GÜNÜN SÖZÜ

Erken kaIkmayan avrat, söz dinIemeyen evIat, mahmuzIa gitmeyen at; kapında varsa kaIdır at. La edri

08 Aralık 2019 07:15 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Tarih

1800 - 1923 Arası Lozan, Türkiye İktisat Tarihi - 3
Tarih: 20 Eylül 2019 Yazar: Halil ALTIPARMAK-Ekonomist Kategori: Tarih
Paylaş

II. Selim(1566) ile açığa çıkan malî bozukluk, 1622 yılında IV. Murat'ın tahta çıkışına kadar devam etti. Bu arada tahta çıkan tüm padişahlar ve bürokratlar, gelirlerin masrafları karşılayamaması nedeni ile sürekli para ayarları ile oynamak, vergileri artırmak ve yeni vergi çeşitleri koymakla uğraştılar. Bir yandan da masrafları azaltmak yerine, daha da çok lüks hayat ile, masrafların artmasına neden oldular.

 

 

Devamı »

 Kut’ül Amare Savaşı ve Düşündürdükleri
Tarih: 24 Nisan 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Tarih
Paylaş

Bu kuşatma savaşının siyasi, askeri ve sosyal yansımasına bakacak olursak; Hazırlıkları 1915 yılına dayanan Kut'ül Amare Savaşı'na, Türklerin destansı bir kahramanlıkla adını tarihe yazdırdığı savaş olarak bakabiliriz. Bundan tam 103 yıl önce yapılan bu savaşta 13300 İngiliz askeri, 13 İngiliz generali ve 481 İngiliz subayı bir savaş dâhisi olan Halil Kut Paşa ( 6. Ordu Komutanı ) tarafından esir alınmıştır. Bu yenilgiyi hazmedemeyen İngilizler, Halil Kut Paşayı ve bu önemli zaferi bizlere unutturmak için çok büyük bir çaba sarf etmişlerdir. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci olayı Çanakkale'de, ikinci olayı da burada görüyoruz.

Devamı »

Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi - III
Tarih: 06 Mart 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Yazar, Avrupalı tüccarların deyimiyle "İmparatorluktaki merkezî rüşvet borsası" içinde Saray'dan vali konaklarına kadar dağıtılan rüşvetler ve hediyelerle hem padişah ve paşaların kukla gibi oynatıldığını, hem de diğer devlet görevlilerinin bu tarz ticaretten nasibini (!) almaya çalıştıklarını da öne sürmektedir.

Devamı »

Osmanlı Ordusunun Bozuluşu ve Çöküşü (3)
Tarih: 04 Mart 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Tarih
Paylaş

Bütün bunların yanında devşirme olan vezirler ile işbirliği yaparak, hükümdarlara karşı siyasi baskı gurubu olmuşlar ve devletin yıkımı için ne gerekirse yapmışlardır. Bu dejenere gurup bir o yana bir bu yana saldırarak, padişahların, saray erkânının ve devlet büyüklerinin basına bela kesilmişlerdir. Yeniçerilerin bu durumundan medet uman devşirme devlet adamları, çeşitli siyasal komplolar hazırlayarak emellerine ulaşmaya çalışmışlardır.

Devamı »

Osmanlı Ordusunun Bozuluşu ve Çöküşü (3)
Tarih: 02 Mart 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Tarih
Paylaş

Bütün bunların yanında devşirme olan vezirler ile işbirliği yaparak, hükümdarlara karşı siyasi baskı gurubu olmuşlar ve devletin yıkımı için ne gerekirse yapmışlardır. Bu dejenere gurup bir o yana bir bu yana saldırarak, padişahların, saray erkanının ve devlet büyüklerinin başına bela kesilmişlerdir. Yeniçerilerin bu durumundan medet uman devşirme devlet adamları, çeşitli siyasal komplolar hazırlayarak emellerine ulaşmaya çalışmışlardır.

Devamı »

Osmanlı Ordusunun Bozuluşu ve Çöküşü (2)
Tarih: 01 Mart 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Tarih
Paylaş

Birçok tarihçimizin de belirttiği gibi, İran, Avusturya, Rusya savaşları ve bu savaşlarda başarı gösterilmeyişi, Osmanlı Devletini Avrupa devletlerindeki ordulara benzer muntazam ordular kurmaya zorluyordu. Yeniçeri ocaklarına alınan yeni elemanlar, bilgisizlikleri ve beceriksizlikleri yüzünden bu ocağın savaş gücünü artırmıyor, bilakis bu ocağın huzurunu, disiplinini, muntazam eğitimini ortadan kaldırmış oluyordu. Disiplinden uzak olan bu ocaklılar artık padişahlara bile baş kaldırmaya başladılar. Padişahlar ise isyan eder korkusuyla bu ocağı ıslah yoluna bir türlü cesaret edemiyorlard18 .

 

 

Devamı »

.Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi - II
Tarih: 27 Şubat 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Bizans'ta iktisadî ve sosyal hayatın örgütlenme biçimini gelenekler, kurumlar ve yapılarla ilgili bazı gözlemlerle paylaşan Yahya S. Temel, Bizans İmparatorluğu'nun bir emir - kumanda ekonomisinin özelliklerini gösterdiğini ve tekeller, ayrıcalıklar, korumalar, müdahaleler cenneti olduğunu dile getirmektedir. O'na göre; Bizans tarihinin çoğu döneminde devletin sömürüsü mahallî derebeylerin sömürüsünden daha ağır olma eğilimini taşımış ve Bizans ile onu izleyen Danişmendli, Selçuklu, Osmanlı devletlerinin hiçbirinin hiçbir zaman köylü cenneti olmamıştır.

 

 

Devamı »

Osmanlı Ordusunun Bozuluşu ve Çöküşü (1)
Tarih: 25 Şubat 2019 Yazar: Dr. Şahin CEYLANLI-Sosyolog (Aydınlar Ocağı Müdürü) Kategori: Tarih
Paylaş

Mirî toprak rejimi, devşirme olan Rüstem Paşa'nın vezir-i âzamlığı zamanında yozlaştırılmış, devlet arazileri açık artırma ile ona buna peşkeş çekilmiş ve netice itibarı ile Osmanlı ordusunun en önemli unsuru olan Tımarlı ordusu bozulmuştur. Tımarlı sipahilerin önemlerini kaybetmeleriyle, üretimin sürekliliği bozulmuş, dolayısıyla köylü ile şehirli arasında çok büyük kültür farklılıkları meydana gelmeye başlamıştır. Başka bir ifade ile sosyal yapı bozulmaya yüz tutmuş oluyordu.

 

 

Devamı »

TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 91 Hâfız Ahmed Paşa
Tarih: 30 Eylül 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

Sadrazam Hâfız Ahmed Paşa, Bağdad seferinden dönerken İstanbul'da asiler ve sipahi zorbaları ayaklanarak kellesini Padişahtan istemeye başlamışlardı. Vezir Bayram Paşa kendisine bir mektupla olaylardan bahsederek İstanbul'a gelmemesini bildirdi. Hâfız Ahmed Paşa yolda iken Bayram Paşa'nın gönderdiği adamla karşılaştı ve vaziyeti anladı, fakat gülerek; 'Var bizden paşa hazretlerine selâm söyle. Zuhur edecek kaza-i mübremi rüyamda gördüm. Ölmekten gam çekmem' diyerek, Bayram Paşa'nın adamını geri gönderdi. Kendisi de süratle İstanbul'a geldi.

 

 

 

Devamı »

Enver Paşa, Ölümünün 96. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Tarih: 09 Ağustos 2018 Yazar: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK-Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Kategori: Tarih
Paylaş

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen törende Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Remzi Özmen ve Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek birer konuşma yaptı. Remzi Özmen, "Enver Paşa kimilerine göre bir hayalperestti. Ancak onun hayallerinde mal mülk, servet edinmeye yer yoktu. Hayallerinde hükmetme kibri, taht, saltanat aşkı yoktu.

Devamı »

Târihten VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 86 Ermeni Meselesine Değinmeler
Tarih: 06 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

İyi ki fanatik Ermenilerin yalanlarını çürütmek maksadıyla yüzlerce değil, binlerce belgeyi ortaya koyarak mücadele eden tek kişilik ordunun yorulmaz komutanı ve fedakâr neferi Şükrü Server Aya'mız var.  'Soykırım Tacirleri ve Gerçeklerden sonra, hacim itibariyle küçük olsa da muhteva itibariyle; 'Ne yenir ne yutulur, bir demir leblebi ki çiğneyebilene aşk olsun' dedirten 'Büyük Yalan' isimli eserini de yayımladı. Kendisine toplu iğnenin uca kadar da olsa yardım edenlere, gönülden binlerce teşekkürle mukabele ederken, resmî makamlardan, sadaka kabilinden de olsa bir teşekkür kelimeciği gelmemiş olmasına rağmen ilerlemiş yaşını, kilosunu ve sağlığını hiçe sayarak savaşa devam ediyor. Duymayanlar, bilmeyenler, duyup da ilgilenmeyenler... Ermeniler için taziye mesajı yayınlayanlar... Bilmiş olasınız ki oynadığınız üç maymun rolünün ayıbı, yalnız size değil, çocuklarınıza da torunlarınıza da yeter.

 

 

Devamı »

Şükrü Server Aya Belgeleriyle Açıklıyor Fanatik Ermenilerin Bir Yalanı Daha…
Tarih: 22 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

Hitler'e atfedilen ve var olmadığı kesinlikle bilinen sözün Müze Duvarına konuşu,  Ermeni Lobisinin, Beyaz Saray'a kolayca eriştiğini ve "dürüst başkanları da ikna ederek yalanlarına göz yummalarını" sağladığına dair çok örnekler vardır. ANCA başkanı ve çete başı Murat Topalyan Beyaz Saray'a istediği vakit girebiliyordu; Clinton ile arasında sadece bir sandalye mesafe vardı!  Topalyan'ın   (ANCA = terör) çete başkanlığının ispatı bir saatlik NBC belgeseliyle internettedir.  Soykırım Müzesinin Ermeni lobisinin sıkı çalışması ile dize getirildiğinin ayrıntıları   "Hafızanın Muhafazası" (Preserving Memory) (ISBN 10: 0140245499)  kitabında inkâr edilemez tarzda anlatılmıştır.  Çok yer tutacağından ancak bazı sayfalardan ilginç cümleler kanıt- ipucu olarak verilmiştir.

 

 

Devamı »

Şükrü Server Aya Belgeleriyle Açıklıyor Fanatik Ermenilerin Bir Yalanı Daha…
Tarih: 21 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

1- Katoliklerle onlardan ABD'ye kaçan Protestanlar arasındaki din savaşları otuz, hatta yüz yıl sürmüştür. Ortak nokta ikisinin de "dinsel rekabet gereği" dokunulmazlıklarını insanoğluna başarı ile yutturmaları ve siyasetçilere taşeronluklarıdır. Dünya Kiliseler Birliğinin (Katolikler daha çok ve üstün oldukları için hariçtir) yaklaşık bir milyar üyesi vardır ve en başta seçilen kardinali ve sanırım sekiz piskopos vekili vardır.  Dünyadaki Hıristiyan Gregoryen satısı sekiz milyondan azdır. Fakat Eçmiyazin Ermeni Patrikliği bu kadar az sayıda Hıristiyan'ı temsil ederek bir Başkan yardımcılığını alabilmiştir. Dinler arası meslekî diyalog ve Katolik Papa'nın "Kiliseler ortak pazarını"  kurması yadırganmamalıdır.

 

 

Devamı »

Gizli Hazine; Arşivleri
Tarih: 22 Aralık 2017 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

Bürokrasi, Osmanlı'da üç temel üzerinde dururdu: ülkenin yönetildiği ana birim Divan-ı Hümayûn; devlet arazileri ve memur maaşlarının verildiği,  tımarlı sipahilerin kaydının tutulduğu Defterdarlık veya Defterhane-i Amire. Bir diğer ismiyle Defter-i Hakani. Defterdarlık mali işlerle görevliydi. 19. Yüzyılda Osmanlıların en önemli kamu kuruluşu burası olarak bilinir.

Devamı »

Doksanaltı Tekrarlık Tarih Dersi
Tarih: 28 Haziran 2017 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

"28 Haziran'ın ilk saatlerinde Yunanlıların İzmit'i tahliye etmeye başladıkları anlaşılınca İzmit'e girme görevi 33. Süvari Alayı'na verilmiş ve piyade kıtaları gelinceye kadar en muntazam kıtaları ile şehre girmesi, şehirde yağma ve asayişi bozan durumlara katiyen meydan vermeyerek Derince'yi de keşfettirmesi Süvari Alay Komutanı Edip Bey'e emredilmiştir.

 

 

Devamı »

Sultan Genç Osman ve Sultan 4. Murad
Tarih: 30 Nisan 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Tarih
Paylaş

Sultan Dördüncü Murad Han, tahtına oturduğunda 11 yaşında idi. Bir taraftan annesi Kösem Mâh-Peyker Valide-Sultan ile diğer taraftan, kendisini tesiri altına almaya çalışan devlet ricâliyle mücadele etmek mecburiyetinde kaldı. Bu mücadele 8 yıl, 8 ay, 28 gün devam etti. 1632 yılında idareye hâkim oldu ve kendisini kontrol altında tutmak isteyenleri birer birer saf dışı bıraktı. Bu mücadelesi de ölümüne kadar devam etti. Osmanlı tarihinin gördüğü en müstebit hükümdar oldu. Ordudaki disiplinsizlikleri ortadan kaldırdı.

Devamı »

İngiliz Gözüyle ‘Millî MÜCadele’miz – 8
Tarih: 21 Aralık 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Londra Konferansı sonrası Rumbold, 13 Nisan 1920 tarihinde Curzon'a gönderdiği yazıda İstanbul Hükümeti'nin ekonomik sıkıntılarının bitmediğini ve Sefa Bey gibi Hükümet yetkililerinin gönüllü olarak Ankara Hükümeti'nin sözcülüğünü yaptığını dile getirmektedir. Ankara'nın İngiltere'ye karşı düşmanca tutumunun Bekir Sami Bey'in Londra dönüşünden sonra da değişmediğinin altını çizen Rumbold, Fransızların Kilikya'dan (Çukurova) çekilmeleri dolayısıyla onlara karşı daha ılımlı bir dil benimsendiği beyan etmektedir. Eline geçen bir broşürü de İngiliz düşmanlığına delil olarak okumaktadır: "Dinlerini bir şiline satanlar! Şunu iyi bilin ki Allah en büyüktür. Damat Ferit ve Ortaklarına..."

 

 

Devamı »

İngiliz Gözüyle ‘Millî Mücadele’miz – 7
Tarih: 18 Aralık 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Aralık ayı sonundaki raporlara göreyse İstanbul'daki ekonomik durum perişan vaziyettedir ve memurlar 2,5 aydır maaş alamamaktadırlar. Tevfik Paşa, Geçici Finans Komisyonu'ndan 1 milyon 200 bin lira talep etmiş, Sir Adam Block'un ifadelerinde olduğu üzere geçici bir rahatlama sağlanmış ve bu paranın itâsından 10 gün sonra tekrar eski duruma dönülmüştür.

 

 

Devamı »

 İngiliz Gözüyle ‘Millî Mücadele’miz – 6
Tarih: 17 Aralık 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Mr. Ryan; Ağustos ayında imzalan Sevr Barış Antlaşması'nın bütün Türkler tarafından çok sert ve çok adaletsiz bulunduğunu, buna mukabil halkın yorgun ve bıkkın olduğunu, Millî Hareket'e karşı ayaklanmaların etkili olabilmesi için İngilizlerce cesaretlendirme yapılması gerektiğini söylemektedir. Ancak İngilizlerin de Yunanlıları daha fazla yayılıp yayılmamaya (İstanbul, Karadeniz) teşvik konusunda kararsız oldukları zira bunun hem ters tepebileceği hem de o yörelerdeki Hıristiyanların hayatlarını tehlikeye sokabileceği düşünülmektedir.

 

 

Devamı »

 İngiliz Gözüyle ‘Millî MÜCadele’miz – 4
Tarih: 23 Kasım 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Bu arada İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'ten Lord Curzon'a 26 Aralık tarihli raporun ekinde çok ilginç detaylar göze çarpmaktadır. Buna göre Mustafa Kemal, Doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasına karşı önlem bâbında Türk, Kürt ve Arap liderlerini Erzurum'da toplamış; toplantıya Azerbaycan temsilcileri de katılmış; başkumandanlığını Mustafa kemal'in yapacağı bir "Kuva-yı İslâmiye" ordusu kurulması kararlaştırılmış ve her birliğin kendi kumandanınca yönetilerek ana gövdeye bağlanacağı kabul edilmiş. Demek ki Kuva-yı Milliye'nin sağlaması da varmış; Kuva-yı İslâmiye.

 

 

Devamı »

 İngiliz Gözüyle ‘Millî Mücadele’miz – 3
Tarih: 16 Kasım 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

İngiliz Yüksek Komiser Vekili R. Webb de mevkidaşlarıyla yarışır bir analizcidir. Yunanlıların Aydın Vilâyetindeki aşırılıklarından ve birçok durumda haksız olmalarından söz eden Webb, kalıcı Barışı sağlamanın yolunun Türklerin haklı ve mantıklı isteklerine kulak kabartmak olduğunu ve zor kullanılarak yapılacak bir Barışın Türkleri Bolşeviklerin yanına iteceğini, bunun da Yakındoğu ve Ortaasya'yı alevler içinde bırakacağını ifadelendirmektedir. Yapılacak en iyi işin Türklerin kabul edebilecekleri bir gücün mandasını Anadolu üzerine sağlamak olduğunu da zikretmektedir.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 27
Tarih: 22 Temmuz 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

İzmit ve civar Müslüman halkından olmak üzere 370 kişi lâşe (leş) misali esliha (silahlar) vapurunun dip ambarına atılmış, ambar içinde Rum ve Ermeni komitacıları ile Yunan idam cezasına mahkûm askerleri tarafından 8 gün 8 gece aç - susuz, çeşitli eziyet ve işkencelere maruz bırakıldıktan sonra Atina'nın Liosia Esir Kampı'na götürülmüşlerdir. Burada hastalananlara zorla içirdikleri 'simbar' adlı sıvı verdiği ızdırap yanında 12 saat içerisinde öldürüyordu.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 26
Tarih: 15 Temmuz 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

I. 20 ayı İngiliz, 11 ayı Yunan ve ara taksimleri de muhtelif markalardaki şer

şebekeleri tarafından derin bir ızdıraba dönüştürülen işgal yılları, arkasında büyük bir yürek yarası ve büyük bir utanç vesikası bırakarak 29 Haziran Zaferi'nin gölgesinde toprak olmuştur. Ama milli hafıza kayıtlarına geçen aşağıdaki şu belgeyi 95 yıl sonra hatırlamak üzere takdirlerinize sunuyoruz:

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 24
Tarih: 01 Temmuz 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Bir gün önce Değirmendere bölgesinde cereyan eden muharebeler hakkında bilgi ancak öğleye doğru alınabilmişti. Kolordu Kumandanı, bu bilgilere dayanarak Yunanlıların Değirmendere'den batıya veya güneye doğru ilerlemelerinin muhtemel olduğunu ve Mürettep Fırka'nın Bahçecik Mevki Kumandanı ile irtibat sağlayarak taarruza devam etmesini emretmiştir. Böylece Mürettep Fırka, Başiskele ve Seymen'i işgal ederek Değirmendere'ye çekilen Yunanlıların çekiliş hattından ilerleyerek onları arkadan vuracaktı.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 23
Tarih: 24 Haziran 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Karamürsel Cephesi'nden kuva-yı muavene (yardım kuvveti) gelmesi halinde Değirmendere muhakkak kurtarılabilecektir. Ben 1 makineli tüfek ve toparlayabildiğim kuvvetle Hamidiye - Beyoğlu (Sofular) Boğazı arasından Saraylı istikametinden düşmana baskın yapacağım. Mıntıkada hiçbir sıhhiye teşkilatı yoktur, yaralıların durumu pek elimdir (acıdır).' diyordu. Bölge halkının kıt imkânlara rağmen başarılı bir engelleme yapmaları sonucu bölgede büyük bir Yunan kuvveti yığılıp kalmıştır.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 22
Tarih: 17 Haziran 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

v 8  Haziran      1921     Harekâtı

Seymen İskelesi'ne baskın yapan Bahçecik Mıntıka Kumandanlığı'na bağlı

kuvvetler, Yunanlılara epeyce zayiat verdirmişler ve Bahçecik - Seymen yolunu kontrol altına almışlardır. Yunanlılar bu baskın karşısında karadan ve denizden şiddetli top ateşi açarak Seymen İskelesi'ndeki binaları yakıp yıkmışlardır.

 

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 21
Tarih: 10 Haziran 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı Bölgesi: Bu bölgede Kuva-yı Milliye ile

Bahçecik ve çevresindeki Yunan askerleri ve Rum, Ermeni çetecileri arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur. Yunanlılar Başiskele'ye bir top çıkarmışlar ve 2 Yunan torpidosunu sahile yanaştırarak ateşleriyle harekâtı desteklemelerine rağmen Yeniköy'de 20 ölü vermişlerdir. Böylece Yunanlılar, 2 gün süren muharebeler sonunda 100 ölü ve 150 kadar yaralı vermişlerdir.[1]

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 20
Tarih: 04 Haziran 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Yunanlıların bölge halkının tamamının Milli Mücadele'ye katılmalarını önlemek için İzmit Körfezi üzerinden kontrol ve tehditlerini sıklaştırmalarına rağmen Zobuoğlu Hasan Bey'in gayretleriyle İstanbul istikametine deniz irtibatı sağlanmıştır. Hem Darıca - Değirmendere deniz hattından ciddi manada silah ve cephane tedarik edilmesi hem de Yunanlıların İzmit Körfezi civarından bir kısım askerlerini çekerek Adapazarı - Akmeşe arasına kaydırması üzerine bölge halkı, yeni kurulan Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı emrine girerek büyük bir fedakârlıkla savaşmaya başlayacaktır.

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 19
Tarih: 27 Mayıs 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

1 Ocak 1921'de Yunanlıların, Osmaneli'ndeki Rum isyanının bastırılmasına misilleme olarak 200 kişilik bir kuvvetle Bahçecik üzerinden Osmaneli istikametine bir harekâta girişmek için hazırlık yaptığı haber alınmıştı. Fakat bölgede bir taburluk kuvvet bırakılmasına rağmen herhangi bir hareket görülmedi. Yine de Akhisar (Pamukova) Müdafaa-i Hukuk Teşkilatına bağlı Milli kuvvetler haberi test etmek için Bahçecik'e doğru keşif kolları çıkarmıştı.

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 18
Tarih: 22 Mayıs 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Sonraki saldırılarda da Hacıhaliller'den Tikulak İlyas ve Tevfik (Özkaraaslan), Kangala Hebete lakaplı Mustafa (Yavuz), Kabahorlu Mustafa (Avlıgan), Eğreltiköy'lü (Alartı) Hüsnü (Karhan),Tikulak Mansur (Özkaraaslan) ve Kakışoğlu Rasim (Kakış) gibi milis mücahitler de şehit olmuşlardır.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 17
Tarih: 13 Mayıs 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

"Ben 14 - 15 yaşındaydım. Babam bana bir Alman tüfeği almıştı. Harp patlayınca evden çıkıp tüfekle dereden aşağı koşmaya başladım. Babam arkadan 'Ula nereye gidiyorsun! Sen küçüksün, savaşamazsın' diye bağırıyordu. Dereden yukarı tepeye çıkarken yolda Emin Çavuş'un Muhammed'e (Kurdoğlu) rastladım. Birlikte dereden yukarıya çıkarken tepeden aşağı gelen 3 kişiye rastladık. Bunlar Kazandere delikanlıları idi. Onlara dedim ki:

Devamı »

Bir Başka Açıdan Atatürkçü Düşüncede Çağdaşlaşma (5)
Tarih: 12 Mayıs 2016 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Tarih
Paylaş

Halkın din hissini hesaba katması ve Balıkesir'de hutbe okuması, Meclis'i dualarla açması. Değil sadece kendi milletini, "Ekser enbiyanın şarkda gelmesi ilahî kaderin bir remzidir ki, şarkta hükmeden din hissidir. Şarka hükmedecek olanlar, dindar olmasa bile dine hürmetkâr olmak zorundadırlar." Mealindeki sözün âdeta gereği olarak, İslâm dünyasını arkasına almasını bilmesi.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 16
Tarih: 06 Mayıs 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

"Yunan askeri saldırısı sıklaşıp ağırlaşınca cephe komutanı Soytarı Mustafa Efendi, Cemal Bey'e haber gönderdi. Birkaç gün sonra Cemal Bey, katır sırtında bir top ile birkaç sandık mermi ve mühimmatla birlikte yanında da 25 - 30 Kuva-yı Milliye askeri olduğu halde Servetiye'ye geldi. Merkez Caminin yanında yükleri indirtti. Cemal Bey, Soytarı Mustafa Efendi'yle muhtarlık odasına geçerek durum değerlendirmesi yaptılar. 1 - 2 saat sonra çıktılar. Soytarı Mustafa Efendi beni çağırarak dedi ki:

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 15
Tarih: 29 Nisan 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Başiskele Cephelerinde toplam 150 civarında milis mevcuttur. Bu sayı azami olup genelde 50 - 60 kişi civarında milis kuvvet cephede yer almıştır. Kış aylarında sayının 15 - 20 kişiye kadar düştüğü de söylenir. Milis gücünü oluşturanların çoğunluğunun savaş tecrübesi olduğu, bir kısmının 40 yaş üstündeki askerlik çağı dışındaki orta yaşlılardan, bir kısmının da 20 yaş altındaki delikanlılardan oluştuğu ifade edilebilir.

 

 

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 14
Tarih: 22 Nisan 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

"Bir Perşembe günü dereden karşıya geçtik. Mezarlık tepesinin altındaki ön mevzide 6 kişiydik. Ben, Gürgenli Hasan (Serim), Hamdi (Ata), Kemal'in İlyas (Gürkanlı), Temel'in Mustafa (Temel), Cirtoğlu Osman. Mevziler 2'şer 2'şerdi. Ben ve Gürgenli Hasan en öndeki mevzideydik. Uzaktan düşmanı gördük. Aşağıdan ırmağın karşısından geliyor, yukarı çıkarken çevreyi emniyet altına almak için yakın tepeleri makineli tüfekle tarıyor, alttan askerini yürütüyordu. Düşman, birazdan ırmağı geçip karşımıza çıkacaktı. Hasan'a dedim ki:

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 13
Tarih: 16 Nisan 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Yunanlılar, 5 Eylül'de hem Yeniköy'e karargâh kurmuşlar hem de Türklerin elindeki silahları toplamışlardı. Bir yandan da işgal ettikleri bölgelere dışarıdan Rum nüfusu getirerek yerleştirmeye başladılar. Birçok tekneci - küfeci gibi işlerle uğraşan Rum, zorla alınan Türk evlerine ve camilere yerleştirildi. Ve Türk halkından toplanan silahlar Hıristiyan ahaliye dağıtıldı. Böylece bölgede yeni Rum ve Ermeni çeteleri teşkil edildi, onlar da Müslüman halkı sindirmek ve bölgeden kaçırtmak gayesiyle savunmasız Türk köylerine saldırmaya, katliam yapmaya, aynı zamanda yağmacılığa başladılar.[2].

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 12
Tarih: 08 Nisan 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Yunan Ordusu, 1921 yılı baharında Sakarya'yı işgal ederek Bilecik tarafına gitmek için bu Karaçam Boğazı'nı zorlamış ancak başarılı olamamıştı. Allah'a şükür ki olmamış eğer olsaydı, Bursa - Bilecik eksenindeki askerlerini takviye ile savaşın seyrini değiştirmede etkili olabilirdi. Dolayısıyla 1920'de olduğu gibi 1921'de de Bahçecik havalisinden bu bölgeye peyderpey askeri ve milis güçler kaydırılmıştır.

 

 

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 11
Tarih: 04 Nisan 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

İngiliz ve Yunan askeri makamları 1921 Mart'ında Bahçecik - Servetiye Yolu'nun onarım ve genişletme çalışmalarına girişmişti. Çünkü Servetiye hattından hem İznik'e hem de Geyve ve Pamukova'ya ulaşmak mümkündü. İlki; Servetiye Karşı Köyü - Binektaş - Menekşe - Kırıntı - Elmalı - İznik yoluydu. İkincisi; Servetiye Cami Köyü - Katırözü - Kemaliye - Geyve yoludur.[2]

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 9
Tarih: 18 Mart 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Kurtuluş Savaşı'nda Kocaeli Bölgesi'nde (Yalova'dan Karasu'ya kadar) 100'e yakın milli müfreze yani savaş birliği kurulmuştur. Bunlar gerektiğinde birleşmiş gerektiğinde isim değiştirmişlerdir. 'İzmit Körfezi Tarihi'ni nakış nakış işleyen Atilla Oral'ın verdiği 62 gurupluk listeden ve Yusuf Çam'ın 'Milli Mücadele'de İzmit Sancağı' kitabından Başiskele'yle direkt ya da dolaylı olarak alakalı olan 9 - 10 tanesinin isimlerini verebiliriz:

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 8
Tarih: 11 Mart 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Kuva-yı Milliye, Türk Milleti'nin ruhunun refleksidir. ‘Ordu Millet' diye tanınan bu milletin son başarı belgesidir. Tarihe destanlarla giriş yapan Türkler son asrın en büyük destanını da mübarek Anadolu topraklarına nakşetmişlerdir. "Ol mâhiler ki derya içredürler deryayı bilmezler" mısrasında olduğu gibi belki bazılarımız tam manasıyla idrak edemese de başkalarının çok iyi bildiği bir diriliş efsanesidir Milli Mücadele'miz ve onun öncü müjdesidir Kuva-yı Milliye. Küllerinden bir kez daha doğan bir Millet-i Anka'nın hikâyesi.

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 7
Tarih: 07 Mart 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

İzmit'e tâbi' Bağçecik'in İrşâdiye Karyesinden (Beylik Köyü) Kocamanoğulları'ndan Ali Bayrakdaroğlu Yusuf Çavuş 9 Teşrin-i evvel (Ekim) sene 335 (1919) tarihinde İcâdiye (Ali Mezarı) Karyesinden Tatarköyü'ne (İhsaniye) gider iken esnâ-yı râhda (yolculuk sırasında) eşhâs-ı mechûle (bilinmeyen kimseler) tarafından katl edilmiştir.

İzmit Mutasarrıf Vekili Bende

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 6
Tarih: 26 Şubat 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Ermeni eşrâf ve mu´teberânının (önde gelenlerinin) gayretine rağmen ma´a't‑te'essüf (üzüntü verici olarak) bu buhrân ondan sonra İslâmların katline netîce vermiş, sırasıyla Yuvacık'dan Nu´mân Kahyâ ve Yuvacık'da sâkin Rubçuz muhâcirlerinden olup Bağçecik'e i´âşe (geçim) nâmına zahîre getiren Ali oğlu Mehmed'in bir daha karyelerine avdet etmedikleri (köylerine dönmedikleri) görülmüş, aradan bir müddet geçdikden sonra Nu´mân Kahyâ başı kesilmiş olduğu halde Yuvacık üstünde dağda, diğeri de kezâ başı maktû´ olduğu (kesik) hâlde Yuvacıkla Bağçecik arasında bir derede mütefessih (çürümüş) bir halde bulunmuşlardı.

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 5
Tarih: 19 Şubat 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Sesli olarak kaydedilen hatıralarında Niyazi ERZİNCANLI şunları anlatmaktadır:

"Bizim, Balıkpazarı'na giden caddenin köşesinde saatçi dükkânımız vardı. Kuyumcu eşyası da satardık. İngilizler, İzmit'e ilk çıktıkları gün cebren kıymetli bir altın yüzüğümüzü aldılar. İngilizlerin peşine düştüm. Derince İstasyonunda bana Yahudi tercümanın teşviki ile su sıktılar, orada ne kepazelikler gördüm. Alamadım velhasıl geri geldim.

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 4
Tarih: 12 Şubat 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Karatepe Köyü'nde ise Rum ve Ermeni çeteleri, rastladıkları savunmasız Müslüman Türkleri zorla toplayarak bir evin ikinci katının bir odasına hapsetmişler, hapsettikleri kişiler için fidye alamayınca 'Dışarıdan bina sarıldı, herkes yere yatsın, hedef göstermesin' diye kandırarak alt kattan gurup halinde tarayarak 20'ye yakın insanı katletmişlerdir. Ancak yakın köylü Kalçın Ahmet'in (Kösem) iki oğlu kurtulabilmişti.

 


 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 3
Tarih: 05 Şubat 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

İzmit yöresinde gerek I.Cihan Harbi yıllarında gerekse mütareke sonrasında faaliyet gösteren azgın Ermeni çetelerinin başta gelenlerinden biri de Vahan Çetesi'dir. Yuvacık Köyü'nden olan Vahan Zamgoçyan, I.Dünya Savaşı'nda askerlik yaptığı İzmit civarındaki Amele Taburu'ndan kaçmış, kurduğu çetesiyle Türk köylerini basarak birçok insanı öldürmüştü. Vahan, ateşkes sonrasında faaliyetlerini daha da arttırmış, İzmit'teki Ermeni komitecileriyle sık sık görüşmeye, İstanbul'a gidip gelmeye başlamıştı. Bir defasında İstanbul'da yakalandığı halde serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasında ise Ermeni komitelerinin girişimleri ve işgal devletlerinin müdahaleleri etkili olmuştu.

 


ÖZEL, Doç. Dr. Sebahattin, Milli Mücadele Döneminde Kuzey Marmara Havzasında Rum ve Ermeni Çetelerinin Faaliyetleri ( http://tarihimiz.sitemynet.com/tarihimiz/id11.htm )

 

 

Devamı »

  Başiskele’de Millî Mücadele – 2
Tarih: 29 Ocak 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Hem I.Dünya Savaşı esnasında hem de sonrasında İzmit Sancağı'nda ve Başiskele civarında eşkiyalık hareketleri aldı başını yürümüştü. Bunlar arasında adi suçlar için teşekkül etmiş yerli çeteler (Yetimoğulları, Zoroğulları, Arnavutoğlu, Kuru Ali, Akbaş'ın Mehmet, Harhar Ali, Hışır Mehmet, Taşköprülü Nuri, Badiş Hüseyin, Abaza Mehmet Bey, Bombacı Mustafa, Mestan İbo,


 

 

 

Devamı »

Başiskele’de Millî Mücadele – 1
Tarih: 22 Ocak 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Türkler ev ve arazilerin kendi hakları olduğunu iddia ederken Ermeniler de evlerinin çoğunun yakılıp yıkıldığından şikâyet ederek mülklerinin iadesinin zararların tazminiyle birlikte yapılmasını talep ederler. Ermeniler bu amaçla Dâhiliye Nezaretine (İçişleri Bakanlığı) onlarca dilekçe vererek mağduriyetlerin giderilmesini isterler. Bakanlık da İzmit Mutasarrıflığı'na acilen araştırılması ve giderilmesi talimatını verir.

 


GÜNAY, Yrd. Doç. Dr. Bekir, Ermeni Meselesi ve Tehcir, Sayfa 54, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmit, 2006.

A.g.e., Sayfa 55.

 

 

Devamı »

Demografik Türkosfer (Türkofon Milletler Topluluğu – XXIII)
Tarih: 15 Ocak 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş

Yirmiiki bölümdür devam edegelen Türkosfer yani Türk Atmosferi dizimizin bu son bölümünde detaylı demografik istatistikler paylaşılacaktır. Eski tabirler Türük Acun diyebileceğimiz bu yeni Türk Dünyası ve Akraba Topluluklar listesi birçoğuna ilginç gelebilir. Ama 415 milyonla 580 milyon arasındaki ve farklı kıtalardaki farklı dinlerden, zamanla farklılaşmış bazı dillerden, hatta kısmen de olsa farklı renklerden bir insan kitlesiyle muhatap olma eşiğinde bulunmak bile heyecan verici olsa gerek.

 

 

Devamı »

TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu–XXII
Tarih: 08 Ocak 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş
 • NORTH CAROLİNA - Eyaletin tapu kayıtları 17.yy'da pamuk tarlalarında çalıştırılmak

için 'Türk' olarak deftere işlenen kimselerden bahsediyor. Wikipedya'ya göre ABD'deki Güney Karolina Eyaleti'nde ve daha çok da Sumter County şehrinde Müslüman köle ticaretinden kalan özgür Mağribliler (Moors) ile Türkler ve yine Ortadoğu kökenli Pirinç Bilekliler (Brass Ankles) yaşıyor.

 


Ahmet A. Aslan (Meluncanlar - YTD)

 

 

Devamı »

Türkosfer / Türkofon Milletler Topluluğu –XXI
Tarih: 01 Ocak 2016 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Tarih
Paylaş
 • ANTİL ADALARI (ANTİLYA) - Pirî Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde 1465 yılında (H. 870)

bulunduğunu beyan ettiği ve Kavad, Varak, Vasıt, Gadanda, Samokoslo gibi isimli adalardan oluşan topluluk. Adı bizim Antalya gibi..

Türkler ve Kayıklar (Turks  and Caicos) ülkesi de hemen yanı başında. Fatih Devrinde Türk denizcilerinin buralara ulaşması muhtemel. Pirî Reis, Amerika Kıtası'nın adının Antilya Kıtası olduğu fikrinde. TİKA için tatilde de çalışma imkânı..

 


 

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.