Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Rusya'dan Sonra Kimde Sıra (1)

11 Eylül'de olanlar oldu veya olduruldu.

ABD, dünyaya dişlerini göstermeye başladı.

Irak savaşı ile taşlar yerine oturdu.

ABD'nin gerçek çehresi ortaya çıktı.

İngiltere ve ABD'nin itibarı hem Türkler,

Hem Araplar hem de insaflı dünya kamuoyu nezdinde

Ve insanlar gözünde bir daha kolay kolay geri gelemiyecek şekilde sarsıldı.

Başka nasıl sarsılacaktı bu istenmeyen olaylar olmasaydı.

Kürt liderler ise Türkü, Arabı ve İranı küstürüp karşılarına aldılar.

Kendilerinden gayri memnun / istenmeyen bir ortamın doğmasına yol açtılar.

Belki de tarihdeki en büyük hatalarını yaptılar.

ABD'ye yanaşarak, İngiltere'ye yaslanarak öz kardeşlerine, din kardeşlerine sırt çevirdiler.

Onları ikinci plâna ittiler.

Bu yanlışlığın -bizce her şeye rağmen istenmeyen- acı meyvaları,

Onları çok yakın bir gelecekte, çok güç durumda bırakacak gibi görünüyor.

Yalnız bırakıldıklarını anladıkları an, İngilizler ve ABD tarafından her zaman olduğu gibi

Yine çok şeyde geç kalmış olduklarını

Veya olacaklarını anlayıp çok pişman olacaklar.

Fakat son pişmanlık -ne çare ki- fayda vermeyecek.

Olan yine masum Kürt kardeşlerimize olacak ve oldu zaten.

İngiliz ve ABD'nin haksız ve sebebsiz Irak işgali;

Arap âlemiyle mânen bağları kopardı sayılır.

İslâm âlemini de işgalci devletler hakkında büyük bir  hayal kırıklığına uğrattı.

Çünkü bu zâlimce işgal;

Arabın İngiltere ve ABD'yi affetmesini artık asla mümkün kılmaz.

Çünkü Irak işgali onmaz bir yara, affedilmez bir hatâ olmuştu.

X

İnsanlığın serbest ve müdahalesiz, gelişmesine üç büyük engel var:

Rusya, Avrupa ve ABD.

Rusya, kendi kabuğuna çekildi. Çekilmek zorunda kaldı.

Kendi insanına bile insan muamelesi yapmayan Rusya'yı Rusya yıktı.

Kendi kendine yıkıldı. Beklenmeyen bir zamanda, umulmayan bir şekilde.

Şimdi Avrupa engeli var.

Avrupa ve Asya münafıklarının elleri mazlum,

Mâsum Asya ve Afrikadaki İslâm millet ve devletlerinin yakasına yapışmış; sıkıyor,

Bırakmak istemiyor bir türlü.

Fakat Rusya'yı Rusya yıktığı gibi; Avrupa'yı da Avrupa yıkacak.

Kendi kabuğuna çekilmek zorunda kalacak Batı.

Bu ise başta Türkiye olmak üzere İslâm Âlemi'ne geniş bir nefes aldıracak.

Aynı zamanda kendilerine gelmelerini de sağlayacak.

ABD'yi de bir kaos bekliyor.

Rusya'nın yıkılmasından sonra ABD; yüzündeki sahte maskeyi yavaş yavaş çıkardı.

Gerçek yüzünü göstermeye başladı.

Demokrasinin, hürriyetin, haklılığın ve doğruluğun 20. asrın başlarında hayatiyet bulduğu ülke

Olarak bilinirdi bir zamanlar ABD.

İnsanların orada yaşamak, oraya yerleşmek için can atmak istedikleri tek ülkeydi ABD.

Fakat tılsım bozuldu. Gerçek görüldü. Asıl niyet açığa  çıktı.

Kısaca takke düştü kel göründü.

3/8/2019 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top