IMG-LOGO
Güncel

Türk ve İslam Dünyası Kan İçinde!

17 01 2020

Batı, yıllarca din baronlarından kurtulmak için çok zorluklar yaşadı, kilisenin çıkarcı bağnaz tutumundan kurtulmak için çok kayıplar verdi ve sonunda kendilerine has kurdukları demokrasileri sayesinde tam olmasa da kurtuldular. Türkiye ve İslam Dünyası, batının da art niyetli olarak desteklediği, onlara el altından akıttığı para kaynakları sayesinde, İslam dünyasındaki mezhepleri ve tarikatları kaşıyarak birbirlerine düşman etti. Devletin içten çökmesi için Emperyaller dini art niyetleri için çok iyi kullandılar. İçteki kiralıklar sayesinde devletimiz çok zararlar gördü. Şeyh Said isyanları ve diğer bazı isyanlar, son kalkışma hareketleri gibi ihanetler çokça yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir!
*
Ve bugün bakın; sahte din baronlarının liderleri sıkışınca ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya vb Türk ve İslam düşmanı ülkelerde ikamet edip, etmeyenleri ise el altından bu ülkelerden ve misyonerlerden büyük yardımlar görüp, ülkemizin temiz Müslümanlarını işleyip parçalara ayırmaktadırlar. Bugün ülkemizde 120 küsur tarikat faaliyettedir. Bunların birbirini tasvip etmemeleri, kendilerini diğerlerinden üstün görmeleri, emperyalist ülkelerin de tesiri ile birbirlerine ve özellikle Türk Devleti'ne düşmanca tavırları ülke bütünlüğümüze zarar vermekte, insanlarımız birbiri ile olan bağlarını koparmaktadırlar.
*

İslam Dünyasına saldırılar son hızı ile devam ediyor. Şeytan ABD ve Siyonizm hiç durmuyor. İran hava alanında ABD
tarafından İran' ın en gözde komutanı ve yanındakilerinin
bir suikast girişimi ile öldürülmeleri ortalığı iyice karıştırmış, Ortadoğu'nun ve bu bölgelerin savaş içine girmesi iyice kaçınılmaz olmuştur! Rusya sıcak denizlere inme hedeflerini son Suriye Savaşı ile iyice perçinlemiştir!
ABD, Rusya ve PKK -PYD gibi örgütler Suriye Savaşı ile yeni mevziler kazanmışlar, ABD ve Rusya petrol akışı kazançlarını daha da çoğaltmışlardır. Suriye Savaşı ile milyonlarca Suriyelinin ülkemize gelmesi ve gelmeye devam etmesi, ülkemizi hayli bir zora sokmuştur! Türkiye görülen o ki bilinçli biçimde tamamen kıskanç altına  alınmıştır! Yetmezmiş gibi şimdi patlak veren ABD, İran restleşmeleri, Türkiye’nin Libya ya asker gönderme kararları, ileri ki günlerde  savaş  çığlıklarının   iyice görüne görüne gelmesini açıkça göstermektedir! Çin  mezalimi  Uygur  Türklerini  katlederken, Türk İslam Dünyası  Japonlar  kadar  dahi  tepkisini  koyamamıştır!  Türk ve  İslam Dünyası açık açık tehdit altında olmasına rağmen, İslam ülkelerinde bir  olma çabası görülmemektedir. Ve  kısaca   BOP projesi  adım  adım  hedefine  yürümektedir!
*
İslam Dünyası, geçmişte  olduğu  gibi  bugünde kan revan içindedir. Görülen o ki; din baronlarından, kendi çıkarları veya başka ülkelerin aramıza  soktuğu ajanlar ve dini kullanan sahte dindarlardan kurtulmak için,  galiba  bizim  akıllanmak ve gerçek bir demokrasi ile yönetilmek  için  daha bir  kaç  yüzyılımız  var gibi! Ülkemiz, daha da gelişmiş bir  demokrasi  ile  yönetilsin  beklerken, maalesef dünya da eşi ve  benzeri  olmayan  garip  bir  tek adamlık yani başkanlık sistemine girdi. Bakalım gelecek ne gösterecek!
*
Çünkü açıkça görülüyor ki, ülkemizin düşmanlarınca kullanılan, dini çıkarları için kullanan bir gruptan kurtulduk derken onun yerine başka bir grup devletin iç organlarına çörekleniyor. Bu ülkeyi ve Türk Milleti’ni, İslam Dünyası'nı Allah korusun İnş. İnsanımıza, Müslümanlara Allah zihin açıklığı ve idrak etme bilinci versin İnş...

Saygılarımla...