IMG-LOGO
Güncel

Yakındır Gelecek (6)

Muhsin BOZKURT; - 7/28/2019 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Eğer bu benzetmenin işaretini anladınsa; şu yarış ve mücadele alanı olan bu ibret dünyasında bir Müslüman meselâ bir Hıristiyan veya bir Kürd, bir Rum ile mânen hissiyatları vatanseverlik duygularında mukabele ve muvazene ile ortaya çıksa, verilen örneğin sırrını göreceksin.

Lâkin şu farklılık, herkesin zannettiği gibi değildir. Belki görünüşe önem vermeklik, yüzeysellik ve his yanılmasından ileri gelmiştir.

Ey Müslüman! Aldanma! Başını indirme! Paslanmış eşsiz bir elmas, daima parlak cama tercih edilir.

Görünüşte olan İslâmiyetin zayıflığı, şimdiki medeniyetin, başka dinin hesabına hizmet etmesidir.

Oysa şu medeniyetin suretini değiştirme zamanı gelmiştir.

Suret değişirse, hüküm tersine döner.

Nasıl şimdiye kadar başlangıcında söylendiği gibi, nerede müslüman varsa; hıristiyana göre ilkel, medeniyete karşı çekimser ve soğuk davranır. Kabulünde ıztırap çeker, suret değişse başkalaşır.

Çünkü gerçek ve müspet Batı Medeniyeti'nin temelinde İslâm ilim ve irfan harcı olduğu belli olunca, durum tersine dönecek.

Taşlar yerine oturacak. Müslümanlar, aslında kendi medeniyetlerine talip olduklarını anlıyacak. Çekimserliği ve tereddütü bir yana bırakacak. Aradaki açıklığı kısa zamanda kapatacaktır.

 

Unutmayalım ki:

 

"Küllü âtin karîb." /

"Her gelecek yakındır."

 

Yine unutmıyalım ki:

 

"İnne mea'l - usri yüsren." /

"Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık da vardır."

 

Irak vesîle

Hak geldi dile

 

Rab der kulum dinle

Daim benden dile

 

Dile de kul olarak sen

Tek olsun ister delice

 

Irak bir vesile

Gerçek gelsin dile

 

Gülsün yüzü İslâmın

Kırılsın gücü hasmın

 

Gelsin dile gerçek

Yakındır gelecek