IMG-LOGO
Kültür - Sanat

Dr. Tümamiral Cihat Yaycı’dan 5 Adet Aktüel Kitap

28 01 2020

1-Temel Deniz Hukuku

Tam adı, ‘Deniz Subayları İçin Temel Deniz Hukuku Barış ve Savaş Dönemi’ olan eser, sert kapaklı cilt içerisinde, kuşe kâğıda basılı; renkli haritalar, krokiler ve çizelgelerle donatılmıştır, 15 X 22 santim ölçülerinde ve 135 sayfadır. Ali Kurumahmut ile birlikte hazırlanmıştır.

Eser 3 bölümden oluşuyor: 1-‘Barış Zamanı Deniz Hukuku’ başlıklı bölümde; ‘Deniz Hukukunun Kaynakları’, ‘Karasuları Hakkında Bilgiler’,’ Boğazlardan Geçiş Rejimi’, ‘Kıta Sahanlığı’, ‘Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’; 2-‘Savaş Zamanı’ başlıklı bölümde ‘Gemilerin Hukûkî Statüleri’; 3-‘Deniz Savaşı Hukuku’ başlıklı bölümde; ‘Savaş ve Hukuk’, ‘Savaş Sâhası’, ‘Hasthâne Gemileri’ ve alâkalı konularda sivil denizcilerin de faydalanabileceği bilgiler yer alıyor.

İstanbul’un Kasımpaşa semtinde bulunan Deniz Basımevi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Kıbrıs ve çevresindeki MEB bölgesinde petrol ve doğal gaz aramalarının yapıldığı şu günlerde aktüel hâle gelen ve önemi daha da artan esere ‘Önsöz’ yazan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, düşüncelerini şu cümlelerle açıklıyor:

Denizlerin artan siyâsî ve iktisâdî değerinin farkında olan denizci devletler, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden hemen sonra başladıkları denizlerin paylaşımı mücadelesi neticesinde, hukûkîleştirdikleri iç sular, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi kazanımalarını yeterli görmeyerek; kıta sahanlıklarının ötesindeki deniz yatağı ve buzulların altına yönelmişler, bu mücadelede, denize kıyısı olmayan devletler dahi, denizlerde hak ve menfaat elde etme çabasına girmişlerdir.

Biz deniz subayları, hukuktan kaynaklanan millî ve milletlerarası sorumluluk ve yükümlülüklerimizi bütünü ile bilmek, hükümranlık haklarımızın sâdece ana karamız, adalarımız ve karasuları ile sınırlı olmadığının farkına varmak, yakın deniz havzamızdaki kıta sahanlığı ve MEB’le alâkalı haklarımızı ve temel millî çıkarlarımızı hassasiyetle korumak mecburiyetindeyiz.

Bu çalışma, dünya ve insanlık açısından önemi, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar fazla olan, denizler ve okyanusların barış bölgesi olması dileğinin yanı sıra, barış zamanında ve denizdeki silahlı çatışmalarla ortaya çıkabilecek problemlerde milletlerarası hukuk kavram ve yaklaşımlarını yansıtmaktadır.

ALİ KURUMAHMUT

     1960 Of/Trabzon doğumludur.

1982 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş; Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1995 yılında Deniz Harp Akademisi eğitimini, Şubat 2000'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamış ve Deniz Kurmay Yarbay rütbesinde iken kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

     Temmuz 2003 yılında tâyin edildiği Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü görevi, istifa ettiği Ekim 2005 tarihine kadar devam etmiştir. Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Millî Güvenlik Akademisi ve Deniz Harp Okulu'nda dış konferansçı olarak dersler veren Kurumahmut'un; *Türk-Yunan İlişkileri, *Türk Boğazları ve Karadeniz, *Deniz Hukuku, *Türk Denizciliği ve *Denizde Silahlı Çatışma Hukuku konularında yayınlanmış kitapları ile çok sayıda makalesi mevcuttur.

 

 

 

2-Orta Doğu’nun Önemi ve Irak’ta Yaşanan Savaşlar (1990 – 2003)

Tümamiral Dr. Cihat Yaycı’nın, telif ettiği eser, 12,5 X 20 santim ölçülerinde ve 70 sayfadır. Kitapta; Orta Doğu kavramı ve Orta Doğu’nun önemi, hâkim güçlerin Orta Doğu’daki mücâdelelerinin târihi ve Irak’ın stratejik önemi, Arap milliyetçiliği hakkında bilgiler verildikten sonra  1990-2003 yılları arasında cereyan eden Birinci ve İkinci Körfez Savaşları ve Türkiye’ye Etkileri hakkında her kesimden insanın bilmesi gereken hususları açıklıyor. Eserin sonuç bölümünde; Bölgedeki istikrarsızlığın sebepleri, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü, Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ve Saddam rejiminin yıkılışı hakkında efrâdını câmi, ağyarını mâni ölçüler içinde bilgi verildikten sonra şu kanaate varılıyor: ‘Türkiye bölgedeki haklarını korumak mecburiyetindedir.’

KOZMOSTAR YAYINCILIK: Harbiye Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Nu: 63/B Çankaya, Ankara. Telefon: 0.312-231 81 31, Belgegeçer: 0.312-231 81 32 e-posta: info@kozmostar.com.tr  //  www.kozmostar.com.tr 

   

3-Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur

13,5 x 21,5 santim ölçülerinde, 150 sayfalık eser, Avrasya-Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar’ın ‘Sunuş’ yazısıyla 2019 yılında yayımlandı. Kitapta; Doğu Akdeniz’de, son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgede deniz alanlarının sınırlandırılmasında Libya’nın rolü, ‘Türkiye’nin Libya ile Karşılıklı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Anlaşma’ ve Anlaşmanın Yunanistan’daki yankıları müfit ve muhtasar ifâdelerle veriliyor.

Sonuç ve Öneriler’ bölümünde, haritalama çalışmalarındaki hatâlara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gayri hukûkî durumuna dikkat çekiliyor ve eserde yer alan renkli haritalarla, çizimlerin yeniden yapılması mecbûriyetine, anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.  

Son cümle: ‘Bedelini gelecek nesillerin ödenmesine sebep olacak benzer hataların tekrarı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de telâfisi mümkün olmayan egemenlik kayıplarına sebep olabilecektir.’

Türk askerinin vatan müdafaasında vazifesini ifa etmekle yetinmediğini, sulh dönemlerinde ülkenin hak ve menfaatlerini koruduğunu belirten eser, her Türk’ün ve özellikle, seçilmiş ve tâyin edilmiş yöneticilerimizin gururla ve heyecanla okuyacağı başucu kitabıdır.

AVRASYA-BİR VAKFI: Fatih Mahallesi, Kızılay Sokağı Nu: 19/A Küçükçekmece, İstanbul. Telefon: 0.212-541 99 44, Belgegeçer: 0.212-541 99 44, e-posta: asam@avsam.org.tr   // www.avsam.org.tr    

 

4-Sorular ve Cevaplarıyla Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı

Dr. Tümamiral Cihat Yaycı, sert kapak içerisinde kuşe kâğıda basılı, iplik dikişle ciltli, renkli haritalarla zenginleştirilmiş 15,5 X 22 santim ölçülerinde 72 sayfalık, muhteşem bilgiler ihtiva eden eserinde; Kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Belirtilen bölgede askerî ve iktisâdi sâhalardaki hukûkî statü ile hak ve yetkilerle sorumluluklar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, GKRY’nin imzaladığı MEB anlaşmaları ve belirtilen sâhalardaki son yıllarda cereyan eden bütün gelişmeler, Türkiye’ye yapılan haksızlıklar, Türkiye’nin yerinde ve cesur müdâlaleleri, aklî ve hukûkî delillerle gözler önüne seriliyor.

Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur isimli kitapla alakalı yazının son iki paragrafı, 2019 yılında 13.000 adet basılan bu eser için de geçerlidir. Eser, İstanbul’un Pendik ilçesinde, Deniz Basımevi Müdürlüğü’nde basılmıştır.

Eser aynı zamanda İngilizce olarak 14,5 X 20,5 santim ölçülerinde aynı kalitede ve 60 sayfa hacimli olarak da okuyucuya sunulmuştur.  

 

Dr. Tümamiral CİHAT YAYCI

     1966 yılında Elazığ'da doğdu. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu.

     Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm âmirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS'de İkinci Komutanlık görevlerinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

     Bu süre zarfında 2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuş, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve müteakiben Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

     Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de Fizik Mühendisliği ile Elektronik Mühendisliği dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.

     30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Dr.Tümamiral YAYCI, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.

     29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz. K. Komutanlığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine tâyin edildi.        

      Yayınlanmış kitapları: *Deniz Subayları İçin Temel Deniz Hukuku Barış ve Savaş Dönemi, *Orta Doğu’nun Önemi ve Irak’ta Yaşanan Savaşlar (1990-2003), *Libya Türkiye’nin Denizden Komşusu, *Sorular ve Cevaplar İle Münhasır Ekonomik Bölge, *Maritime Exlusive Economic Zone (EEZ) In Eastern Mediterranean. Ayrıca yerli ve yabancı akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır.

     Dr. Tümamiral Cihat YAYCI, Bayan Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

 

 

 

KUŞBAKIŞI:

ANTİKACI

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 13,5 X 21 santim ölçülerinde 256 sayfalık romanı, Kasım 2019’da yayımlandı.

Romanları ve oyunculuğu ile tanınan yazar şaşırtıcı romanında çok farklı bir üslûp kullanıyor.

 Her şeyi geride bırakıp çekip gitmek kolay mı? İnsan, kurmak için yıllarca uğraştığı düzeninden bir çırpıda vazgeçebilir mi? Geride bıraktıkların ne olacak? Sorumluluklarını ne yapacaksın? Gözünün içine muhabbetle bakanlar sensiz ne yapacak?

Peki ya hayallerin? Gerçekten yaşadığın hayatı istiyor musun? Bu kısacık ömrünü başkalarının istediği gibi mi devam ettireceksin? Benliğini bulmak için hiç mi uğraşmayacaksın? Gidebilirsen eğer, gittiğin yerde seni neler bekler? Gidemezsen sorumlusu kimdir?

 Üsküdar'ın sırtlarından İstanbul'u sessizce seyreden o ev, içinde Antikacı Cemil Bey'in hikâyesiyle birlikte neler barındırır?

Devrik cümleli edebiyattan hoşlananlar zevkle okuyacaklardır…

TİMAŞ YAYINLARI:

 Alayköşkü Caddesi Nu: 11 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-511 24 24 Belgegeçer: 0.212-512 40 00

e-posta: timas@timas.com.tr /  www.timas.com.tr

 

BEYİNDEKİ İKNA METODU

İlim adamları, akademisyenler ve araştırmacılar bugüne kadar ikna başlığında sayısız teori geliştirdi. Ancak dikkat çekemeyen, insanları harekete geçiremeyen, tüketiciyi motive edemeyen reklâm kampanyalarına hâlâ büyük kaynaklar harcanıyor.

Dr. Christophe Morin ve Patrick Renvoise, Beyindeki İkna Metodu isimli kitapta sinir sisteminin araştırılması ile alakalı çalışmalar, medya psikolojisi ve davranış ekonomisi alanlarındaki en yeni araştırmalara dayalı ilk kapsamlı ikna modelini sunuyor. Nobel ödüllü iktisatçılar Daniel Kahneman ve Richard Thaler’in açtığı yolda ilerleyen yazarlar, insanlara verdiğimiz mesajların ikna sürecinde hâkim rol oynayan ilkel beyne ulaşması gerektiğini ortaya koyuyor.

14,5 X 21,5 santim ölçülerinde 364 sayfalık kitap, beyindeki ikna kodu ile en yeni ilmî tespitlere dayalı, başarısı ispatlanmış ve basit bir süreç sâyesinde sıra dışı bir ikna ustası olmanın yollarını öğretiyor. Eylül 2019’da yayımlandı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KİTAPLARI: Marmara Eğitim Köyü. Maltepe, İstanbul. Telefon: 0.216-626 10 50 e-posta: maltepeuniversitesi@hs01.kep.tr  //  www.maltepe.edu.tr 

 

 

AYDINLIKTA KARANLIĞI YAŞAMAK

Şâhin Duman’n 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 400 sayfalık romanının kahramanı Âdem, Türkiye’de makine mühendisi olarak yüksek tahsilini tamamlamıştır. Yüksek lisansını İngiltere’de yaptıktan sonra doktora çalışmalarına başlar. İngiltere’deki başarıları sebebiyle hocası, doktora çalışmalarından sonra O’nu, araştırma görevlisi olarak üniversite bünyesine alır. Sıra, doktora tezi konusunun tespitine gelmiştir. Fakat hocası bir türlü tez konusunu söylemez. Süre uzayınca kendisi talepte bulunur. Hocası tez konusunu birlikte çalışacaklarını, özel ve gizli bir mesele olduğunu, akşam yemeğini hâne halkıyla birlikte yedikten sonra bu meseleyi konuşmak istediğini söyleyerek Âdem’i evine dâvet eder.

Yemekten sonra hocası, Âdem’e tez konusunu açıklar: Çizmiş olduğu özel bir silah projesinin üretimini sağlamak… Bu iş için kendisine ücret de ödenecektir. Söz konusu silah, dünya barışını ve huzurunu bozan terör gruplarının tesirsiz hâle getirilmesinde kullanılmak üzere imal edilecektir.

Görüşmeler, yemek masasında ve kahve molasında sohbet, ardından çalışma odasında hoca ve öğrencisi arasında işin teferruatı hususunda, sonraki günlerde de devam eder.  

Bu ziyâretler ve sohbetler sürecinde kitabın sayfaları, ‘roman’ libasını giymek üzeredir. Âdem ile hocasının kızı Lynda arasında yakınlaşma olur. Yakınlaşma zamanla sevgiye dönüşür. Artık onlar, aynı yere bakmakla yetinmiyorlar, baktıkları yerde aynı şeyi görüyorlardı.

 Bunun adı ‘aşk’ mıydı?

Neden olmasın?

Netice itibâriyle ‘Aydınlıkta Karanlığı Yaşamak’ isimli kitap,  bir romandır.

Fakat Lynda, İngiltere’yi çok sevmektedir. Âdem ise Türkiye’yi, Elazığ’ı ve 4000 yıllık târihi geçmişi olan Harput’u özlemektedir ve ‘Doktor’ unvanını aldıktan sonra, sevdiği-özlediği şehre dönmenin hayâlini kurmaktadır. Bunu öğrenen Lynda’nın güzel gözleri hafifçe sislenir. Âdem farkındadır. Gözlerindeki ışık ve kalbinde bir kıpırtı olmuştur. Lynda da bunların farkındadır.

Çâre bulunacak mı?

O, roman yazarının bileceği iştir. Ne olacağını söylemekte ise hiç de acelesi yoktur.

Projenin hazırlanışı ve kabul için daha iki yıllık zamana ihtiyaç vardır. Üstelik dünyayı huzura kavuşturacak, güven ortamını sağlayacak bir silâhın üretimi ile alâkalıdır. İstihbaratı, devlet kadar güçlü terör örgütleri haber alırlarsa, proje de proje üzerinde çalışanlar da tehlikededir.

O iş de ayrı bir maceradır.

***

Burada bir küçük ara verelim.

Sinemadayız. Yer gösterici elinde fener, seyirciye oturacağı koltuğu göstermiş, bahşiş beklemektedir. Seyirci ise sağa sola bakınıyor, tavandaki motifleri inceliyor, diğer seyircilerin kılık-kıyafetini müfettiş gibi tetkik ediyor. Sabrı tükenen yer gösterici, adamın kulağına eğiliyor; ‘filmin sonunda, cinayeti işleyenin, evdeki hizmetçi olduğunu öğreneceksiniz’ diyor.

Bu satırların yazarından böyle bir intikam hamlesi beklemezsiniz değil mi?

İyi okumalar efendim.

***

Hayat sürprizlerle doludur. Yurt dışında iyi eğitim görmüş, donanımlı gençlerin hemen tamamı, iki şıktan birini tercih etmek mecburiyetindeler:1- Kendisine sunulan cazip tekliflere tamah ederek yurt dışında kalmak… 2-Ülkesine dönüp, hâkim iradenin, medeniyet ve çağdaşlık gibi kavramların uzağında kalan şekilci modernist üst düzey yöneticilerle uyum sağlayabilmek için enerjisinin önemli bir kısmını heba etmek….

Roman, bu mesajla, birilerinden birkaçını dahi olsa doğruya yönlendirebilecekse, yazarına daha fazla teşekkür borçlanırız.

Karar okuyucunun…

BİLGEOĞUZ YAYINLARI: Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul.                                               Telefon: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64  e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.tr  www.bilgeoguz.com.tr

 

KISA KISA… / KISA KISA…

1-PEYGAMBERLER TÂRİHİ: Ahmed Cevdet Paşa / Çamlıca Yayınları.

2-1967 ARAP İSRAİL SAVAŞI: Selimhan Yeniacun / İlgi Kültür, Sanat Yayınları. 

3-DİRİ AŞK: Tâhir Musa Ceylân / Doğan Kitap.

 4-AZERBAYCAN TÜRKLERİ Ateşler Ülkesini Türklerin Yurdu Yapanların Târihi: Metin Erendor / Kamer Yayınları.

5-HİTİTLER – BİR ADANOLU İMPARATORLUĞU: Meltem Doğan Alparslan – Metin Alparslan / Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.