IMG-LOGO
Güncel

Hak Şerleri Hayreyler (2)

Muhsin BOZKURT; - 9/22/2018 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Hep işleri fâyıktır

(Üstündür)

Birbirine lâyıktır

Neylerse muvafıktır

(Uygundur)

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Dilden gamı dûr (uzak) eyle

Rabbinle huzûr eyle

Tefviz - i umûr eyle

(Üstüne düşeni yap sonra işleri O'na bırak)

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Sen adli (adâleti) zulüm sanma

Teslim ol od'a (ateşe) yanma

Sabr et sakın usanma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Deme şu niçin şöyle

Yerincedir ol (o) öyle

Bak sonuna sabr eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Nâçâr (çaresiz) kalacak yerde

Nâgâh (ansızın) açar ol (o) perde

Derman eder ol (o) derde

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Hep remz ü işarettir

Hep gamz ü beşarettir

(Müjdedir)

Hep ayn-ı inayettir

(İyilik, ihsan ve lütuftur)

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Vallahi güzel etmiş

Billahi güzel etmiş

Tallahi güzel etmiş

Allah görelim netmiş

Netmişse güzel etmiş