GÜNÜN SÖZÜ

"Batılılar bizi kandırmaktadır." Bu iddiaya inanmak aslında bizim Batılılar'dan aptal olduğumuza inanmakla eşdeğerdir.İskender Öksüz

24 Eylül 2018 13:38 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

GÜNCEL YAZARLAR

Özcan PEHLİVANOĞLU

Doğaya Yani Üretime Dönün!...

Fikret Karatepe

Gel...

Mustafa KÜPÇÜ

Fix’in Tuzağı!...

Prof.Dr. Hacı DURAN

Ahlak Hayatın Sanatıdır...

Mualla Yasdıman

Günçiçek/zaman (5)...

Akademisyen Karaçay Ahıskalı

Yağmacı Demokrasi...

Eğitimci, Şair ve Yazar Osman Oktay

Din Görevlilerinin Genel Kültür, Din ve Siyas...

Prf. Dr. Ahmet M. Gökçen

Faiz Tartışmaları...

Nesim YALVARICI

Vatan Elden Gidince!...

Mehmet Oğuzhan ALTUN

Putin ve Yeni Rus Oligarşisi...

Doç. Dr. Taner TATAR

Gibi...

Yrd. Doç. Dr. Banu GÜRER

Din ve Dünya (2)...

Kültür - Sanat

Siyasetname
Tarih: 19 Eylül 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Siyasetnameler İran kaynaklıdır ve Arap edebiyatına İslam dininin nüzulünden sonra girmiştir. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sâhip olması gereken nitelikler, saltanatın şartları ve kaideleri anlatılır, ideal bir devlet teşkilatının nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticilere tavsiyelerde bulunulur. Vezirler ve emirler için de yazılmış siyasetnameler vardır.

 

 

Devamı »

Gazeteciliğin, matbuatın ve yaşamanın üstadıydı
Tarih: 14 Eylül 2018 Yazar: A. Yağmur Tunalı-Senarist, Şair ve Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Gittiler'de yazdığım Tarık Buğra bölümünün başlığı "Bir Yalnız Adam"dı. Çevresi dolu olsa da, itibar görse, alkışlansa, yer yer onlar tarafından üzülse veya sevindirilse de yalnız adam. Öyle hissederdim. Çok sonra anladım ki bu hissim hiç de yanlış değil. Çünkü, biraz derine dalan herkes bu dünyada yalnızdır.

Devamı »

Ses Getirecek Eserler:
Tarih: 12 Eylül 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

ATSIZ'ı, Bican Hoca'nın yazması, heyecan verici ve çok anlamlı. Şüphe yok ki, Atsız, yarım asırlık Türk fikir tarihinde müstesna bir yere sahip. Yüksek medeni cesareti ve Türklüğe yapılan haksızlıklar karşısında susmayan kalemiyle, tartışmaların hep merkezinde oldu. Yazdıkları, yaptıkları, yaşadıkları ve ülküsüyle tarihimizin en çok tartışılan ve en yanlış anlaşılan adamıydı. Bu bakımdan, ATSIZ'ı, hem de 'Türkçülüğün Mistik Önderi' kapsamında yazmak zordu. Kim yazsa, ikna edici ve yeterli görülmezdi. Ama gençliğinden itibaren Atsız çizgisini takip eden, O'nu çok yakından tanıyan ve bundan da önemlisi bilim namusuna sahip birinin yazması gerekirdi; öyle de oldu. Uzmanlık alanının Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi (Türklük Bilimi) olması da, kayda değer bir husustur.

 

 

 

Devamı »

İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi
Tarih: 05 Eylül 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

'Evrim Teorisi' denildiğinde, çok kimsenin aklına, İngiliz tabiat araştırmacısı Charles Robert Darwin (1809-1882) gelir. Darwin, 1859 yılında yayınladığı 'Türlerin Kökeni' isimli eserinde; çok eski dönemlerde insanların yabanî hayvanları çiftleştirdiği ve evcilleştirdiğini belirterek, bunun neticesinde söz konusu hayvanlarda fizikî değişmeler meydana geldiğini tespit etmiş, buradan hareketle bütün canlı türlerinin az sayıdaki canlılardan türeyerek yeni türlerin ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Tespitlerini bu noktada bırakmayıp, insanın maymunumsu bir varlıktan türediğini iddia ederek günümüze kadar devam eden, daha sonra da devam edeceği tahmin edilen büyük tartışmaları başlatmıştır. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler, Darwin'in ateist olduğunu, bu sebeple Allah'ın yaratıcılık sıfatını inkâr ettiğini söyleyerek tartışmalarda taraf olmuşlardır.

 

 

Devamı »

Çocuk ve Sevgi
Tarih: 03 Eylül 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Sevgiyi en geniş anlamda: "İnsanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümü" olarak tanımlamak yanlış olmaz. "İnsan, sevme yeteneğini sevilerek kazanır. Sevmeden önce sevilmeyi öğrenir." Sevecenlik, ilgi, anlayış, hoşgörü, acıma, bağlılık ve beğenme de bu duygunun ürünleridir(Yörükoğlu, 1979).

 

 

Devamı »

İslam Tarihi: (Hz. Peygamber’den Zamanımıza Kadar)
Tarih: 29 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ahmed Hilmi Bey, iyi bir Müslüman, sağlam bir Türkçüdür. Materyalist görüşlere muhaliftir. Ahmed Hilmi, muhayyilesi zengin, tasavvuf ve felsefe ilmine vâkıf, Türkçeye hâkim, ifade gücü yüksek bir muharrirdir. Gençlik yıllarında Jön-Türk neşriyatının tesirinde kalarak Abdülhamid Han aleyhtarı düşüncelere sâhip oldu. Düşüncesini yaymak maksadıyla 'Çaylak' isimli gazete çıkardı. Yıkıcı tenkitleri sebebiyle Fizan'a sürüldü. 1908'da İkinci Meşrutiyet'in ilânından sonra İstanbul'a döndü. 'İtihad-ı İslâm' isimli haftalık gazeteyi yayınladı. Gazete kapanınca İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde siyasi ve felsefî makaleler yazdı. 'Hikmet-i Cerîde-i İslâmiye' adında dergi çıkardı. Derginin 3000 abonesi vardı.

 

 

Devamı »

Kurban Geleneği
Tarih: 26 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Bütün inanç kültürlerinde 'kurban' uygulaması vardı. Tapınılan veya korkulan tabiatüstü güçlere şükran duygularını ifade etmek, iyiliklerin devamını istemek veya kötülüklerinden korunmak maksadıyla onlara armağanlar varlıklar sunulurdu. Armağan olarak kurban sunan kişi bu şekilde tabiatüstü güçle irtibata geçeceğine, onun iyiliğine mazhar olacağına ve ondan gelecek kötülüklerden korunacağına inanırdı.  İlkel toplumlarda, iyiliklere kavuşmak, kötülüklerden korunmak maksadıyla insan dâhil, her şey kurban edilirdi. Hemen belirtilmeli ki, hiçbir kaynakta, Türklerin insan kurban ettiklerine ait bilgiye rastlanılmamıştır.

 

 

Devamı »

Yüz Yüze Konuşmalar – Yaşayan Edebiyat
Tarih: 22 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Öğretim üyesi, edip, şair, muharrir ve müellif 50 kişi; bazıları ismen, bazıları da eserleriyle veya dergi ve gazetelerdeki yazılarıyla bilinen, bir kısmı da yazı ve sanat hayatına yeni girmiş, henüz ismini geniş kütlelere duyuramamış roman, deneme ve hikâye yazarı, şair, münekkit, edip gibi edebî sanatlarla alâkalı öğretim üyesi, gazeteci 50 kişi ile gerçekleştirdiği röportajların yer aldığı 2 ciltlik kitap, 25 Temmuz 2018 tarihinde görkemli bir mekânda, başarılı bir organizasyonda davetlilere sunuldu.

 

 

Devamı »

Kur’ân Işığında Farklı Konular, Farklı Yorumlar
Tarih: 15 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in ebedî âleme doğuşundan sonra Kur'ân'ın müterâdif âyetleri ve gelişen sosyal hayat sebebiyle pek çok yeni mevzular ortaya çıkmış, bunlar âlimler tarafından icma ve kıyas yoluyla çözüme kavuşturulmuştur. Denilebilir ki İslâmiyet'le alâkalı hiçbir mesele yoktur ki tartışılıp sağlam bir neticeye bağlanmasın. Ancak bâzı meseleler üzerindeki tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Varılan neticeler İslâm'ın değil, fikir beyanında bulunan şahısların görüşüdür.

 

 

Devamı »

Bir Yaz Akşamında Burhan Kul Okseri
Tarih: 10 Ağustos 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Burhan Kul Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin Fatih Sultan Mehmet Divanından Besteler, Müziğimin Mimarları, Bir Bestekar Dört Eser, Miras programlarında sorumluluk almış, 17 ülkede konserler vermiş bir önemli müzik adamı. Güney Kore ve Bosna Hersek hükümetleri "kültür elçisi" ödülüyle onurlandırmış.

 

 

Devamı »

Batı Aklına Karşı Türkiye
Tarih: 08 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Fransız filozof Bergson (1859-1941) 'Ben filozofların anlattığı Tanrı'ya değil, peygamberlerin tanıttığı Allah'a inanıyorum.' Diyordu. Peygamberlerin inandığı Allah'ın gönderdiği dinler; adaletsizliği, adam öldürmeyi, şiddeti, zulmü, akıl esaretini yasaklamıştır. Bu emirleri, tahrif edilmiş mukaddes kitaplarda bulamayanlar, okudukları doğruları anlayamayanlar, anladıkları işlerine gelmediği için tersini tatbik etmeye yeltenenlerin kan gölüne çevirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, Musevilikteki On emirden biri olan 'adam öldürmeyeceksin' cümlesindeki 'adam' kelimesiyle kast edilenin 'Musevi'ler olduğu şeklindeki çarpık zihniyetin dünyasıdır.

 

 

Devamı »

Tuna’nın Türk’ü, Tuna’nın Türküsü
Tarih: 01 Ağustos 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

'Bey'im Aman' isimli eserinde okuyucusuna, Can Azerbaycan'dan esintiler sunan Afşar Çelik, Tuna'nın Türk'ü, Tuna'nın Türküsü isimli yeni eserinde okuyucularını Tuna Boyları'nda gezintiye çıkarıyor.  12,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 103 sayfalık kitapta, her biri 'yaşanmış hâdise' intibaını uyandıran 14 hikâye var.  Duru ve selis bir Türkçe ile akıcı ve sohbet tarzında kaleme alınmış. Okuyucu, sanki okumuyor, hâdiseleri yaşayanın sohbetinden dinliyormuş gibi...

 

 

Devamı »

Tebessüm Etmeden, Musiki Bilmeden, Aşkı Yaşamadan, Şehirli Olamazsınız!
Tarih: 01 Ağustos 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

TURİNG Kurumu bu sezon Seyrantepe'de Yaz Akşamlarına Amerika'da yaşayan bir Türk Musikisi Sanatçısı Ahmet Erdoğdular ile başladı. Dopdolu konser salonunda izleyicilerin bazıları Beyati Durak ve Uşşak Şugulu makamını ilk defa dinlediler. Mest oldular. Bir sanat bu kadar güzel icra ve sanat sevenler mutlu edilirdi. Sanatçıyı Bülent Katkak olmasa tanıma, bu muhteşem konseri izleme  şansımız da kaybolacaktı. Ahmet Erdoğdular'a ABD, Yunanistan, Bosna Hersek sahip çıkıyor,  bizler henüz tanıma fırsatı yakalıyoruz. Zaten konserin hemen ardından Ahmet Erdoğdular Atina ve Saraybosna Konserleri için gidiverdi.

 

 

Devamı »

Târihten ve GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 89  Lozan Barış Anlaşması
Tarih: 29 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Kurtuluş Savaşı askerî zaferimizle neticelenince, kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmeler yapılması gündeme geldi. 'Lozan Konferansı' adı altında gerçekleştirilen görüşmeler, bu ihtiyacın ürünüdür. Konferansa;  Ankara hükümetinin temsil ettiği Türkiye ile İtilâf Devletleri (1) ve ilgili ülkeler olarak Yunanistan, Romanya, bir dönemde Yugoslavya olarak anılan Sırp - Hırvat, Sloven Devletleri ve Bulgaristan katıldılar. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  İtilâf Devletleri arasında yer almakla birlikte, görüşmelere gözlemci olarak katıldı. Görüşmeler, 21 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde başladı.  Müttefikler, İstanbul hükümetinin de konferansa katılmasını istediler. Bunun üzerine Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Kasım 1922 tarihinde bir karar alarak; İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgal tarihi olan 16 Mart 1920 tarihi itibariyle İstanbul'daki hükümetin yetkisiz olduğunu açıkladı.

 

 

Devamı »

Babam Cemil Meriç:
Tarih: 25 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Kabuğuna çekildi babam, kendine küstü, kâinata küstü. Hasta bir gurur, pencerelerini dış dünyaya kapayan bir ruh. Ve sükût. Babamla dost olmayı çok istedim. O da kökünden sökülen bir ağaçtı. Ve yalnızdı. Haysiyetiyle, hatıralarıyla, irfanıyla yalnız. Muhacir trenleri, Edirne, İstanbul, Halep vilâyeti. Ve bir mezara kapanır gibi odasına kapanan adam.'

 

 

Devamı »

İslâm’ın İlke ve Hedefleri
Tarih: 18 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yümni Sezen, 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 301 sayfalık eserinin tam adı: 'Kapitalizmin Zulmü - Marksizmin Muhasebe Defteri - İslam'ın İlke ve Hedefleri. Ayrıca içeriğinden ipucu veren bir açaklama var: 'Yanlışlara Kurban Edilen Doğrular.' Yazar eserini; 'Dindar siyâsîlerin ve marksist aydınların vicdanlarına ithaf' ediyor.

 

 

Devamı »

Hüsrev ü Şîrin - 2
Tarih: 04 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İranlı şâir Firdevsî'nin 'Şehnâme' isimli eserinde kısa bir bölüm oluşturan hikâye, Azerbaycan Türklerinden Genceli Nizâmî ve Doğu Türkistan Türklerinden Ali Şîr Nevâî tarafından Türk yurtlarında tanıtılarak şöhrete kavuşturulmuş ve  'Hüsrev ve Şirin' adı ile anılmıştır.

 

 

Devamı »

Hüsrev ü Şîrin - 1
Tarih: 27 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Mesnevi tarzında yazılmış, İran menşeli olmasına rağmen Türk yazarlar tarafından tanıtılmış, çok sayıda ve farklı şekillerde yazılarak yayınlanmıştır. Türkçede 'Hüsrev ve Şîrin' adı ile anılır.  İlk defa, Firdevsî(1) tarafından yazılan Şehnâme(2) isimli eserde yer almıştır. Yaşanmış bir hayat hikâyesi olmasına rağmen, değişik şahıslar tarafından eklemelerle farklı şekillerde yazıldığından, daha ziyade, sözlü edebiyatın geçerli olduğu dönemlerde değişikliklere uğradığından efsane hâline gelmiştir.

 

 

Devamı »

Azerbaycan’da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faliyetleri 1828-1905:
Tarih: 20 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Azerbaycan topraklarına, Milat öncesi asırlardan 11. asra kadar devam eden süreçte pek çok Türk boyu yerleşmişti. Selçuklular döneminde tamamen Türk yurdu hâline geldi. 16. Asırda Şah İsmail ile birlikte çok sayıda Türkmen ailesi, Anadolu'dan Azerbaycan'a gitti. Bölgeye gelen Moğolların devamı olan İlhanlılar da zamanla Türk kültürünü benimsediler. Osmanlılar 16-18. Asırlarda Azerbaycan'a gelmişler, Erdebil bölgesi hâriç olmak üzere, Beylerbeyi tayin ederek yönetime hâkim olmuşlardır.

 

 

Devamı »

İnsan Niçin Değerlidir
Tarih: 13 Haziran 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İnsanı değerli kılan en önemli hususu ise; aklı ve iradesidir. Onu çözmeden, onu anlamadan, onun gibi yaşamadan dünyayı da hayatı da anlayamayız. Bu özelliği sayesinde; meslek sahibi ve üretici olması, güzel huylara, hasletlere kavuşması, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmesi mümkündür.

 

 

Devamı »

‘Hadis’ ve ‘Sünnet’ Kavramları – Hadis Kitapları
Tarih: 12 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Hadis:

İslâm dininde, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin söylediği sözler, yaptığı hareketler, davranışları ve gördüğü halde sözlü olarak yasaklamadığı, uygun gördüğünü bir şekilde belirttiği işlerdir. Râvilerden1 hadis derleyip yazanlar, inceleyenler tarafından günümüze intikal etmiştir.    Hadis kelimesini 'yeni' ifâdesiyle düşünenler, bu kelimenin zıddı olan 'kadîm'i Kur'ân-ı Kerîm'e, 'yeni' mâniasındaki 'hadis'i de Resûlüllah'ın söz, fiil ve takrirlerine uygun görmüşlerdir.

 

 

Devamı »

İlmihal Kitapları
Tarih: 06 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türklerde ilmihal geleneği önce, Arapça yazılmış bazı eserlerin Türkçeye çevrilmesi ve eksik görülen kısımların tamamlanmasıyla başlamıştır. Kutbüddin İznikî'nin, Ebü'l-Leys es-Semerkandî tarafından kaleme alınan Mukaddime adlı namaz risâlesini Türkçeye çevirip inanç, ibadet ve ahlâka dair konuları eklediği Kitâbü'l-Mukaddime'si bu alanın ilk örneklerinden birini oluşturur.

 

 

Devamı »

Kur’ân-ı Kerîm
Tarih: 23 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Zamanın geçmesiyle eskiyen değil daima tazeliğini ve güncelliğini koruyan, insanları geriye değil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve gelişmelerle çatışan değil örtüşen ve kucaklaşan bir kitaptır. Emir ve yasaklan, helal ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri, öğüt ve ilkeleri, misal ve kıssaları1, vaatleri ve müjdeleri, geçmişe, geleceğe, Allah'a, insana ve diğer varlıklara dair bildirdiği gerçekler, bilgiler ve tarifler, zamanın geçmesiyle değişmez ve değerini kaybetmez.

 

 

Devamı »

Gelincik Tarlası
Tarih: 16 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

"Duygularımı şiirle anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölge ve ışıkta ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Fakat bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim. Mozart'ın dediği gibi 'Ben kendimi müzikle ifade edebilirim.' Sanatımı yaparken büyük zevk duyarım. Müziğin beni bütün kötülüklerden arındırdığını hissediyorum. O kadar güçlü bir sanat ki insana duyguları yaşatabiliyor. Hüzünlendiriyor, ağlatıyor, güldürüyor, oynatıyor. Müziği, matematiği, aşkı, acıyı, dansı, operayı, unutulmaz anları, hırsı... Müzik dünyada olmasaydı yaşamak nasıl olurdu? .... Her şey bom-boş olurdu. Demek ki müziksiz yaşayamıyoruz.

Devamı »

Anadolu Mektebi’nde İnecek Var
Tarih: 13 Mayıs 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ayrıca daha ortaokulda iken Tarık Buğra'nın yazıişleri ve neşriyat müdürü olarak yayınladığı Yol Dergisinin iyi bir okuyucusu idim. Hala unutmadığım Yol'un spot olarak kullandığı Yunus Emre'nin "Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar" dizeleri oldu. Yol haftalık fikir, sanat ve siyaset gazetesi olarak anons etti kendisini ve 31 sayı yayınlandı. "Seçtiğiniz Sözler" köşesi ile de okuyucusuyla hızlı bir iletişim kurdu. Ben de buraya ayet, hadis ve kelam-ı kibar olarak hazırladığım bir metni göndermiştim.

 

 

Devamı »

Kartallar Kafese Sığmaz
Tarih: 09 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Önceleri Konsolosluk personeli muhtemel bir suikast ihtimaline karşı temkinli olmak ihtiyacını hissederler. Konsolosluk binasından çıkmazlar. Fakat kartallar kafese sığmamıştır. Bir müddet sonra, hürriyet tutkusu, disiplini gevşetmiştir. Herhangi bir olay olmayınca durumun normale döndüğü kanaatine varılır. Bu durumdan Murat Bey'de faydalanmak isteyince sokağa çıktığı anda, 50 bıçak darbesiyle şehit edilir. Ankara hükümeti, ilişkilerin bozulmaması için şehadetin trafik kazası neticesinde vuku bulduğunu açıklar. Emirliğin resmî tebliği de bu doğrultuda olur.

 

 

Devamı »

Yunus Emre
Tarih: 02 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Büyük Türk milleti, nasıl  'Î'lâ-yi Kelime-t-ullah' için, 'Nizâm-ı Âlem Ülküsü'nü gerçekleştirmek için yaratılmışsa, Yûnus Emre de; millî kültürümüzün ve kültürümüzün aslî unsurları olan dilimizin ve dinimizin aşındırılmasını önlemekle vazifelendirilmişti. O'nun yeni sağılmış süt gibi saf ve temiz Türkçesiyle söylediği şiir ve deyişleri, yüce kitabımızdan ve hadis-i şeriflerden ilham alınarak söylenmiş ve yazılmıştır. Dünyevî-uhrevî ilimlerle meşgul olan Türk âlimler Arapça ve Farsça yazarlarken, Yunus Emre her Türk'ün anlayacağı sade ve güzel Türkçemizle yazmış, dilimizi ve dinimizi aşınmaktan korumaya, Türk milletinin eriyip yok olmasını önlemeye çalışmıştır.

 

 

Devamı »

Bu Yolda
Tarih: 25 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Ahıska Türkleri iki asırdır çetin bir hayat yaşarlar. Baskıya, zulme, sürgüne ve katliama mâruz kalmışlardır. Bu felâket millî hâfızada derin izler bırakmıştır. Ahıska Türkünün yaşadığı ıstırabı anlamak için yörede yetişen halk şairlerinin şiirlerine bakmak gerekir. Ahıska bugün de şiirin konusudur. Günümüz Ahıska şairlerinden biri de Yunus Zeyrek'tir. Aslen Ahıskalı olan şair, yazdığı şiirlerle yurt sevgisini canlı tutmaya çalışmaktadır. Zeyreğ'in Ahıska'sı uzaktan seyredilen bir mâzi cennetidir, şiiri ise bu kayıp cennet için söylenmiş hüzünlü bir ağıt gibidir.

 

 

Devamı »

Tarih Bilincine Adanan Bir Ömür Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK Armağanı
Tarih: 18 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Emekliye ayrılan öğretim üyeleri için mesleğe devam eden mesai arkadaşları tarafından 'Armağan Kitap' hazırlanması, Müslüman Türk'e has kadir-kıymet bilirliği, vefa duygularını ortaya koyan güzel âdetlerimizdendir. Özellikle kitabı hazırlayanlar arasında vaktiyle öğrencisi olup da 'Profesör' unvanı ile emekli olanın bıraktığı boşluğu dolduran kişilerin bulunması, çalışmaya mâni katıyor, hazırlanan ürünün değerini artırıyor. ,

 

 

Devamı »

Saltukname
Tarih: 11 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Saltukname, öteki dînî destanlarda olduğu gibi zaman içinde sürekli zenginleştirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin son zamanları ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki birçok olay da metne girmiştir. Sultan İkinci Gıyaseddin Keyhusrev,  Sultan İkinci İzzeddin Keykavus ve  Alaeddin Keykubad gibi Anadolu Selçuklu sultanları, Osman Bey,  Yıldırım Beyazıd Bayezid, Fatih Sultan  Mehmed Han,  Yavuz Sultan Selim Han gibi Osmanlı padişahları ve Şehzade Cem Sultan da Saltukname'de, yer alır. Tarihle, masalımsı anlatımlarla, dînî olaylarla destansı hikâyelerin iç içe girdiği bir eser olan Saltukname; halk edebiyatı, folklor, dil, tarih, ilahiyat, antropoloji ve toponomi araştırmaları için çok önemli bir kaynaktır.

 

 

Devamı »

Çocuğunuzu Sevdiğinizi Hissettirin
Tarih: 05 Nisan 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çocuğunuza hissettiklerinizi gösterin, sarılın, şakalaşın.

-Çocuğunuzun üzüntüsünü paylaşın. Kendisini mutlu hissetmesi için yardım edin. Hislerini paylaşın ve önemseyin.

-Onu sevdiğinizi ve onunla ilgilendiğinizi söyleyin. "Seni seviyorum" demek çocuklar için çok şey ifade eder.

 

 

Devamı »

Henrik İbsen’in Bir Bebek Evi
Tarih: 17 Mart 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Edebiyat eleştirmenlerine göre; Henrik İbsen 19. yüzyılın diğer maruf oyun yazarları gibi romantik, bireyci ve anarşist bir dünya görüşünü savunan eserler verdi. Oyunlarında toplum bireylerinin türünün öteki üyelerinin davranışlarını, öğrenme söz konusu olmaksızın tıpkısını yapma eğilimini yansıtarak, nevrotik ve ruhsal çalkantılarını açığa sermiş; bireyin boşa çıkan yaşam uğraşını, toplumun dış yüzü ile iç yüzü arasındaki karşıtlığın yol açtığı çelişkilerin üstesinden gelemeyişini irdelemiştir.

Devamı »

 Son Ermeni / Bir Hasret Öyküsü:
Tarih: 14 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Rusya, Boğazlardan sıcak denizlere açılma ümidini kaybedince, Kafkaslardan Akdeniz'e inebilmek için Ermenilerin önüne bir tutam havuç atıverdi: Osmanlı Devleti aleyhine çalışmaları hâlinde bağımsız bir devlet kurmalarına izin verileceği vaadinde bulundu. Böylece Ermenilerin asırlarca devam eden huzurlu ve güvenlikli hayatları sona erdi. Günümüzde, 'Ermeni Meselesi' olarak bölge barışını tehdit eden hâdisenin başlangıç sebebi ve iç yüzü budur.

 

 

Devamı »

Ferruh Bozbeyli ve Meş’ale Kitapları
Tarih: 07 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

1927 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul'da avukatlık yaptı. Türkiye Millî Kültür Vakfı kurucularından ve Vakfın ilk Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Milletvekili seçilince görevini Turgut Özal'a (1927-1993), Sayın Özal da siyasî hayata girince Hulûsi Çetinoğlu'na (1928-1995) devretti. Sayın Çetinoğlu'nun ebedî âleme intikalinden sonra Prof. Dr. Salih Tuğ Mütevelli Heyet Başkanlığı'na seçildi. Vakıf, hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor.

 

 

Devamı »

Sevgi Eğitiminin Önemi
Tarih: 06 Mart 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Duygusal öğrenmelerin gerçekleşmesinde ve davranışların oluşmasında sevgi çok önemli itici güçtür. İnsan için en önemli değer kendi varlığıdır. Ancak, sevgi bu değeri bile aşan etkendir. Sevginin bu gücü şüphesiz eğitimde, erdemli davranışların kazandırılmasında etkili olacaktır. Böylesine üstün bir etkiye sahip sevginin doğru anlaşılması ve bir o kadar da gereğinin yapılması önem arz etmektedir.

 

 

Devamı »

Tarihten ve GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 84  Doğu Türkistan Yasaklarla Eritiliyor  TURGAY TÜFEKÇİOĞLU
Tarih: 04 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Azerbaycan üzerindeki oyunlar çok eskilere dayanır.  Yakın tarihlerde de bu oyunlar aynen devam etti. Bunlardan en önemlisi Hocalı katliamıdır. Stalin 1937 yılında bugünkü Ermenistan topraklarını Nahçıvan ile Azerbaycan arasına yerleştirirken tek bir amaç güdüyordu:  'Kafkasların ve dolayısı ile Türk dünyasının bağlarını Türkiye ile koparmak.'

 

 

Devamı »

Türk Dünyası Kültürü
Tarih: 28 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Evlenmek... İslamiyet'in emridir. Türkler Müslüman olmadan önce de evlilik müessesesine saygı gösterirlerdi. Bu özellikleri yanında tek tanrıya inanmaları, domuz beslememiş olmaları, vatan sevgisi, devlet büyüklerine itaat, dua, zinanın ayıplanması, sebepsiz yere adam öldürmenin yasaklanması, kadınlara değer verilmesi, misafirperverlik ve sayıları 100'e yakın müşterek özellikler incelenirse, Türklerin tarih sahnesine Müslüman olarak çıktıkları anlaşılır. Takma baş, çakma akıl, bu hakîkati anlayamaz.

 

 

Devamı »

Osmanlıca – Yeni Türkçe
Tarih: 21 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Türk'ün kılıcı ülkeler fethederken, Türk'ün zekâsı da kelimeler fethediyordu. Ülkeler ne kadar bizimse, kelimeler de o kadar bizimdir. Ecdadımız onlarla düşündü, babalarımız onlarla konuştu. Kısaca, Türk milletinin târihinde çeşitli merhaleler var. Nasıl eski Fransızca, eski İngilizce diye tasnifler yapılmışsa, eski Türkçe, orta Türkçe gibi adlandırmalar da yapılabilir.

 

 

Devamı »

Çocukların Yetişmesinde Ailenin Önemi
Tarih: 19 Şubat 2018 Yazar: Seyfettin KARAMIZRAK-Eğitimci Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Aile, çocuğun kişiliğinin biçimlenmesinde en önemli çevresel etkendir. Kişilik, çocuğun kendisine, çevresindeki insanlara ve dünyaya karşı tavırlarını belirleyen özelliklerin tümüdür, insanı diğer insanlardan ayıran duyuş, tutum ve davranış örüntülerini içeren ruhsal özellikleridir. Aile, çocuğu gözleyerek öğrenme için gerekli olan modelleri sağlar, bilgi ve beceriler aktarır ve deneyimler kazandırır (Kapusuzoğlu, 2006, s.220).

 

 

Devamı »

Dördüncü Sanayi Devrimi Üzerimize Gelen Kasırga mıdır?
Tarih: 16 Şubat 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Prof. Dr. Zafer Gül'e göre; Moğolların İslam coğrafyasını istilası Müslümanların ilimde, teknolojide geri kalmasına neden oldu. Yıllarca süren Haçlı Seferleri de Müslümanların geri kalmalarının sebeplerinden bir başkasıdır. Oysa islam coğrafyasında durum tam tersidir. Bir örnek vermek gerekirse Özbekistan'ın, Karizmi kentinde doğan El Harizmi önemli bir matematik, gökbilim, coğrafya, algoritma alimidir. Uzun ismi Ebu Cafer Muhammet Bin Musa El Harizmi cebir ve denklem hesabı konusunda eserler vermiştir. Günümüze kadar gelen cebir ve logaritma da El Harizmi'nin çalışmalarından ve isminden mülhemdir.

Osmanlı'da ise Fatih Sultan Mehmet eğitimi, yabancı dilleri ve teknolojik yeniliğe merakı yüzünden İstanbul'un fethi sırasında yaptırdığı toplar hala konuşuluyor.  Daha sonra Osmanlı'da çözülme başlıyor sanayi devriminin önemi

 

Devamı »

İzzet Günay’a Saygı
Tarih: 14 Şubat 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Atila Dorsay'ı değişik vesilelerle gördüm. Ama hiç sohbetimiz olmadı. Çok ciddi ve ilkeli bir gazeteci-yazar olduğu her halinden belli. Sabah'ta sinema yazıları yazıyordu birkaç yıl önce. Günün birinde baktım artık bu gazetede yazmayacağını, prensiplerine ters düştüğünü ve istifa ettiğini açıklayan bir yazı kaleme almıştı. Sabah da bu yazıyı yayınlamıştı. İki alkışlanacak tavır. Ama öyle görünüyor ki ilkeler; sevgi, şefkat ve uzlaşmanın hep önünde.

 

 

Devamı »

Çevre Sorunları ve İslam
Tarih: 07 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çevre insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca içerisinde ve dâimî temas hâlinde bulundukları karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendikleri; fiziki, biyolojik, sosyal, iktisâdî ve  kültürle alakalı ortamdır. Canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tamamına çevre denir. Çevre geleceğimiz için hayâtî ehemmiyete hâiz üretim merkezidir.  Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, kendi hayatımız başta olmak üzre gelecek nesillerin yaşayışını zorlaştırmış oluruz.

 

 

Devamı »

 Ötüken Neşriyat’tan İsmail Gaspıralı Külliyatı:
Tarih: 05 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

İsmail Gaspıralı, daha çok bir düşünce adamı olarak bilinir. Hâlbuki o, aynı zamanda güzel roman ve hikâyeler kaleme almış bir yazardır. Bu eserlerinde düşüncelerini, fikir yazılarından çok daha açık bir şekilde söyleme imkânı bulur. Onun düşüncelerini, ideallerini en iyi anlatan bu roman ve hikâyelerdir. Kitapta yer alan Darürrahat Müslümanları, Türk edebiyatının ilk, güzel ve ilgi çekici ütopik roman örnekleri arasındadır. Kadınlar Ülkesi ise fantazi hikâyenin en güzel örneklerinden biridir.

 

 

Devamı »

İçerde ve Dışarda Acının Kız Kardeşi Sızı
Tarih: 29 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

SIZI yıllarca değişik ırk, din ve düşünceye sahip, aynı mutluluk ve acıyı paylaşabilen  ailelerin Anadolu'da bir arada yaşayışına dikkat çekerek, daha sonra araya giren fitne ve fesatlar yüzünden başlayan göçü anlatıyor. Kışkırtıcılar, işbirlikçiler, güçlüden yana konumunu belirleyenler bu eserde de en önde.  SIZI da bu örnekler güçlü. Fransa'ya göç eden Ermeni Ailelerini, aralarındaki militan Ermeni işbirlikçileri Paris'te de rahatsız ediyor. Oysa bütün Ermeniler Paris'te de olsa doğup büyüdükleri, ekmeğini yiyip, suyunu içtikleri Anadolu hasreti içindeler.

Devamı »

Rahmetli Nihat Gürer’in Kabri Başında Toplandık
Tarih: 27 Ocak 2018 Yazar: Musa ORDU-İktisatçı - Danışman Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Çok sevgili can kardeşimiz, aziz dostumuz Nihat Gürer vefat edeli bir yıl olmuş. Kocaeli Aydınlar Ocağı Sekreteri Dr. M. Bora Bulut Bey telefon edip, Musa Bey 23 Ocak Salı günü saat 15.oo de Nihat Gürer'i anmak için Kabri başında toplanıyoruz dediğinde, bir anda, bir sene önce 22 Ocak 2017 tarihinde ebedi istiratgahına tevdi ettiğimiz günü hatırlayıp bir hayli hüzünlendim. Zira, son yıllarda aramızda bulunan çok değerli arkadaşlarımızı kısa aralıklarla peş peşe kaybetmiş olmanın üzüntüsünü henüz üzerimizden atamamış iken, bu defa da kendisine başkanların başkanı diye hitap etmiş olduğum ve çarşıya çıktığım zamanlarda sık sık bürosuna uğradığım çok yakın dostum Nihat Gürer Beyi kaybetmiştik.

 

 

Devamı »

İnsana Dost, Fikre Dost; AKÇA KOCALAR
Tarih: 27 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Akçakoca ile bilgim ne zamanki önce Aydınlar Ocağı, sonra Kandıralılar Derneği ve nihayet Akça Koca Kültür Platformu mensubu dostlarımla tanışınca, değişti ve gerçek Akça Koca'yı öğrenme fırsatı buldum. Bazı hususları öğrenmek için illa bir vesile gerekiyor. Bu da öyle oldu. Bir çoğu 30-40 yıllık dostlarım. Ruhittin Sönmez,  Dr. İbrahim Kahraman, Ahsen Okyar sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlığını yapmış saygın arkadaşlarım. Hem bu STK ve hem de bu söz konusu aydınlarımız her zaman gündemi yakından takip eder ve yenilerler. Son bir ayda iki ayrı etkinliklerinde birlikte oldum.

 

 

Devamı »

İçerde ve Dışarda Acının Kız Kardeşi Sızı
Tarih: 25 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

SIZI yıllarca değişik ırk, din ve düşünceye sahip, aynı mutluluk ve acıyı paylaşabilen  ailelerin Anadolu'da bir arada yaşayışına dikkat çekerek, daha sonra araya giren fitne ve fesatlar yüzünden başlayan göçü anlatıyor. Kışkırtıcılar, işbirlikçiler, güçlüden yana konumunu belirleyenler bu eserde de en önde.  SIZI da bu örnekler güçlü. Fransa'ya göç eden Ermeni Ailelerini, aralarındaki militan Ermeni işbirlikçileri Paris'te de rahatsız ediyor. Oysa bütün Ermeniler Paris'te de olsa doğup büyüdükleri, ekmeğini yiyip, suyunu içtikleri Anadolu hasreti içindeler.

Devamı »

Kahraman Maraşta Eser Verecek Yaşayan Şairler
Tarih: 24 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Şiir yazmak için güçlü duygulara, geniş bir muhayyileye, belli ölçüde Türkçe bilgisine, zengin bir kelime hazinesine, seziş kaabiliyetine ve daha nice vasıflara sâhip olmak gerektiği düşünülür. Doğrudur. Bütün bu özelliklere sâhip olmak için iyi bir eğitim-öğretim görmenin şart olduğunu zannedenler de vardır mutlaka. İnsanlarımız, söz konusu eğitimi alma imkânı bulamasalar bile, şiir yazabilmek, hem de yazdıklarını kitaplaştıracak, bestelenecek değerde şiir yazabilmek için gerekli şartların hepsine sâhiptir. Serdar Yakar'ın eseri bu kanaati oluşturuyor.

 

 

Devamı »

Klasikler Sınıfına Dâhil Edilen Bir Aşk Romanı ALİ İLE NİNO
Tarih: 17 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

'Ali ile Nino' isimli kitap, Bakü'de 1918-1920 yıllarında Komünist Rusya'sının işgalinin arifesinde Azerbaycan Türklerinden Müslüman bir genç olan Ali Han Şirvanşir ile Hıristiyan Gürcü kızı Nino Kipiani arasında yaşanan imkânsız aşk üzerine yazılmıştır. Bu roman 1937'de Viyana'da yayımlandığı zaman 'yüzyılın aşk romanı' olarak değerlendirilmiş; Romeo ve Juliet, Rüzgâr Gibi Geçti, Doktor Jivago gibi aşk romanlarıyla mukayese edilmiş, eserin Romeo ve Jülyet'in yerini alabilecek bir aşk hikâyesi olduğu ileri sürülmüştür.

 

 

Devamı »

Daha Farklı Bir İnsan Daha Farklı Bir Aydın
Tarih: 16 Ocak 2018 Yazar: Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ-Gazeteci - Yazar Kategori: Kültür - Sanat
Paylaş

Benim aziz dostum, şair, musikişinas ve eczacı Memduh Cumhur (25 Ocak 1947-12 Ocak 2017)  hakka yürüdü. Bir kalp krizi geçirmiş. Haydarpaşa Dr. Siyami Ersek  Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış. Sosyal medyadan haber hemen duyulmuş. Yayınlandı. Benim gibi bütün dostları panik atak. Memduh Cumhur Bey sağlıklı biriydi, üstelik titizdi bu konuda. "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" demekten başka elimizden başka bir şey gelmiyordu. Ne diyordu alemlerin Rabbi "Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksin. Ankebut-57" Bir başka ayette de " Allahtan geldik, yine O'na döneceğiz. Bakara-156) denmiyor muydu?

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu