan aydınlıklar yolcusu olmak için nasıl bir fikrî yapı gerekir?

 13-En mükemmel nefs terbiyesi hangi yolla sağlanabilir?

 14-Giyimde ve gidilen mekânlarda marka düşkünlüğünü nasıl karşılıyorsunuz?

 15-Kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamı anlatır mısınız?

 16-Korku kuşları zaman zaman zihninizde ve yüreğinizde yuva yapabiliyor mu? İstenmeyen o yuvalar, hangi malzemelerle oluşuyor? Nasıl yok ediyorsunuz?

 17-Daha çok şeye ihtiyaç duymakla, var olanla yetinmek arasındaki denge nasıl kurulmalı.

 18-Müzik, millî kültürümüzün; din ve dil ile birlikte önemli bir unsuru. Aynı zamanda güzel sanatların bir parçası… Güzel sanatların diğer dalları olarak; oymacılık, minyatür, sedef kakmacılığı, hat, ebru ve tezhib sanatlarından söz edilebilir. Geçmiş dönemlerde insanlarımız, yaşadığımız döneme nazaran bu sanatlarla daha fazla ilgileniyorlardı. Günümüzdeki durumun pek de parlak olmadığını söylemek mecbûriyetindeyiz.  Bu durumun sebebiyet verdiği kayıplar nelerdir?

19-Baba veya anne olduğunuzda, evladınıza söyleyeceğiniz 10 tavsiyeyi yazar mısınız?

 20-Huzuru nerede ararsanız bulabileceğinizi düşünüyorsunuz?

 

EMİR ÇETİNOĞLU’nun cevapları

 

Soru: Vazgeçemeyeceğiniz değerler nelerdir?

Cevap: Dürüstlük,

S: 'Kâmil insan' olabilmek için hangi vasıflara sâhip olmak gerekir?

C: Zamanı iyi yönetebilmek, çalışkan olmak ve daima öğrenci kalmak.

 

S: Amerika veya bir Avrupa ülkesinde; hür, alabildiğine lüks ve müreffeh bir hayat yaşamayı mı tercih edersiniz, kendi ülkenizde ülke şartlarının elverdiği imkânlarla yaşamayı mı?

C: Amerika’da veya bir Avrupa ülkesinde yaşamayı tercih ederim.

S: Anahtar, para gibi maddî şeyler olmamak üzere, sâhibi olduğunuz değerlerden neleri kaybetmek sizin için büyük üzüntü kaynağı olur?

C: Hayata olan mizahî bakış açım, sorgulayıcı ve dürüst olma azmim.

S: Bir kibrit çöpü olsaydınız, kendinizi hangi ideal uğruna yakıp yok etmeyi göze alabilirsiniz?

C: Sömürücü politikaları yok etmek uğruna…

S:İdealinizde neler var? 

C: İstediğim mesleği icra ederken mutlu bir hayat sürmek.

S:Ya hayâlinizde... 

C: Film, belgesel, oyun ve müzik dallarında sevdiğim bir ekip ile başarılı işlere imza atmak.

S:Ülkemizde nelerin daha çok, nelerin daha az olmasını istiyorsunuz?

C: Daha çok olmasını istediğim: Adalet, kaliteli eğitim, araştırmaya teşvik, mutluluk, kültürümüzün korunması.

Daha az olmasını istediğim: Peşin hükümlerle karar vermek, câhillik, tembellik, yolsuzluk, kuralsızlık. 

S: Gençlerin büyük bir bölümü iyi bir tahsil yapmak ister. Siz, hangi sebeplerle iyi bir tahsil yapmak istiyorsunuz?

 C: Mesleğimi daha iyi icra edebilmek ve başarılı bir sinemacı olmak için iyi bir tahsilin gerekli olduğunu düşünüyorum.

S: Beynelmilel geçerliliği olan bir yabanca dili, (daha iyi maddî imkânlara kavuşmak düşüncesi hâriç) hangi maksada ulaşmak için öğrenmek istersiniz?

C: Bir toplumun kültür zenginliklerini ve insanlarını anlamak için.

 S: Yaşadığınız topluma ve insanlara, insanlığa neler vermek istersiniz?

C: Keyif ve ilham.

S: Huzuru nerede ararsanız bulabileceğinizi düşünüyorsunuz?

 C: Dağlık alanlarda, deniz kıyılarında ve bilgisayar laboratuvarlarında

S: Bilgi günden güne eskiyen bir şey. 4-5 sene boyunca üniversitede edinilen bilgilerin ömür boyu başarı için yeterli olabileceğini düşünür müsünüz?  ‘Yetmez’ diyorsanız, bilgi açığınızı nereden, nasıl karşılayacağınız hususunda programınız var mı?

 C: Yeteceğini düşünmüyorum, hatta gerek 5 yıl önce gerek henüz mezun olmuş bir insan için, internet dergi ve kitap gibi kaynakların takibinin bilgi güncelliği açısından elzem olduğunu düşünüyorum.

S: Sizce câhil kime denir?

 C: Öğrenmeyi reddeden ya da öğrendiklerini kullanmayı reddeden kimselere.

 S: Diyelim ki bir ülkenin yönetimini size verdiler. Her konuda tam yetkilisiniz. Baktınız ki her şey bozuk. Doğru yapılan hiçbir iş, doğru çalışan hiçbir kurum yok. İşe nereden başlarsınız, Niçin?

 C: Eğitimden başlarım. En alt basamaktan (çocuklardan) başlayarak tepeye doğru reformlar              yapmaya çalışırım.

 S: Sizce bir ülkenin eğitim sistemi nasıl olmalı?

 C: Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin gençlerini ezberlemeye değil, geliştirmeye, düşünmeye ve merak etmeye yönlendirmelidir. Her öğrenciyi unvanı yüksek meslek erbabı yapmaya zorlamak yerine her gencin içinde kendine has olan güçlü yönleri bulup çıkarmasına yardımcı olup o doğrultuda ilerlemesine yardımcı olmalıdır.

 S:İnsanoğlunun en büyük savaşı kime veya neye karşı olmalı?

 C: Cehâlet ve ezberciliğe karşı.

EMİR ÇETİNOĞLU:

     25.11.1996 İstanbul doğumluyum. İlk, Orta ve Lise eğitimimi, Ayazağa Işık okullarında tamamladım. Judo-Karate sporu ile ilgilendim kurslara katıldım. Hikâye denemelerim oldu, çektiğim kliplerin müziğini hazırladım. 

     Ekonomi-İşletme Bölümü ikinci sınıfta iken Erasmus öğrenci değiştirilmesi sistemi sınavını kazanarak Almanya’da bir üniversitenin ekonomi işletme bölümüne transfer oldum. Üçüncü sınıfa devam etmekten vazgeçerek lise sıralarından itibâren ilgilendiğim sinema konusunda öğretim-eğitim görmek için 2017 yılında İngiltere’de Portsmount Üniversitesi’nin Film Yapımı Bölümü’nde üniversite öğretimine birinci sınıftan başladım ve 2020 yılında mezun oldum.

     Basgitar ve safsafon çalıyorum. Sinema ile daima ilgiliyim. Zamanımı çekim, kurgu, renk düzenleme, görüntü efekt tasarımı gibi işlerle değerlendiriyorum. Haftada en az üç defa koşuya çıkmayı severim.

     C2 (ana dille eşit) seviyede İngilizce, B2 (Orta üzeri) Almanca biliyorum.