IMG-LOGO
Seyahat ve Hatıra

Dr. Yunus Zeyrek (16 Ocak 1956 – 19 Kasım 2019) (Ahıskalı Türklerin ‘Tek Kişilik Ordu’ Konumundaki Güçlü Kalemi)

29 11 2020

1956 yılında Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yolağzı köyünde dünyaya geldi.

1979 yılında Kayseri-Pınarbaşı Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak mesleğe başladı.

1988-1994 yıllarında Almanya’nın Münih şehrinde Türk kültür dersleri öğretmenliği yaptı ve bu sırada Türkoloji araştırmalarına devam etti. Almanya ve Avusturya’da konferanslar verdi; Münih’te çıkan Türk gazetelerinde yazılar yazdı.

1994 yılı yazında yurda döndü. Bir süre Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunda çalıştı. Bu arada Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili Bölümünde göreve başladı.

2004-2007 yılları arasında Milletlerarası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yaptı ve sürgün Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesine katıldı. Bu vesileyle Strasburg’da Avrupa Konseyi yetkilileriyle görüştü ve raporlar verdi.

2004 yılından Ankara’da Bizim Ahıska Dergisi’ni çıkarmaya başladı.

2011’de Avrupa Konseyi Parlamentosunda Ahıska Türklerinin Hayatı konulu fotoğraf sergisi açtı.

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir programında kendisine Türk Dünyası İlim Kültür ve Sanat Armağanı verildi.

2014’te dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasını yeniden okudu ve bu çalışması tıpkı basımıyla Eskişehir Valiliği tarafından yayımlandı. Kitabın popüler versiyonu Ötüken Yayınevi tarafından neşredildi.

Zeyrek, Kuzeydoğu Anadolu, Ahıska Bölgesi ve Acaristan başta olmak üzere Kafkasya ve Türk dünyasıyla ilgili araştırma ve incelemeleriyle tanınmaktadır.

Yayınlanmış kitapları:

01- Kafkas Yollarında - Hatıralar ve Tahassüsler (Ahmed Refik’ten), 02- Posoflu Âşık Zülâlî, 03- Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü, 04- Bu Yolda (Şiir), 05- Dördüncü Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz Seferi Ruznâmesi, 06- Gürcistan Acaristan ve Türkiye, 07- Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi, 08- Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, 09- Acaristan ve Acarlar, 10- Hanaklı Mazlumî, 11- Târih-i Osman Paşa, 12- Ali Akış-Hayatı ve Faaliyeti, 13- Posof’un Çizgileri, 14- Posoflu Zülâlî, Hayatı Eserleri ve Millî Faaliyeti, 15- Sürgünün 61. Yılında Ahıska Türkleri, 16- Ahıska Araştırmaları, 17- Bu Dosyayı Kaldırıyorum, 18- Amasya’nın Altın Târihi,  19- Erzurum’un Kara Günleri/Ermeni Zulmü, 20- Yunus’a Doğru, 21- Dede Korkut Kitabı, 22- Ahıska Gül İdi Gitti, 23- Dede Korkut Kitabı, 24- Kol Zaferi.

 

Dr. Yunus zeyrek’in Ahıska sürgünü ile alakalı şiiri:

1944

Kardaş, Ahıska'dan haber vereyim,

Bu yıl mahşer oldu kışımız bizim.

Yarılsın kara yer, kabre gireyim,

 Kemâle ermeden yaşımız bizim

 

Cenge çıktık, galip geldi ordumuz,

 Al bayrağın gölgesiydi derdimiz,

 Kapandı bahtımız, gitti yurdumuz,

 Bağlandı Urus'a başımız bizim.

 

Kahpe felek bize gör neler etti,

 Talimsiz civanlar vuruşa gitti,

 Şeyda bülbül sustu, baykuşlar öttü,

 Kâbus oldu gayrı düşümüz bizim.

 

 Sıtalin, Beriya, zâlimler başı,

Zehir etti bize ekmeği aşı,

 Dört yana savurdu bacı kardaşı,

 Kim bilir ne yanda eşimiz bizim.

 

 Biz gitmeden talan oldu malımız,

 Haramî elinde kovan balımız,

 Çöllere serpildi nice ölümüz,

 Yoktur kefenimiz, taşımız bizim.

 

Viran olsun kanlı Mugaret Düzü,

 Bu düzde vagona koydular bizi,

 Feryat figan etti gelini kızı,

 Hazar'da çalkandı yaşımız bizim.

 

Tren bizi Urallar dan aşırdı,

 Bir kış günü Türkistan'a düşürdü,

 Soğuktan dereler dağlar üşürdü,

Yaban otlar oldu aşımız bizim.

 

Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,

 Zâlimleri lânet ile anarız,

 Kanat açar yuvamıza konarız,

 Şen olur içimiz dışımız bizim.

 

 


Kendisiyle yaptığım birincisi 08.01.2010’da olmak üzere 5 adet röportajı, birincisi 20.06.2012’de olmak üzere 5 adet kitabının, kendisi hakkında yazılan 1 kitabın tanıtımını yazmış, 12 adet makalesini iktibas etmiş, okuyucularıma sunmuştum. 

 

63 yıllık ömrünü Ahıska davasına hasreden; vefakâr, cefakâr, çile ve dava adamı, idealist bir insandı. Dûçar kaldığı menhus hastalık sebebiyle çektiği ıstıraplı günlerinde bile BİZİM AHISKA DERGİSİ’ni yayımlamaya devam etti.

Ahıska bir gül idi gitti 

Bir ehl-i dîl idi gitti,

 Söyleyin Sultan Mahmud’a

İstanbul’un kilidi gitti.

Bu şiir, Ahıska’nın Ruslar tarafından işgali üzerine, Ahıskalı bir halk şairi tarafından yazılmıştı.

Şimdi, Ahıska’nın tek kişilik ordusunun hem neferi hem kumandanı YUNUS ZEYREK için şiirler yazmanın zamanıdır.

250 yıl boyunca, Osmanlı Cihan Devleti yönetiminde 1000 yıllık tarihinin en huzurlu günlerini yaşayan Ahıska, 29 Eylül 1829’da Ruslar tarafından işgal edildi. 14 Kasım 1944’te kanlı-kızıl Moskof diktatör Stalin, Ahıska Türklerini topyekûn sürgüne gönderdi.

 

20 Kasım 2019 tarihinde YUNUS ZEYREK’in vefatı ile Ahıska ve Ahıskalılar öksüz kaldı.

Mekânı cennet olsun, kabri nurlarla dolsun.

 El Fâtiha.