IMG-LOGO
Güncel

Bu Kritik Süreçte Nelere Dikkat Etmeliyiz:

Atilla Cilingir; - 2/7/2018 www.atillacilingir.com ;
IMG

Yedinci Bölüm:

. Öncelikle birlik ve beraberliğimiz, milletçe yaşadıklarımızın en önemli ilacıdır.

. Bu aziz vatan topraklarında yaşayan, büyük Türk Milletinin mensubu olmakla gurur duyan herkes; dini, mezhebi, dili, görüşü ne olursa olsun; bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç kimse görüşünden, inancından, kıyafetinden dolayı ötelenemez, toplumdan dışlanamaz. Farklılıklarımız bizlere atalarımızdan yadigâr en önemli zenginliğimizdir.

. Birbirimizi ötekileştirmeden çözülmesi gereken hususları, menfaat penceresinden değil, ülkemizin milli ve manevi değerlerine uygun olarak görebilmek, böyle hareket etmek bu sürecin temel kaynağı olmalıdır.

. Ülkemizde ve bu coğrafyada yaşananları doğru kaynakçalarından takip etmek, bu doğruları bilerek hareket etmek, modern çağın gereklerine odaklı bilgi sahibi olabilmek, okumak ama çok okumak, sorgulamak, düşünmek, uygulamak en önemli tercihimiz olmalıdır.

. Gençlerimiz geleceğimizdir. Onları sevgiyle kucaklayan bir aile yapısını oluşturmak; vatan, millet, devlet, bayrak kavramlarının ne demek olduğunu öğretmek, milli ve ulvi değerlerimizi, yüce dinimiz İslam'ın ilk ama doğru bilgilerini vermek öncelikle anne ve babaların görevidir.

. Gençlerimizi ülkemizin kuruluş felsefesine uygun, modern bilime odaklı eğitim kurumlarında yetiştirmek, çağdaş yarınlarımızın güvencesi olacaktır. İşte bu noktada en büyük görev ülkemizi yönetenlere, eğitim kurumlarımıza, bu kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere düşmektedir. Ülkemizin çağdaş yarınlarına ancak bu anlayış çerçevesinde ulaşılabilir.

. Bu devletin bir kuruluş felsefesi, bu coğrafyanın yaşanmış bir özgeçmişi, bu milletin asırlara dayanan zengin bir tarihi vardır. Orta Asya'daki yaşanmışlarımızda bu coğrafyada kurduğumuz devletlerde bizimdir. Üç kıtaya altı yüz yıl boyunca hükmeden Osmanlı da bizim; hele ki, bu son vatanımızda bizi koruyup, kollayan asırlık çınar Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizimdir.

Dört bin yıllık özgeçmişimizi kucaklayan, bizi biz yapan bu değerleri birbirinden ayırmak mümkün olabilir mi? Tabii ki hayır.

. Ülkemizde bu süreçte en çok ihtiyaç olan şey sevgi, saygı ve umuttur. Unutulmasın ki, bu üç temel değerin çözemeyeceği hiçbir olumsuzluk yoktur.

Bu ülke, bu büyük millet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinde dahi umudunu kaybetmemiş, tüm sıkıntılarını sevgi birlikteliği ile aşmıştır.

Bu üç önemli değerin olduğu yerde güvende vardır, gelişmede olacaktır. Önemli olan umudumuzu kaybetmeden sevgiyle, saygıyla birbirimizi kucaklamak, birlik ve beraberliğimizi bozacak hiçbir şer odağına geçit vermemektir.

Bu ülkede her zaman umut olmuştur, umudun gücünü de birlik ve beraberliğimiz oluşturmuştur. Tarih sayfaları;

Büyük Türk Milletini ne zaman dara düşsek; ''ÖNCE VATAN'' dememizle tanımıştır. Bundan sonrada böyle tanıyacaktır.

SEKİZİNCİ VE SON BÖLÜM;

YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARIN ÖNEMİ VE YAZI DİZİSİNDE VERMEK İSTEDİĞİM MESAJ:

Atatürk'ün ''Yurtta sulh, cihanda sulh'' söylemi; devletimizin kuruluşunda, dış ilişkilerimizde daima bize yol gösteren en önemli tespiti olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;

Üç kıtayı birbirine bağlayan, tarihsel ve yaşamsal geçmişi, bölgesel zenginliği, çevresinde mevcut pek çok sorunlu komşu ülkeler olmasına rağmen bölgesinin en güçlü ülkesi, dünyanın gözünün kulağının olduğu bir bölgededir.

Pek çok medeniyetlere, dinlere otağ olmuş bu vatan topraklarımıza, 1071'de adımımızı attığımız ilk günden buyana Haçlı zihniyetinin temsilcileri; Türklerin, Büyük Türk Milletinin bu coğrafyada olmasını hiçbir zaman istememiş, burada olmamızı içine sindirememiştir.

Ardımızda kalan 946 yıllık zaman, bizlerin ata yadigârı bu topraklardan çıkıp gitmemiz, çıkarılmamız amacıyla kurgulanmış senaryoları, türlü ihanetleri, savaşları anlatır.

Orta Asya'dan başlayan yaşam mücadelemizi anlatan tarih sayfaları, üç kıtanın hâkimi Osmanlı'nın yıkılmasıyla başlayan süreçte yaşananları, İstiklal savaşımızda; 'düşman vatanın bağrına hançerini dayadığında', her türlü ihanet ve şer odaklarının neler yaptığını, bağımsızlığımız, özgürce yaşam hakkımız için milletimizin tereddütsüz canı da, malını da nasıl feda ettiğini, tarih sayfalarımız açıkça belirtmiştir.

Devletimizin bir asırlık kuruluş tarihi içerisinde bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmamış tam aksine vatan coğrafyamızı savunabilmek adına türlü tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmış ama bunları da dimdik duruşumuzla, birlikteliğimizle, vatanımızı savunmanın kararlılığı ile savuşturmuş, savuşturmaya hazır olduğumuzu cümle âleme göstermişizdir.

Ulusal güvenliğimizi korumak, kollamak adına yeri ve zamanı gelir de böylesi bir durum bir kez daha söz konusu olursa, şu husus bilinmelidir ki;

Türkiye bölgesinin en güçlü devleti olarak, milletinden aldığı güç ile topraklarımıza vaki olacak her türlü tehdidi; bugün de savuşturacak, hakkını hukukunu her zeminde koruyabilecek kudret ve kararlılıktadır.

Yakın tarihimize bakıldığında;

Devletimizin, milletimizin milli menfaatlerini korumak adına Cumhuriyet Ordularımızı sadece Kıbrıs adasında görürüz ki, bu başarılı harekât da adada ki soydaşlarımızı Rum mezaliminden kurtarmak, adanın Yunanistan'a ilhakını önlemek, Lozan'da kurulan Türk-Yunan dengesinin bozulmasının önünü kesmek amacıyla 1959-1960 Londra ve Zürih uluslararası anlaşmalardan doğan Türkiye'nin garantörlük hakkı çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Kore'de dünya barışına hizmet adına o yaban ellerde yarattığımız kahramanlıkları tarih sayfalarına kazıyan Mehmetçiklerimizi, dost ve müttefik Güney Kore'deki Türk Şehitliğinde yatan evlatlarımızı unutmamak gerekir.

Tarihi özgeçmişimiz, atalarımızın tarih sayfalarına kazıdığı nice zaferleri anlatır.

Kısacık da olsa özetlemeye çalıştığım milletçe yaşadığımız bu gerçeklere bakıldığında;

Asırlık bir çınar gibi dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaşam alanı olarak bellediği aziz vatanımızda her dönemde birilerinin gözü olmuş, türlü oyunlarla vatanımızı karıştırmak isteyenler bulunmuştur.

Bunların cevabı bu yaşananların geniş bir analizini yaptığım ''ÖNCE VATAN'' isimli kitabımda mevcuttur.

Bu yazı dizisinde vermek istediğim mesaj:

Büyük Türk Ulusunun vatanına, milletine, devletine, bayrağına olan sadakatinin, sevgisinin, tutkusunun hiçbir zaman kaybolmayacağı, yok edilemeyeceğidir.

Onun içindir ki; ''Önce Vatan'': Türk Milleti için her şeyden önce gelir, her şeyden aziz bilinir.

Onun içindir ki; Topraklarımıza bir saldırı olduğunda daima ''Önce Vatan'' denir. Türk Milletinin vatan bellediği her coğrafya parçası onun vazgeçilmezidir. Asırlar boyunca tarih sayfaları bunu böyle yazmış, böyle bellemiştir.

Çünkü Vatan: Türk Milletine atalarından emanet, burçlarında ay yıldızlı bayraklarımızın dalgalandığı gururudur.

Çünkü Vatan: Gelecek nesillerimizin istikbali, yaşam geleceklerinin ele geçirilemeyen, geçirilemeyecek son kalesidir. Türk Milleti için vatan söz konusu olduğunda, ona olan bağlılık her şeyden önde gelir.

Dünya var olduğu sürece Türk Milletinin önceliği daima vatan olacak, ülkemiz ne zaman dara düşse; nice Koçyiğitlerin: ''Önce Vatan'' sesleri duyulacaktır.

Bu kritik bir süreçte bizlerin ihtiyacı olan yegâne şey kardeşliktir. Hakka, hukuka riayettir. Bunu sağlamanın yolu da; ülkemizi yönetenlerden siyaset arenasında görev alanlara, hukukçusundan akademisyenine, iş adamlarımızdan sade vatandaşlarımıza kadar birbirimize karşı anlayışlı olmaktan, saygı ve sevgi bütünlüğü içinde davranmaktan geçmektedir.

''Ne Mutlu Türküm Diyene''