IMG-LOGO
Güncel

Yüz Yüze Eğitim ile İlgili Yeni Öneriler

14 09 2020

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sürecinde yapılacak yüz yüze eğitimle ilgili illere gönderdiği son genelgede, okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirileceğini, ihtiyaç halinde her sınıftaki öğrencilerin gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti.

Covid-19 salgınının dünyadaki ve Türkiye’deki son verilere göre uzun bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Bu nedenle 2020-2021 öğretim yılında okullarımızda yapılacak eğitimle ilgili önerilerimi kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

1. Türkiye’nin bütün bölgelerinin, il ve ilçelerinin nüfus yoğunluğu, fiziki mekân durumu, ulaşım, eğitim ekipmanları, internet alt yapısı bakımından şartları aynı değildir. Hatta aynı ilin ilçeleri arasında dahi farklar vardır. Bu nedenle yüz yüze eğitim konusunda ülke genelinde tek tip çözümle sonuç alınamaz. Bu konudaki çözümün yerel olması gerekmektedir. İl ve ilçelerdeki Hıfzıssıhha Kurulları gibi, eğitimin paydaşlarından oluşan Eğitim Danışma Kurulları kurulmalı, konu bu kurullarda değerlendirilmeli ve bu kurullarda alınacak kararlara göre uygulama yapılmalıdır.

2. Bu bağlamda öğrenci nüfusu düşük, fiziki mekânı müsait olan okullarda gerekli düzenleme yapılarak eğitimin tamamı yüz yüze yapılabilir.

3. Öğrenci azlığı nedeniyle kapalı olan 20 binin üzerindeki köy okulu kısa sürede eğitime hazırlanarak açılmalı ve çocukların köylerinde eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu konuda doğacak öğretmen ihtiyacı atanamayan öğretmenlerden karşılanmalıdır. Buralarda taşımalı eğitime son verilmeli, bu iş yapılan ödemeler, görevlendirilecek öğretmenlere yapılmalıdır.

4. Fiziki mekân sıkıntısı çekilen okullarda, eskiden olduğu gibi Cumartesi günü de eğitim yapılmalıdır. Bir haftayı altı eğitim günü kabul edersek, 12 yarım gün eğitim yapma imkânımız var demektir. Her eğitim Kademesi (ilkokul, ortaokul, lise) 4 yıl olduğuna göre, her sınıf için haftada üç yarım gün yüz yüze eğitim yapma imkânımız var demektir. Her yarım günde 5’er saat ders yaparsak, her sınıf için 15 saat yüz yüze ders yapma imkânımız doğmuş olacaktır. Bir sınıf için belirlenen yarım günlerde okulun bütün fiziki mekânı o sınıfa tahsis edilmiş olacaktır. Böylece sınıflar da istendiği gibi sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubelere bölünebilecektir.

5. Yüz yüze yapılamayan dersler ise uzaktan eğitimle yapılmalıdır. Uzaktan eğitimle derslerin teorik bilgileri verilip, yüz yüze eğitimle uygulamaları yapılırsa daha yararlı olur.

6. Yüz yüze eğitimde ağırlık fen ve kültür derslerine verilmelidir. Her hafta resim, müzik, beden eğitimi gibi yetenek derslerinden birine iki saat yer verilebilir. Seçmeli dersler ise uzaktan eğitimle işlenmelidir.

7. Bu konuda önemli bir sorun öğrencilerin tamamının uzaktan eğitim derslerine katılmamasıdır. Bu konuda okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle işbirliği yaparak sorunu çözmelidirler.

8. Bazı İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liselerinin kontenjanları büyük ölçüde dolmamaktadır. Bu okullar bu süreçte çok amaçlı okul haline getirilerek boş olan kapasitelerinden diğer okul öğrencilerinin de yararlanmaları sağlanmalıdır.

9. Uzaktan eğitimin teknik alt yapısına sahip olmayan öğrencilerin bu imkâna sahip olmaları için devlet, yerel yönetimler, meslek odaları ve iş insanları gerekli desteği sağlamalıdırlar.

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Derneği) Genel Sekreteri