IMG-LOGO
Güncel

Okuyun be Gençler! (II)

03 April 2020

     Bu satırları yazmama sebep; bir gazete haberi oldu. Nereden nereye gelişimizin de habercisi oldu

     Bu haber. Teknikte niçin geri kaldığımızın da göstergesiydi sanki.

     Şimdi habere birlikte göz atalım. Ve Türkiye ve İslâm Âlemi’nin geri kalış nedeninin de,

     Gerçek sebebini görelim. İbret alalım. Ve silkinelim artık.

     “Türkiye’de her 95 kişiye bir kahvehane, 65 bin kişiye de bir kütüphane düşüyor.

      Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin halk kütüphanesi bulunurken

     Türkiye’de bu rakam yalnızca 1502. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde insanların yıllık kitap

     Harcamaları 100 doları aşarken Türkiye’de yıllık kitap masrafı 0.45 dolarda kalıyor.

     Yalnız bu kadar değil. Uluslararası Eğitim Başarıları Değerlendirme Kuruluşu’nun (IEA)

     2001 yılında Okuma Becerilerinde Gelişme Projesi (PIRLS) kapsamında Türkiye’nin de

     Aralarında bulunduğu 34 ülkede, evlerdeki kitap sayısına ilişkin yaptığı ankette, Türk halkının

     Kitapla arasının iyi olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’deki evlerin yüzde 40’ında

     10 ya da daha az sayıda kitap bulunuyor. 100’ün üzerinde kitap bulunan evlerin oranı ise

     Ancak yüzde 5’lerde kalıyor. Türkiye, evlerdeki kitap sayısında anket kapsamındaki

     Tüm ülkelerin ortalamasının altında kaldı. 34 ülke ortalamasında 10’dan az kitabı olan evlerin

     Oranı yüzde 16, 101’den fazla kitabı olan ev oranı da yüzde 15 olarak belirlendi.

     Kitap okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde kaldığı Türkiye’de kütüphane sayısı

     Ve kitap okuma alışkanlığına gelince; umut veren bir çizgide seyretmeyen bazı veriler şöyle:

     Türkiye’de 95 kişiye 1 kahvehane, 65 bin kişiye 1 kütüphane düşüyor. Oysa İngiltere’de 3 bin

     506 kişiye, Belçika’da 4 bin 253 kişiye 1 kütüphane hizmet veriyor. Yine Türkiye’de

     962 bin kişi halk kütüphanelerine üye, bu rakam Fransa’da 16 milyon, Meksika’da ise

     39 milyona ulaşıyor.

     1995 yılında bir Norveçli yılda kitaba137 dolar harcarken bir Alman 122, İsveçli, Avusturyalı

     Ve Belçikalı ise 100 doları gözden çıkardı. Ancak Türkiye’de bir kişinin yıllık kitap harcaması

     Ortalama 0.45 dolarda kaldı.” (Cumhuriyet, 2 Ekim 2004, s. 20)

     Okuyun be gençler okuyun!

     Mânâlardan nice irfan dokuyun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     Kâinatın sessiz sesini duyun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     İşitin derinden gelen sesini suyun

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     Durmayın kenarında cehalet denen kuyunun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     Dalmayın içine gaflet denen oyunun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     Anlayın farkını Kurtla Koyunun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     Anlaşılır o zaman büyüklüğü soyunun.

 

     Okuyun be gençler okuyun!

     İlerlerken Batı, öyle geride kalmayın.