Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Teklif Sırrı (4)

Evet dünya kıyametten sonra,

Öteki dünya yani ahiret olarak yeniden düzenlenecektir.

Çünkü yüce Rab;

Peygamberlere gönderdiği bütün semavî buyruklarıyla bunu bildirmiştir.

Evet Cenabı Hak vahiy olarak gönderdiği tüm fermanlarında

Kıyameti koparacağını,

Haşir neşir olacağını vadetmiş.

Bunun sözünü vermiştir.

Madem söz vermiş; elbette yapacaktır.

Başta Arapların içinden çıkan

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bin mucizesi;

Bunun olacağını haber veriyor.

Bütün nebiler, bütün resuller aynı şeyi söylüyor.

Bütün veliler, sıddıklar;

Yani Allah'a ve Peygambere sadakatta çok ileri gidenler;

Bunun olacağına parmak basıyor.

Bütün bu kimseler aynı hususta birleşiyorlar.

Kâinat; oluşla, yaratılışla ilgili âyetleriyle...

Kâinat; varlıklarda görülen delilleriyle...

Mutlaka kıyametin kopacağından,

Yepyeni bir dünyanın kurulacağından haber veriyor.

Özetle:

Tüm delil ve kanıtlar;

Güneşin, sabahleyin yeniden doğacağı derecesinde

Bir kesinlikle gösteriyor ki,

Dünya hayatının batışından sonra,

Hakikat güneşi, ahiret hayatı şeklinde çıkacaktır.

x

İşte baştan buraya kadarki yansıtmaya çalıştığımız açıklamalar:

Allahın herşeyi hikmetle yaptığını bildiren isminden yardım almakla yapılabilmiştir.

Kur'an'ın verdiği ilhamla, bereketle ve ilimle yapılabilmiştir.

Ancak bu şekilde kalbi kabule hazır hâle getirebilmiş.

Ancak bu şekilde nefsi teslime hazır hâle getirebilmiş.

Ancak bu şekilde aklı iknaya hazır hale getirebilmiş.

Ancak daha önce söylediği sözlerle bunu sağlayabilmiş

Ve şu samimi temennide bulunmuştur:

Fakat biz neyiz ki buna dair söz söyleyeceğiz?

Asıl şu dünyanın sahibi, şu kâinatın yaratıcısı, şu varlıkların sahibi, maliki;

Ne söylüyor, onu dinlemeliyiz.

Asıl mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki lüzumsuzcasına karışsın?

İşte o her şeyi hikmetle, sanatla yapan Allah, dünya mescidinde, yeryüzü okulunda;

Yüzyıllar arkasında oturan toplulukların bütün saflarına sesleniyor...

Sunduğu ezelî hutbesinde, ezelî seslenişinde

Yapacaklarını dile getiriyor.

Ezelden beri var olan Allah; İnsanlara ve cinlere,

Bir seslenişi olan Kur'anında,

Kâinatı sarsıntıya uğratacağını haber veriyor.

İşte  asıl bu âyetlerini iyice bir düşünmeliyz.

 

8/24/2019 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top