IMG-LOGO
Güncel

Büyük Görev (2)

Muhsin BOZKURT; - 9/22/2019 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Peki nerede yapılacak bu ulvî öğretim derseniz?

Nerede olacak, sayısız câmilerimiz yine ne güne duruyor?

Namaz vakitleri arasında câmiler;

Kur'an öğretimi bakımından en iyi mekânlardır.

Gerekirse, imam ve müezzinlere ek ücret de verilebilir.

Böylece parayla ölçülemiyecek kadar değerli olan hizmetleri,

Bir nebze de olsa karşılanmış olur.

Unutmıyalım ki,

Kur'an öğrenmenin yaşı yoktur.

Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyidir.

Çünkü Kur'an ilahî bir kitaptır.

Bu yüzden hangi milletten olursa olsun;

Her çocuk onu rahatça öğrenebilir.

Okuyabilir.

Zira her dil, Kur'anı;

Rahatça telâffuz edebilecek kabiliyette yaratıldığı gibi,

Kur'an da, her dile yatkın bir mahiyette vahiy olunmuştur ki,

Bu onun mucize oluşunun, bir başka delil ve kanıtıdır.

 

Yapılmazsa, devlete düşen büyük görev

Yerine getirilir, bu takdirde ev ev

 

Devlet diyemez, hiçbir konuda bana ne

Devletin eğilmesi, dünyada an'ane

 

Hele Türkiye gibi, dünyada kritik noktada bir ülke

Bırakamaz ki denetimsiz hiçbir şeyi, bu iyi biline

 

Türkiye, tutmuşken tarihinde, orta yol diyerek Ehl-i Sünneti

Fırak-ı Dalle'ye, aradığı fırsat için, çıkaramaz daveti

 

Her yol deneniyor, Türkiyeyi, ille de batırmak için

Yanlış yorumlıyarak, dine bile dedirtiyorlar, geçin

 

Kim ne derse desin, Türkiye itilmek isteniyor girdaba

Bunun için, kendine özgü, çok değişik konumu da caba

 

Türkler ve Türkleşmiş müslüman kavimlerden oluşuyor Türk milleti

Bu, düşmana veriyor -maalesef- bizi parçalama cesareti

 

Hele din gibi, iki tarafı da, keskin bir kılıç

Edilse ihmal, sebep olur almaya, tarihî hınç

 

Velhasıl:

 

Devlet, Kur'anı da öğretmeli zamanında, çocuğa temelden

Dış güçleri caydırmalı, hayal kuracağı, yıkıcı emelden