Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Yine Parçalama İlleti! (1)

İngiltere: Büyük Britanya'nın güney kısmının adı.

İngiliz: İngiltere halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Almanya: Orta Avrupa'nın en önemli devleti. Orta Avrupa'da bir bölge.

Alman: Cermen soyundan olan halk veya kimse.

Amerika: Dünyanın altı kıt'asından biri.

Amerikan: ABD halkından olan kimse. Nitekim bir Amerikalı: "I am an American." /

"Ben bir Amerikan'ım." diyor. Demiyor: "I am an America!" / "Ben bir Amerika'yım!"

Fransa: Batı Avrupa'da bir devlet, bir ülke.

Fransız: Fransa halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

İtalya: Avrupa'da bir devlet, bir ülke.

İtalyan: İtalya halkından veya bu halkın soyundan gelen kimse.

Rusya: Doğu Avrupa platformunda coğrafî bölge.

Rus: Genellikle Rusya'da yaşayan Doğu Slav halkını

Veya bu halkın soyundan gelen kimseyi ifade eder.

Türkiye: Ortadoğu'da, iki kıt'a üzerindeki topraklarıyla bir Asya ve Avrupa devleti.

Bu devletin üstünde kurulduğu topraklar.

Türk adı ise; Türklerden ve Türkleşmiş olarak Türkiye'de yaşayan kimseler için kullanılır.

Merhum Prof. Erol Güngör hocamızın dediği gibi:

"Türk adı çeşitli Türk boylarından birinin adı idi. Bu kelimenin aslı 'Türük' olup kuvvetli

anlamına gelir. M.S. Altıncı Yüzyılda anadili Türkçe olan bütün boyların her biri

Değişik bir isimle anılmakla birlikte, bunların hepsine birden 'TÜRK' denilmeye başlanmıştır."

Türkçe Sözlük'te belirtildiği gibi Türk: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan

Millettir. Bu milletten olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kimsedir.

x

Bütün bunlar gösteriyor ki:

İtalya milleti denmez, İtalyan milleti denir.

Amerika milleti denmez, Amerikan milleti denir.

Fransa milleti denmez, Fransız milleti denir.

İngiltere milleti denmez, İngiliz milleti denir.

Rusya milleti denmez, Rus milleti denir.

Almanya milleti denmez, Alman milleti denir.

Türkiye milleti de denmaz. Yani denmemeli. Türk milleti demek gerekir.

"Türkiye milleti" tamlaması, ne yazık ki, bizi acı acı düşündürüyor...

Çünkü İtalya milleti, Amerika milleti, Fransa milleti, İngiltere milleti, Rusya milleti,

Almanya milleti ve Türkiye milleti denmez ve denmemeli.

Çünkü İtalya, Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya ve Türkiye birer coğrafî isimdirler.

Yer adıdırlar.

İtalyanların, Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin, Rusların, Almanların

Ve Türklerin yurtlarını, vatanlarını ve topraklarını gösterirler.

Oysa taşın, toprağın milleti olmaz. Taşlar, topraklar; milletlere barınak olan yerlerdir.

Yaşadıkları bölgelerdir.

Kaldı ki bu topraklarda; başka kökenden farklı insan grupları da yaşamaktadır.

Ya ne demeli:

İtalyan milleti, Amerikan milleti, Fransız milleti, İngiliz milleti, Rus milleti, Alman milleti

Ve Türk milleti demek daha doğru olur.

Çünkü millet; yığın demek değildir. Aynı toprakta, aynîliklerin etrafında toplanmış insanlardır.

Ortak his ve duygularla birleşmiş insanlardır. Aynı dili konuşan,

Aynı dine inanan insanlar topluluğudur.

 

 

9/5/2019 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top