Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Çıkış Yolu (2)

Milyonlarla Ehli İslâm deniyordu; sırf hayır olan Hac seferine şevkle yolculuk etmek yerine

-Çünkü Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği yeniliyor,

Aralarındaki sevgi ve saygıyı tazeliyor- sırf şer olan düşman bayrağı altında,

Dünyada uzun seyahatler ettirildi.

Düşman bayrağı altında Müslümanlar; Müslüman kardeşi için sefere çıkarıldı.

Mesela İngiltere, dominyonlarındaki Müslümanları bizim karşımıza çıkardı.

İbret alınız!

Bugünkü ahvali de gösteren, daha doğrusu Irak işgalinin nasıl bir seyir alacağı hakkında,

O yıllardan bize ışık tutan sözlerdir bunlar.

Nitekim verilen şu misaller, Iraklıların da eninde sonunda

Bu mecraya düşeceklerinin işaretlerini vermektedir bizlere.

Korkaklıkta darbı mesel hükmünde olan, örnek olarak gösterilen tavuk;

Civcivleri yanında iken, yavrularına olan şefkatinden dolayı mandaya saldırır.

İşte, deniyordu; dehşetli bir cesaret!

Hem darbı mesel olmuş ki, keçinin kurttan korkma hâli,

Mecbur kalırsa kurda karşı koyacak hâle dönüşür. Boynuzuyla kurdun karnını deler.

İşte, deniyordu; harika bir şecaat ve yiğitlik örneği!

Fıtrî / yaratılıştan olan meyiller dayanılmaz, karşı konulmaz bir durum arzeder.

Bir avuç su, kalın bir demir gülle içine konsa,

Kışta soğuğa maruz bırakılsa, genişleme meyli demiri parçalar.

Evet, şefkatli tavuğun cesareti, hamiyetli keçinin zorunlu şecaati;

Mecbur kaldıklarında gösterdikleri yiğitlik gibi fıtrî, doğal bir heyecan;

Demir güllede suyun yaptığını yapar.

Doğal bir heyecan da, soğuk hükmündeki kâfirce düşmanlığa maruz kaldıkça,

Suyun yaptığı gibi, her şeyi parçalar.

Aynı şekilde imanın içindeki harikulâde kahramanlık,

İslâm izzetinin tabiat ve doğasındaki tüm dünyayı hayran bırakan yiğitlik de,

İslâm kardeşliğinin uyanmasıyla, her zaman mucizeler gösterebilir.

 

Bir gün olur elbette,

Doğar Şemsi Hakîkat

(Hakîkat Güneşi).

Hiç böyle müebbed (ebedî) mi?

Kalır zulmeti âlem

(Âlemin karanlığı).

 

Mısraları, söylenen tespitleri noktalar.

Biz de bunlara ilâveten diyoruz ki:

 

İşte Iraklının ister istemez,

Er geç yapacağı bu!

Kışın demir içinde kalmış suyun;

Yok başka çıkış yolu!

 

 

7/29/2019 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top